2011’de en çok istihdam hangi mesleklerde yapılacak?

2011’de en çok istihdam hangi mesleklerde yapılacak?

oldu. 2011 yılında istihdam açısından en aktif sektörlerin perakende, bankacılık, enerji, sağlık ve bilişim olması bekleniyor.

2010 yılında en çok eleman arayan sektörler inşaat, sağlık, tekstil, perakende, bilişim olurken en çok aranan elemanlar ise satış danışmanları, muhasebe elemanları, yönetici asistanları, finansçılar oldu. 2011 yılında istihdam açısından en aktif sektörlerin perakende, bankacılık, enerji, sağlık ve bilişim olması bekleniyor.

Satış, pazarlama alanında çalışanlar popülaritelerini 2010’da olduğu gibi 2011’de de sürdürecek. Küresel krizle birlikte rekabetin artması, firmaların satış konusunda daha agresif stratejiler izlemesi satış pozisyonlarına olan talebi arttırıyor. Firmaların kriz sonrasında kadrolarını yenilemek istemeleri de finans pozisyonlarında artışa sebep oluyor. İnsan kaynakları firmalarına, 2010’da en çok alım yapan sektörler ile pozisyonları ve 2011 tahminlerini sorduk.

En büyük artış tekstilde
Yenibiris.com’un 2010 yılı üçüncü çeyrek istihdam raporuna göre ilan sayısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62.5, 2010’un ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 15.2 oranında artış gerçekleşti.
Yenibiris.com İstihdam Raporu’nda sektörler açısından bakıldığında, yüzde 8.55’lik oranla en çok ilan yayınlanan sektör olarak tekstil sektöründe istihdamda hareketlilik yaşandığı gözlemlendi. İkinci sırada yüzde 8.24 ile sağlık-tıp, üçüncü sırada yüzde 8.08 ile yapı-inşaat, dördüncü sırada ise yüzde 7.44 ile perakende yer aldı.

İstihdam Raporu’na göre 2010’un üçüncü çeyreğinde en çok aranan pozisyon yüzde 3.55 ile muhasebe elemanı olurken, ikinci sırada yüzde 3.04 ile satış temsilcisi, yüzde 2.98 ile sekreter, yüzde 1.81 ile yönetici asistanı oldu. Yenibiris.com’un 2011 tahminleri ise şöyle:
2010’u iyi geçiren banka, inşaat ve sağlık sektörlerinde istihdam artarak devam edecek.
Mağazacılıkta yeni AVM yatırımlarının devam etmesi özellikle Anadolu kentlerinde istihdamı artıracak.
Belli başlı sektörlerde talep olan pozisyonlar ise şöyle:
Sağlık-tıp: Hemşire, yoğun bakım hemşiresi, yenidoğan yoğun bakım hemşiresi, dahiliye uzmanı, radyoloji teknikeri, anestezi teknikeri, hasta danışmanı ve acil tıp teknikeri gibi pozisyonlar.
Yapı-inşaat: Mimar, inşaat mühendisi, teknik ofis uzmanı, ihale uzmanı, şantiye şefi, saha mühendisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı (mühendisi).
Mağazacılık: Sayıları artan alışveriş merkezleri için kasiyerler, satış danışmanları, mağaza müdürleri ve görsel düzenleme uzmanları.
Bilişim: Veritabanı yöneticisi, yazılım geliştirme uzmanı, sistem ve ağ uzmanı, java uygulamaları uzmanı, iş analisti, web master.

