Akademisyen alacak üniversiteler

Akademisyen alacak üniversiteler

Türk Standardları Enstitüsü, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Bartın, Adıyaman, Trakya, Gaziosmanpaşa, Erciyes ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli fakülteler için profesör, doçent ve yardımcı doçentler alacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 50 kadrolu, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ise 8 sözleşmeli personel alacak.

Bursa Yıldırım Belediyesi, sınavla 3 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak.

Ayrıca Bartın, Adıyaman, Trakya, Gaziosmanpaşa, Erciyes ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli fakülteler için profesör, doçent ve yardımcı doçentler alacak.

Alımlara ilişkin duyurular, Resmi Gazete ile bazı gazetelerde yayımlandı.

Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre TSE çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, 46'sı lisans, 4'ü ön lisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alacak.

Sınava Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 21 Eylül 2008 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2008-KPSS Lisans ve 2008 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alanlar katılabilecek.

Lisans mezunları adaylarda, ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (yüzde 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki sınavlar) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla, TOEFL IBT Sınavından 65 ve üzeri, TOEFL PBT sınavından 470 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak.

Başvurular, 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacak.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde, Ankara'da TSE'de yapılacak.

Başvuruda bulunan adaylar, sınava giriş şartlarında belirtilen KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir bölümde alınacak eleman sayısının dört katı aday sınava girmeye hak kazanacak.

Sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ilan edilecek.

Alınacak olan personelin kadro unvanı ve sayısı şöyle:

''3 gıda mühendisi (Ankara, İstanbul, Konya),

9 makine mühendisi (Ankara, İstanbul, Gebze Kampüsü Kocaeli, Bursa, Sakarya),

1 kimya mühendisi (İstanbul),

4 bilgisayar mühendisi (Ankara, Gebze Kampüsü Kocaeli),

9 elektrik veya elektrik elektronik mühendisi (Ankara, İstanbul, Gebze Kampüsü Kocaeli, Denizli)

1 metalurji mühendisi (Ankara),

2 inşaat mühendisi (Gebze Kampüsü Kocaeli, Gaziantep),

1 tekstil mühendisi (Denizli),

3 orman mühendisi, orman endüstri mühendisi veya ağaç İŞleri endüstri mühendisi (Bursa, Ankara),

1 ziraat mühendisi (Ankara),

1 fizikçi (Gebze Kampüsü Kocaeli),

4 kimyager (Ankara, Gebze Kampüsü Kocaeli),

1 veteriner (Ankara),

1 mimar (Ankara),

2 memur (Ankara),

3 memur (Ankara, Gebze Kampüsü Kocaeli),

1 tekniker (İstanbul),

1 tekniker (Gebze Kampüsü Kocaeli),

1 tekniker (Denizli),

1 tekniker (Gebze Kampüsü Kocaeli)''

-BURSA-YILDIRIM BELEDİYESİ-

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı, 7-8 ve 9. dereceler için sınavla 3 müfettiş yardımcısı alacak.

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak, Yıldırım Belediyesind 21 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecek.

Sınava ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008, 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan (A grubu) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 28 puan türünden 72 ve üzeri puan, KPSSP 48 puan türünden 72 ve üzeri puan, KPSSP 29 puan türünden 72 ve üzeri puan almış adaylar katılabilecek. (KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 60 kişi yazılı sınava alınacak. 60. aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacak.)

Adaylarda ayrıca Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili Makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birinden mezun olmaları şartı istenecek.

Yazılı sınav sonuçları ve yazılıyı kazanıp, sözlü sınava girecek adaylara sınavın yeri, günü ve saati www.yildirimbel.tr. internet adresinden ve Yıldırım Belediyesi hizmet binasında bulunan ilan pasosuna asılarak duyurulacak.

-BAŞBAKINLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-

Öte yandan gazetelerde yer alan duyuruya göre Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca 8 sözleşmeli personel alacak.

(2008 KPSSP3-KPSSP93-KPSSP94) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar çağrılacak aday arasında yapılacak mülakat ile Arapça, İtalyanca, Yunanca dillerinden 3 mütercim-tercüman, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, İspanyolca dillerinden 3 tercüman, 1 çözümleyici, 1 sistem programcısı olmak üzere toplam sekiz 8 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar detaylı bilgiyi, kurumun ''www.byegm.gov.tr'' internet adresinden temin edebilecekler.

-AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI-

Resmi Gazetede yer alan duyurulara göre Bartın, Adıyaman, Trakya, Gaziosmanpaşa, Erciyes ve Namıkkemal Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli fakülteler için profesör, doçent ve yardımcı doçentler alacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü daimi statüde 4 doçent alımında bulunacak.

Tıp Fakültesinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları için 2, Diş Hekimliği Fakültesinin diş hastalıkları ve tedavisi bölümleri için de 2 olmak üzere 4 doçent alınacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bizzat yapacaklar.

-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, devamlı statüde 7 profesör ve 38 doçent alacak.

Başvurular 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler ve sayıları şöyle:

''Tıp Fakültesi (3 profesör),

Eğitim Fakültesi (1 profesör),

Mühendislik Mimarlık Fakültesi (2 profesör),

Yabancı Diller Yüksek Okulu (1 profesör),

Tıp Fakültesi (8 doçent),

Eğitim Fakültesi (12 doçent),

Edebiyat Fakültesi (4 doçent),

Fen Fakültesi (2 doçent),

Güzel Sanatlar Fakültesi (2 doçent),

Mühendislik Mimarlık Fakültesi (9 doçent),

Sağlık Bilimleri Fakültesi (1 doçent),

Devlet Konservatuvarı (1 doçent)''

-GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ-

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 8 doçent ve 3 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Buna göre Tıp Fakültesi için 6 doçent, 2 yardımcı doçent, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için 1 yardımcı doçent, Eğitim Fakültesi 1 ve Fen Edebiyat Fakültesi için de 1 doçent alınacak.

Detaylı bilgi üniversitenin http://www.gop.edu.tr adresinden temin edilebilecek.

-ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-

Adıyaman Üniversitesi ise devamlı statüde çalıştırılmak üzere 10 profesör doktor, 7 doçent doktor istihdam edecek.

Alınacak olan öğretim elemanları Tıp ve Fen Edebiyat Fakültelerinde görevlendirilecek.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapacaklar.

-BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-

Öte yandan Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde 7 doçent alacak.

Başvurular 15 gün içinde şahsen Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak.

Öğretim üyelerinin görev yapacağı birimler şöyle:

''Mühendislik Fakültesi (inşaat ve makine), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (işletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi) ve Orman Fakültesi (orman endüstri mühendisliği)''

-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ-

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Adaylar ayrıntılı bilgiyi, üniversitenin htp://www.nku.edu.tr adresli web sayfasından temin edebilecekler.

Haber7