Allah hakkında yalan söyleyenleri kıyâmet günü görürsün ki, yüzleri siyahlaşmıştır!

Allah hakkında yalan söyleyenleri kıyâmet günü görürsün ki, yüzleri siyahlaşmıştır!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zümer Sûresi 57-61. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

57, 58-Yâhut: “Doğrusu Allah beni hidâyete erdirmiş olsaydı, elbette (ben de) takvâ sâhiblerinden olurdum” demesi(nden) yâhut azâbı gördüğü zaman: “Keşke benim için gerçekten bir kere daha (dünyaya dönüş) olsaydı da iyilik edenlerden olsaydım!” demesi(nden evvel Kur’ân’a tâbi‘ olun)!

59-(Ona denilecek ki:) “Hayır! Şübhesiz sana âyetlerim gelmişti de, onları yalanladın; büyüklük tasladın ve kâfirlerden oldun!”

60-(Ey Resûlüm!) Allah hakkında yalan söyleyenleri kıyâmet günü görürsün ki, yüzleri siyahlaşmıştır! Büyüklük taslayanlar için Cehennemde bir yer mi yoktur!(*)

61-Allah (günahlardan) sakınanları ise, kurtuluş vesîleleri (olan sâlih amelleri) sebebiyle (kendi lütfundan) kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz, onlar mahzun da olmazlar.

(*) Âyetin meâlinde geçen “Allah hakkında yalan söyleyenler”: Allah’a ortak koşmak ve O’na oğul isnâd etmek gibi Zât-ı Akdes’ine hiçbir vecihle yakışmayan sıfatlar uyduranlar ve O’na âid bazı yüksek vasıfları inkâr edenlerdir. (Beyzâvî, c. 2, 330)