Bunların dışında, bütün sektörlerde en çok aranan kişiler, önceki yıllarda olduğu gibi 2011’de de satış, pazarlama ve mali işlerde çalışan uzman ve yöneticiler olacak. Mali işler-muhasebe alanında özellikle yabancı dil bilen uluslararası finans uzmanları, bunların dışında sosyal medya uzmanlığı ve interaktif pazarlama alanıyla ilgili pozisyonlar daha da önem kazanacak.
EXELECT: Uzmanlaşma artacak
Mühendis, avukat, mimar, insan kaynakları yöneticileri, pazar araştırma uzmanları, müşteri temsilcileri, satış ve pazarlama uzmanlarına olan ihtiyaç devam edecek. Bu mesleklerdeki asıl yöneliş uzmanlaşma olacak. 
Yönetici ve ofis asistanlığı da son yıllarda başladığı yükselişine devam edecek. Bu alanda ihtiyaç giderek artacak ve uluslararası firmaların Türkiye’ye gelişinin devamı ile birlikte yabancı yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek iyi dil bilen yönetici asistanlarının çok iyi maaşlarla çalıştıklarını görmeye devam edeceğiz.
Yazılım mühendislerine ihtiyaç artacak. Buna ek olarak, veri tabanı yöneticileri, sistem uzmanları ve Java uygulamalarına hakim kişilerde revaçta olacak.
Bilişim sektöründe gelişmeler sonucunda oluşan yasal boşluk da yeni bir iş alanı yaratacak. Bilişim suçları cezaları konusunda gelişen bilişim h ukuku ile bu konuda uzmanlaşmış avukatlara ihtiyaç doğacak.
Öne çıkan en önemli meslek sosyal medya yöneticiliği olacak.
ADECCO: Üretimdeki durgunluk geçecek
2010 yılı içerisinde öne çıkan sektörlere baktığımızda enerji sektörü, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü, hızlı tüketim sektörü ve hazır giyim perakendeciliği işe alımlar arasında en sık rastladıklarımız.
Sadece anılan sektörlere bağlı kalınmaksızın satış ve pazarlama birimleri, finans, proje mühendisliği yine bu yıl Adecco’nun işe alım yaptığı sık pozisyonlar arasında.
Çağrı merkezlerinde görev yapan kadrolara yapılan alımlarda da yine geçen yıllarda olduğu gibi istikrarlı bir oran var.
2011 yılında üretim departmanlarındaki durgunluğun geçeceği ve işe alımların hızlanacağını öngörülüyor.
Satınalmalar ve yeni yatırımlar bu bağlamda destekleyici unsurlar olacak.
Bilgi teknolojileri, iletişim, telekomünikasyon, enerji ve hazır giyim perakendeciliği 2011 yılında sıkça duyulacak sektörler olacak. Öngörüler mevcut istihdama ek olarak yüzde 2’lik bir artış olabileceği yönünde.
HRM: Hizmet sektörü öne çıkacak
Sağlık, yapı-inşaat, perakende, enerji ve bilişim sektörlerinde nitelikli iş gücü ihtiyacında artış yaşandı.
Enerji ve inşaat alanlarında teknik müdürlükler, yurtdışı ve saha deneyimi olan elektrik ve inşaat mühendisi arayışları ön planda.
Türkiye genelindeki AVM’lerde artış ve yabancı yatırımcıların ilgisi perakende sektöründe istihdamı da artırdı. Satış danışmanı, mağaza müdürü, reyon müdürü, satış elemanı ve stok yönetimi pozisyonlarında istihdam açığının kapatılmasına yönelik alımlar yapıldı.
Yıldızı parlayan ve hız kazanan sektörler ‘hizmet’ ağırlıklı olanlar.
Yine inşaat, enerji, hızlı tüketim, bilişim, mağazacılık, tekstil ve sağlık sektörleri eleman arayışının yoğun olduğu sektörler olacak. Sağlık ve finans sektörlerinde alanında deneyimli uzman yöneticilere olan ihtiyaç artacak.
Türkiye pazarına giren yabancı şirketlerin sayılarının giderek artması nedeniyle çok iyi derecede İngilizce bilen, uluslararası mevzuatlara hakim hukukçular ve finans uzmanlarına olan ihtiyaç artacak.
Enerji sektörünün kazandığı ivme ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “yeni yeşil meslekler” etkili olmaya başladı. Şimdiden çevre mühendisliği mezunlarına ya da enerji sektöründe çalışan yeşil işler konusundaki danışmanlara bakıldığında 50-60 bin kişilik istihdam artışı var. Çevre mühendisliği kökenli (yenilenebilir) enerji danışmanlığı, çevre hukuku uzmanlığı, organik tarım ve organik kozmetik konusundaki danışmanlıklar, şehir ve çevre planlama, atık su/atık yönetimi konusundaki uzmanlıkların yükselmesi bekleniyor.

