Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak...

Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak...

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

îbni Amr (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak, bir şeye şaşmadan yapmacık olarak gülmek, musibet ânında feryad etmek, nimet ânında da gayr-ı meşru tarzda çalgı çalmak, Allah, katında büyük bir gazaba vesiledir.

(Camiüssağir-6216)