Afet uzmanı yardımcıları alınacak

Afet uzmanı yardımcıları alınacak

Başbakanlık, uzman yardımcılığı kadrolarına 25 personel atayacak.

Gazetelerde yer alan ilana göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi uzman yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara'da yapılacak giriş sınavı ile eleman alınacak.

Adaylarda üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların meteoroloji, bilgisayar, çevre, haberleşme mühendislikleri ile sosyoloji, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema, eğitim programları ve öğretim, maliye, iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.

Ayrıca, ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS'de ilgili alanlarda 75 puan almak ve ilanda belirtilen çerçevede başvuruda bulunanlar arasındaki puan sıralamasına girme de aranacak diğer koşullar arasında bulunuyor.

Adaylardan 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS'nin yabancı dil bölümünden en az 42 soruya doğru cevap vermeleri veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'ndan (2009-Mayıs-Kasım, 2010 Mayıs-Aralık) en az C düzeyinde puan almış olmaları veya buna denk kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları istenecek.

Başvurular, 10-20 Ocak 2011 tarihlerinde Başkanlığın internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yer alan ''Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı İş Talep Formu'' doldurularak yapılacak.
HAber 3