Allah bir kulunu sevdiğinde veya gazab ettiğinde Cebrail'i çağırıp şöyle buyurur

Allah bir kulunu sevdiğinde veya gazab ettiğinde Cebrail'i çağırıp şöyle buyurur

Hadis-i Şerif

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Şüphesiz Allah bir kulunu sevdiğinde Cebrail'i çağırıp şöyle buyurur:

Ben falanı seviyorum. Sen de onu sev. Bunun üzerine Cebrail onu sever. Sonra gök ehline seslenerek şöyle der: "Allah falanı seviyor, siz de onu seviniz." Gök ehli de onu sever. Sonra onun itibar ve değeri yer yüzüne de yerleştirilir. 

Allah bir kula gazab ettiğinde de Cebrail'i çağırıp, şöyle buyurur:

"Ben falana gazap ediyorum, sen de gazap et." Bunun üzerine Cebrail ona gazap eder. Sonra gök ehline şöyle seslenir: "Allah falana buğz ediyor, siz de buğz ediniz. Bunun üzerine onlar da buğz ederler. Daha sonra ona olan nefret yer yüzüne de yerleştirilir.

(Camiüssağir-1673)