Abant İzzet Baysal Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Abant İzzet Baysal Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.


Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. . Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.


Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.


Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına 1 haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.


Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.


Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.


İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.


BİRİMİ ANABİLİM DALI/ALANI UNVANI DER ADET AÇIKLAMA


Tıp Fakültesi Acil Tıp Yardımcı Doçent 4 1 Endoskopi konusunda deneyimli olmak


Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yardımcı Doçent 5 2


Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Doçent 2 1


Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1


Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 Diyabet konusunda deneyimli olmak.


Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 5 1


Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Profesör 1 1Alanında en az. 10 yıllık Üniversite deneyimi ve gürültü kaynaklı işitme kayıpları konusunda çalışmış olmak.


Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Yardımcı Doçent 5 1


Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Yardımcı Doçent 5 1


Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Parazitoloji alanında doktora yapmış olmak, helmintoloji konusunda deneyimli olmak.


Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 İmmünoloji alanında doktora yapmış olmak.


Tıp Fakültesi Üroloji Yardımcı Doçent 5 1


Mudurnu MeslekYüksekokulu - Yardımcı Doçent 4 1 Turizm işletmeciliğinde doktora yapmış olmak, strateji, yönetim alanında çalışmaları olmak.


Mudurnu Meslek Yüksekokulu - Yardımcı Doçent 5 1 Finans ve bankacılık alanında doktora yapmış olmak.


Mudurnu Meslek Yüksekokulu - Yardımcı Doçent 5 1 Yemler ve hayvan beslenme alanında çalışmış olmak

Aktif Haber