Akademik personel alımı

Akademik personel alımı

Bingöl, Zonguldak Karaelmas, Isparta Süleyman Demirel ve Ankara Ufuk Üniversitesi Retörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Rektörlüklerin alımlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyurulara göre Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 1 profesör, 1 doçent ve 3 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.

Alınacak olan akademik personelin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:

''Ziraat fakültesi: endüstri bitkileri alanında çalışmış 1 profesör, süt ineklerinde ekmek mayasının etkileri konusunda çalışmış 1 doçent, toprak oluşumu ve sınıflandırılması alanında çalışmış 1 yardımcı doçent,

Fen edebiyat fakültesi: deneysel psikolojisi anabilim dalı için 1 yardımcı doçent,

Mühendislik mimarlık fakültesi: yapı ve mekanik anabilim dalı için 1 yardımcı doçent''

-ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü, 1 doçent alacak.

Buna göre Tıp Fakültesinin iç hastalıklar anabilim dalında görevlendirilmek üzere endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalında yan dal ihtisası yapmış 1 doçent alınacak.

Geniş bilgi http:\\www.karaelmas.edu.tr sayfasından temin edilebilecek.

-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde 5 profesör ve 5 doçent alımında bulunacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Süleyman Demire Üniversitesi Retörlüğüne yapacaklar.

Öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler ve sayıları şöyle:

''Eğridir Su Ürünleri Fakültesinin su ürünleri temel bilimleri bölümü için su omurgasızları üzerinde uzmanlaşmış 1 profesör,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin iktisat ve işletme bölümleri için bölgesel kalkınma konusunda çalışma yapmış 2 profesör,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin işletme bölümü için 1 doçent,

İlahiyat Bilimler Fakültesinin temel islam ve felsefe ve din bilimleri bölümleri için 2 profesör,

Teknoloji fakültesinin enerji sistemleri ve imalat mühendisliği bölümleri için akışkan yataklı kurutma konusunda çalışmaları olan, buharlaştırmalı soğutucular, kompresörlü soğutma sistemleri ile elektron ışın kaynağı konusunda doktora yapmış 4 doçent''

-UFUK ÜNİVERSİTESİ-

Öte yandan Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesinde istihdam edilmek üzere 3 profesör alacak.

Tıp Fakültesinin göz, kulak burun boğaz ve nöroloji bölümleri için 3 profesör alınacak.

Adapylar başvurularını 15 gün içerisinde şahsen Rektörlük Personel Müdürlüğüne yapacaklar.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi http://www.ufuk.edu.tr adresinden temin edilebilecek.
Haber 7