Ahirete îmân etmeyenler, meleklere elbette dişi isimlendirmesi ile isim takarlar

Ahirete îmân etmeyenler, meleklere elbette dişi isimlendirmesi ile isim takarlar

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Necm Sûresi 26-30. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

26-Göklerde nice melekler vardır ki, Allah’ın dileyeceği ve râzı olacağı kimseler için izin vermesinden sonra olması müstesnâ, onların şefâatleri de hiçbir fayda vermez.

27-Şübhesiz ki âhirete îmân etmeyenler, meleklere elbette dişi isimlendirmesi ile isim takarlar.

28-Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sâdece zanna uyuyorlar. Şübhesiz ki zan ise, haktan bir şeyi fayda vermez.

29-Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’ân’dan) yüz çevirip, dünya hayâtından başka bir şey istemeyen kimselerden, (sen de) yüz çevir!

30-İşte onların ilimden erişebilecekleri (son noktaları) budur! Ve şübhe yok ki, yolundan sapanları en iyi bilen ancak Rabbindir, hidâyete erenleri de en iyi bilen O’dur.