Ağaçlar kalem olsa, deniz de mürekkeb olup arkasından yedi deniz daha ona yardım etse

Ağaçlar kalem olsa, deniz de mürekkeb olup arkasından yedi deniz daha ona yardım etse

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Lokman Suresi 27-28. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

27 . Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de (mürekkeb olup) arkasından yedi deniz daha ona yardım etse, Allah’ın kelimeleri (yazılmakla) tükenmez!(1) Muhakkak ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işihikmetli olan)dır.

28 . Sizin (yoktan) yaratılmanız da (öldükten sonra) diriltilmeniz de, ancak tek bir kişi(nin yaratılış ve diriltilişi) gibi (O’na kolay)dır. (*) Şübhesiz ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (herşeyi gören)dir.

(*) “Cenâb-ı Hakk’ın kudreti ve ilmi herşeyin fevkinde (üzerinde) büyüktür, hiçbir şey dâire-i ilminden (ilminin dışına) çıkamaz, tasarruf-ı kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek haşri (kıyâmetten sonra dirilmeyi) getirmekten ve bizi ademden (yokluktan) kurtarmaktan ve saâdet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acîb ve tavr-ı aklın hâricindeki (aklın kavrayamadığı) herşeyden daha büyüktür ki, ماَ خَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ [Sizin (yoktan) yaratılmanız da (öldükten sonra) diriltilmeniz de, ancak tek bir kişi(nin yaratılış ve diriltilişi) gibi (O’na kolay)dır] âyetinin sarâhat-ı kat‘iyesiyle (gāyet açık ve kesin hükmüyle) nev‘-i beşerin (insanlığın)haşri ve neşri, bir tek nefsin (kişinin) îcâdı kadar o kudrete kolay gelir.” (Asâ-yı Mûsâ, 8. Mes’ele, 40)