Allah, gökten bir su indirdi de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi

Allah, gökten bir su indirdi de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nahl Sûresi 63-65. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

63 . Allah’a yemîn olsun ki, senden evvelki ümmetlere de muhakkak (peygamber) gönderdik; fakat şeytan onlara (kötü) amellerini süsledi; işte o, bugün (dünyada) onların dostudur; fakat (âhirette) onlar için (pek) elemli bir azab vardır.

64 . Hâlbuki (biz) sana bu Kitâb’ı ancak (insanların), hakkında ihtilâfa düştükleri şeyleri kendilerine açıklayasın ve îmân edecek bir topluluğa bir hidâyet ve bir rahmet olsun diye indirdik.

65 . Ve Allah, gökten bir su indirdi de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şübhesiz bunda, (ibretle) dinleyecek bir topluluk için kat‘î bir delil vardır.