Allah buyurdu ki: İki ilâh edinmeyin! O, ancak tek bir İlâhdır!

Allah buyurdu ki: İki ilâh edinmeyin! O, ancak tek bir İlâhdır!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nahl Sûresi 51-55. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

51 . Ve Allah buyurdu ki: “İki ilâh edinmeyin! O, ancak tek bir İlâhdır! Öyle ise, yalnız benden korkun!”

52 . Çünki göklerde ve yerde ne varsa O’nundur; dîn (itâat) de dâimâ O’nun içindir. Buna rağmen Allah’dan başkasından mı sakınıyorsunuz?

53 . Hâlbuki size gelen her ni‘met Allah’dandır; sonra size zarar dokunduğu zaman (feryadla) ancak O’na sesinizi yükselt(erek yalvar)ırsınız.

54 . Sonra sizden o zararı giderdiği zaman, içinizden bir fırka hemen Rablerine ortak koşarlar.

55 . (O müşrikler,) kendilerine verdiğimiz (ni‘metler)e nankörlük etmeleri için (böyle yaparlar). Şimdilik eğlenin bakalım; fakat (yaptıklarınızın âkıbetini) ileride bileceksiniz!