21'inci yy. girişimcisinin 7 temel kuralı

21'inci yy. girişimcisinin 7 temel kuralı

Fransa’da, EM Lyon Business School ile mali denetim ve danışmanlık firması KPMG tarafından bu sene ikincisi organize edilen World Entrepreneurship Forum’da (WEF) üç gün boyunca girişimcilik konuşuldu.

Fransa’da, EM Lyon Business School ile mali denetim ve danışmanlık firması KPMG tarafından bu sene ikincisi organize edilen World Entrepreneurship Forum’da (WEF) üç gün boyunca girişimcilik konuşuldu. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar 4 ana konuyu tartıştılar:
 
1-Girişimciliğin ana misyonu zenginlik oluşturmak mıdır yoksa sosyal adaletin önünü açmak mı?

Buluşulan nokta: Her ikisi de! Ancak bu noktada, konuşmacılar iki cepheye ayrılıyor: Zengin Kuzey ülkelerinden gelen konuşmacılar "girişimcilik ruhu, ekonomiyi canlandırmayı hedefler" derken, gelişmekte olan Güney’den gelenler ise "girişimcinin sosyal rolü" üzerinde durdular.

("Girişimcilik adalet ve sosyal değer oluşturucusu olmalı" - Muhammed İbrahim, Bangladeş’teki Center for Mass Education in Science’ın kurucusu)

2-Girişimciliği tabana yaymak ve gençleri özendirmek için ne yapmalı?

Genel kanı: Ağaç gençken eğilir. İlkokulda, lisede "girişimcilik ruhu" aşılanmalı.

Bu arada bir temel eleştiri: Ancak, oluşturuculuğu, girişimi körleten ve çocukları ’sıkmak ve bıktırmak’ üzerine kurulu milli eğitim politikaları ve yöntemleri yeniden düşünülmeli.)

3-Girişimciliği özendirmek ve yerleştirmek için itici güç kim olmalı?

Genel kanı: Bu konuda gözler, hemen her yerde ve her zaman devlete ve hükümetlere yöneliyor. Oysa çerçeve şehirler ve asıl itici güç yerel yönetimler olmalı. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları yani ’yerel’ yöneticiler kenti, insanlarını, sorunlarını iyi tanıdıkları için girişimleri ve inovasyonu daha doğru yönlendirebilirler.

4-Ekonomik ortam lehte aleyhte nasıl değerlendirilmeli?

Ekonomik ortam girişimcilik dinamizmi için belirleyici bir unsur. Olumlu ve olumsuz açıdan. ("Kriz, inanılmaz fırsatlar sunuyor." - Leonard Schlesinger, Babson College Başkanı)

21’inci yy girişimcisinin 7 temel kuralı

Söz konusu uluslararası ’think tank’ World Entrepreneurship Forum’da katılımcılar "Girişim için olmazsa olmaz nitelikler / yetkinlikler nelerdir?" sorusuna 47 cevap belirlediler. EM Lyon Executive Development İnovasyon Müdürü Dan Evans’ın yorumlarıyla, en önemli 7 yetkinlik şunlar:

1-İlişkileri ve network’u kullanmak

Bu çok önemli bir trend: Girişimci giderek daha geniş, esnek ve çapı fırsatlara göre büyüyen veya küçülen bir ekiple çalışıyor. Ekibi yani network’u. Artık o eskinin ’komando’ girişimcilik devri kapandı. En büyükler dahil şirketler sosyal paylaşım ağlarının önemini anladı.

2-Yenilikci düşünce şart

Girişimci, sorunlara yaklaşımında ve çözüm üretirken yaratıcı ve becerikli olmalı. ’Out of the box’ düşünmeli bilmeli. Bilgi ve tecrübe birikimini kullanmayı ama gereğinde sorgulamayı da bilmeli. Bu az bulunur ve zor bir yönetim anlayışı.

3-Yönetim tarzını değiştirebilmek

Yeni bir şirketin ilk dönemlerinde, her şey çok hızlı gelişir. Yola ’start up modunda’ çıkılabilir ama, kısa sürede yönetim tarzını oturtmak gerekir, mesela liderliğe bel bağlamak gerekebilir. Farklı kültürden insanlarla çalışmayı da becermek gerekir. Bunlar kolay şeyler değil. Belki de bu yüzden 3 veya 4 yaşında tökezleyen çok şirket var.

4-Dayanıklı olmak, çok dayanıklı...

Girişimci daima pozitif enerji yüklü olmalı, hem de uzun süreli. Kimi kararların neticesini görmek için aylarca beklemek gerekecektir, hatta yılarca. Dümeni sıkı tutmak gerek. Daima ’yarın daha iyi olacak’ demek ve gerçekten böyle düşünmek, girişimci için hayati bir tutumdur. Bu tutum esneklikle de çatışmaz: Uzun vadeli bir hedefe sahip olmak ve bundan şaşmamak. Yol değişebilir, hedef aynıdır, değişmez.

5-Yönetim kurallarını belirlemek

Hem içeride hem dışarıda etik davranmak: Girişimci için olmazsa olmaz bir kural. Toplumun ilerlemesine, gelişmesine, zenginleşmesine katkı yapmak için girişim ama toplumsal kurallara saygı çerçevesinde. Ayrıca, bu alanda örnek davranmak, ekibin uyumunu güçlendirir.

6-Delege etmek ve sorumluluk vermek

Delege etmek, sadece bir asta bir görev vermek değildir, asıl ona güvenmek demektir. Projeyi ekibine dayanarak ve güvenerek gerçekleştirmektir. Yani insanlara gelişmeleri ve ilerlemeleri için yol açmak, imkan tanımaktır. Eğer her yaptıklarını gözleyip kontrol edecekseniz, görev ve sorumluluk vermenin, geniş bir ekiple çalışmanın anlamı yok.

7-Sonuç odaklı olmak

Söylemeye bile gerek yok, girişimciliğin özü budur. Sonuç odaklı olmak, hedefe kilitlenmek ’aktif öğrenme’ ile örtüşen bir tutumdur. Yapmak ve yaparken öğrenmek, böylece gelişmek. Sürekli başarının yollarını aramak. Hedefi hiç aklından çıkarmamak. Hedefi tutturmanın hatta aşmanın yolu bundan geçer.

(WEF proje ortağı Les Echos gazetesinin 16.12.2009 tarihli yazısından tercümedir.)
Hürriyet