Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar

Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hacc Sûresi 58-62. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

58 . Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülenler veya ölenler ise, mutlakā Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah, elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır.

59 . Hiç şübhesiz onları hoşnûd olacakları girilecek bir yere (Cennetine) koyacaktır. Muhakkak ki Allah, elbette Alîm (herşeyi bilen)dir, Halîm (azabda acele etmeyen)dir.

60 . İşte böyle! Kim kendisine yapılan eziyetin misliyle (karşılık vererek) eziyette bulunur da sonra yine kendisine saldırılırsa, mutlakā Allah ona yardım edecektir. Şübhesiz ki Allah, gerçekten Afüvv (çok affedici)dir, Gafûr (çok bağışlayan)dır.

61 . İşte böyle! Çünki Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar; hiç şübhesiz Allah, Semî‘ (herşeyi işiten)dir, Basîr (herşeyi gören)dir.

62 . İşte böyle! Çünki Allah, O Hakk olandır. O’ndan başka (kendisine) yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır; hiç şübhesiz Aliyy (pek yüce olan), Kebîr (pek büyük olan) ancak Allah’dır.