200 bin Suriyeli kayıt dışı

200 bin Suriyeli kayıt dışı

Türkiye’deki 800 bin Suriyeli sığınmacıdan 200 bini kayıt dışı. Çocuklar aşı olmadığı için sağlık riski ile karşı karşıya

A+A-

Baş­ba­kan­lık Afet ve Acil Du­rum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı (AFAD), Tür­ki­ye­’de­ki Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar­la il­gi­li kap­sam­lı bir ra­por ha­zır­la­dı. Tür­ki­ye­’de 200 bi­ni kamp­lar­da 600 bi­ni de kamp dı­şın­da ol­mak üze­re 800 bi­ne ya­kın Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı bu­lu­nu­yor. AFAD, Su­ri­ye­’de­ki iç sa­vaş­tan ka­ça­rak Tür­ki­ye­’ye sı­ğı­nan kamp­lar ile kamp dı­şın­da ka­lan­la­ra 75 so­ru yö­nelt­ti. Ce­vap­lar ra­porlaştırıldı.

PA­SA­PORT­SUZ GİR­Dİ­LER

Kamp dı­şın­da ya­şa­yan­la­rın ke­sin sa­yı­sı bi­lin­me­di­ği için ka­yıt dı­şı sı­ğın­ma­cı sa­yı­sı­nın 200 bi­ne yak­laş­tı­ğı tah­min edi­li­yor. Kamp­lar­da­ki Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­la­rın ya­rı­dan faz­la­sı ve kamp dı­şın­da­ki­le­rin dört­te bi­ri­nin Tür­ki­ye­’ye, res­mi bir sı­nır nok­ta­sın­dan pa­sa­port­suz ola­rak gir­di­ği or­ta­ya çık­tı. Önem­li bir kıs­mı da res­mi ol­ma­yan sı­nır nok­ta­sın­dan Tür­ki­ye­’ye geç­ti.

Ra­po­ra gö­re; kamp­lar­daki ço­cuk­la­rın dört­te bi­ri ve kamp dı­şın­da ya­sa­yan ço­cuk­la­rın yüz­de 45’i ço­cuk fel­ci aşı­sı ol­ma­dı. Kamp­lar­daki ço­cuk­la­rın üç­te bi­ri ve kamp dı­şın­daki ço­cuk­la­rın yüz­de 41’i kı­za­mık aşı­sı ol­ma­dı. Bu du­ru­mun  ço­cuk­lar için cid­di sağ­lık ris­ki oluş­tur­du­ğu kay­de­dil­di.  Su­ri­ye­li­ler’in psi­ko­lo­jik des­tek ta­lep et­ti­ği be­lir­len­di.

Bugün

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.