ANTAL INTERNATIONAL:
İşe alımlar yüzde 100 arttı
Antal’ın 2010 senesi çalışmalarına bakılırsa, perakende, IT, enerji, gıda, ilaç, lojistik, kimya, turizm ve inşaat yükselişe geçti. Pozisyon olarak ise en çok satış (her seviye), finans (ağırlıklı orta ve üst düzey), mühendis (her seviye ve değişik alanlarda), üretim alanında her disiplinden orta ve üst düzey seviyeler, depolama ve mağaza yöneticileri öne çıktı.
İşe alımlarda geçen seneye göre yüzde 100 artış sağlandı.
Antal’ın dünya çapında Ekim ayında yaptığı araştırmaya göre ise 2011’de öne çıkacak sektörler; ilaç ve sağlık, yenilenebilir enerji, Bio – teknoloji, perakende ve IT / Bilişim olarak sıralınıyor.
Araştırmadan çıkan sonuca göre Türkiye için; orta ve üst düzey pozisyonlarda özellikle adı geçen sektörlerde yer alan firmaların yüzde 74’ünün işe alım yapması bekleniyor.

DATA EXPERT: Enerji perakende, bankacılık yüzde 20 artacak
2010 yılında telekom, perakende, inşaat, enerji sektörleri ön plana çıktı. Pozisyon olarak ise satış müdürü, finans yöneticisi, teknik müdür, proje yöneticisi pozisyonları ön plandaydı. Bu pozisyonlarda yaklaşık yüzde 15’lik bir artış oldu.
2011’de enerji, perakende, bankacılık sektörleri gelişecek. Bu sektörlerde ortalama yüzde 20’lik bir artış söz konusu olabilir.
Enerji: Tüm ülkeler gibi ülkemizde de, üretimi ve dağıtımı devlet tarafından yapılmakta olan enerji işi özel sektöre açıldı. Ayrıca petrole olan bağımlılığın ortadan kaldırılması için alternatif enerji, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu sağlayacak alanlarda uzmanlaşmış insan kaynağına ihtiyaç var.
Perakende: gıda perakendeciliği, teknoloji perakendeciliği, yapı marketler, çocuk gereçleri perakendeciliği ve kişisel bakım ürünleri parekendiciliği gibi alanlardaki gelişmeye bağlı olarak perakende de tüm pozisyonlara talep olacak.
İnşaat: İnşaatta yurt dışı projelere talep devam ediyor ancak çok büyük projelere imza atan Türk şirketleri konusunda yetkin yönetici bulmakta zorluk çekiliyor.
Finans: Bankacılık sektöründe yabancı ilgisinin sürmesi ve birçok bankanın uluslararası büyük finans grupları tarafından satın alınması sonucu sektörün krizin arkasından hızlı toparlanması hatta orta ve üst düzey yöneticilerde transfer ücretinden bile bahsedilmeye başlandı.

RANDSTAD: Yüzde 30 artış var
2010 yılında bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, ilaç ve perakende sektörlerinden çok yoğun talep aldık. 2009 yılına kıyasla talepte yaklaşık yüzde 30 artış yaşadık.
En çok alım yaşanan pozisyonlar:
Bilişim teknolojileri: Yazılım mühendisi, Java yazılım uzmanı, sistem yöneticisi telekomünikasyon, satış yöneticisi, bilgi güvenliği müdürü
İlaç: Tıbbi mümessil, bölge yöneticisi, medikal müdür, ruhsatlandırma uzmanı
Perakende: Bayi kanal yöneticisi, mağaza müdürü, satış danışmanı
2010’da olduğu gibi 2011’de de telekomünikasyon, bilişim teknolojileri, ilaç ve perakende sektörlerinin gelişmeye devam edecek.
Ayrıca tüm dünyada hızla gelişen enerji sektörü oldukça öne çıkacak.
Bankacılık sektöründe ise 2011 yılında şube sayısının artması bekleniyor.

