2 üniversitesi akademisyen alacak

2 üniversitesi akademisyen alacak

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar (İstanbul) ve Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Rektörlüklerin öğretim üyesi alımına ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin duyurusuna göre mimarlık fakültesinin şehircilik anabilim dalı için şehir planlama kökenli ve kentsel politikalar konusunda uzmanlaşmış 1, güzel sanatlar fakültesinin heykel anasanat dalı için sanatta yeterliğini Türkiye'de heykel sanatı ve kültür ilişkileri alanında yapmış 1 profesör alınacak.

Profesörler daimi statüde çalıştırılacak.

Adaylar başvurularını, 15 gün içinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerine yapacaklar.

-NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-

Öte yandan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü, Fen edebiyat ve mühendislik mimarlık fakültelerinde görevlendirilmek üzere 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent alacak.

Profesör ve doçentler daimi statüye göre çalıştırılacak.

Fen Edebiyat Fakültesinin biyoloji bölümü için sitogenetik ve sitotaksonomi alanında doktora yapmış 1 yardımcı doçent, aynı fakültenin su bitkileri ve alg ekolojisi alanında çalışmaları olan 1 doçent alınacak.

Ayrıca mühendislik ve mimarlık fakültesinin elektrik-elektronik mühendisliği bölümü için çok seviyeli eviriciler ve kontrol yöntemleri üzerine doktora yapmış ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında çalışmaları bulunan 1 yardımcı doçent, aynı fakültesinin mimarlık bölümü içinse Türk Mimarlık Tarihi alanında çalışmaları bulunan 1 profesör istihdam edilecek.

Yardımcı doçent kadrosuna; profesör ve doçentler, doçent kadrosuna da profesörler müracaat edemeyecek.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünün ilgili birimlerine yapacaklar.
Haber 7