Akdeniz Ünv. Öğretim Elemanı Alımı

Akdeniz Ünv. Öğretim Elemanı Alımı

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2-Merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak. Fen Bilimleri Enstitüsü için sayısal puan

3-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan almış olmak.

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

5-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın başvuracağı Enstitü ve Anabilim Dalını belirten dilekçesi,

2-Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

4-Nüfus cüzdanı örneği,

5-Onaylı Lisans mezuniyet belgesi ve Transkripti,

6.Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi,

7-İki adet fotoğraf,

8- ALES Belgesi (3 yıl geçerliliği bulunan),

9-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya Muadili),

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. )

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içersinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak başvurularının son başvuru tarihine kadar Enstitümüze ulaşmış olması gerekmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ

Başvuru ilgili enstitülere

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı 07058 Yerleşke/ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Morfoloji Binası (F) Blok Kat:1 Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA Telefon: 0 (242) 227 44 95

Aktif Haber