2011 YILI İSTİHDAM TAHMİNLERİ
Yenibiris.com Genel Koordinatörü Burçak Pak Yılmaz: Bu yıl işletmeler 2009 yılının yaralarını büyük ölçüde sardı. İşe alım tarafı hareketlendi, kriz döneminde boş kalan veya bırakılan pozisyonların ciddi bölümü dolduruldu. Bankalar yeniden toplu alımlar yapmaya başladılar. Bütün sektörler açısından baktığımızda satış kadroları güçlendirildi. Krizde ücret artışı yapamayan bazı firmalar bunu telafi yoluna gitti. Sonuç olarak özel sektörde istihdam kriz konumundan çıktı. Şu anki gidişata göre 2011’de istihdamın ciddi oranda artmasını bekliyoruz. 2010’da temkinli davranan bazı şirketler 2011’i atılım yılı olarak görüyor.

Exelect Genel Müdürü Yasemin Şener: 2010’un özellikle ikinci yarısında işe alımlarda gözle görülür bir hareketlenme oldu. Durgunluk yaşayan finans ve bankacılık sektörü bile işe alımlara başladı. Ayrıca Türkiye’ye giriş yapan veya bu buradaki operasyonlarını genişleten uluslarası firmalar da işe alımları yoğunlaştırdılar. 2011’de işe alımlardaki artışın devam etmesini beklemekle beraber kriz öncesi seviyesine henüz dönülebileceği kanısında değilim.

HRM Kurucu Ortağı Aylin Coşkunoğlu Nazlıaka: 2011’de işsizlik oranının yüzde 12’lere gerilemesini bekliyoruz. 2011’de inşaat, perakende-hızlı tüketim, telekomünikasyon, bilişim sektörlerinde yüzde 5 oranında bir artış olabilir.

Antal International Genel Müdürü Mine Batıyel: İşe alımlarda yüzde 100 artış gözlemlenmesine rağmen 2008 seviyelerine ulaşılmadı, 2008 seviyesinin yüzde 45 - 50’sine ancak ulaşıldı. 2011’in 2010’dan biraz daha iyi olacağını tahmin ederek işe alımların da bu doğrultuda artış göstereceğini bekliyoruz.
 
Adecco Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Betül Gülmez: 2010 senesi genelinde işe alımlar 2009 senesinden daha iyimser bir tablo gösteriyor, Türkiye’nin bu yılı yüzde 5.5 – 6 civarında bir büyüme ile kapatacağı öngörüsünü de gözönünde bulunduracak olursak 2011 rakamları bu yıldan daha olumlu olacak diyebiliriz. Türkiye’de bankacılık ve finans sektöründeki artan hareketlilik bu rakamları doğrudan etkileyecektir.

Data Expert Genel Müdürü Hasan Altunkaya: 2010 yılında 2009 yılına göre yüzde 15’lik bir artış söz konusu. 2011’de işe alımlarda bir yükselişin olmasını bekliyoruz. Özellikle 2010’un son aylarındaki hareketlilik de bunun bir göstergesi. 2011’de krizin izleri yavaş yavaş silinmeye başlayacak ve kriz öncesi seviyeyi yakalayacaktır.

Randstad Türkiye Genel Müdürü Altuğ Yaka: 2010 yılının son çeyreğindeki hareketlenmeye bakılırsa Türkiye hızla iyileşme sürecine girmiş durumda. Amerika ise 2011’de krizin etkilerini tamamen bertaraf edecek gibi görünüyor. Ancak Avrupa’da İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın borç sarmalı içinde olması Avrupa’nın krizden çıkışını zorlaştıracak. Eğer Avrupa’da tekrar bir kriz tetiklenirse ihracatını Euro bazında ve ithalatını Dolar bazında yapan Türkiye’nin AB’nin sıkıntılarından etkileneceği muhakkak.
Yenibiris