1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Şerr-i kalil için hayr-ı kesir terk edilmez, terk edilirse, şerr-i kesir olur
Şerr-i kalil için hayr-ı kesir terk edilmez, terk edilirse, şerr-i kesir olur

Şerr-i kalil için hayr-ı kesir terk edilmez, terk edilirse, şerr-i kesir olur

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

S - Hakaik-i nisbiyenin ne kıymeti var ki, onun için şerler istihsan edilecek?

C - Hakaik-i nisbiye denilen şeyler, kâinatın eczası arasında bulunan rabıtalardır. Ve kâinattaki nizam, ancak hakaik-i nisbiyeden doğmuştur. Ve hakaik-i nisbiyeden kâinatın envaına bir vücud-u vâhid in’ikâs etmiştir. Hakaik-i nisbiye, büyük bir ölçüde hakaik-i hakikiyeden çoktur. Hatta bir zatın hakaik-i hakikiyesi yedi ise, hakaik-i nisbiyesi yedi yüzdür. Binaenaleyh, kubuh ve şerde şer varsa da kalildir. Malûmdur ki, şerr-i kalil için hayr-ı kesir terk edilmez. Terk edilirse, şerr-i kesir olur; zekât ve cihadda olduğu gibi.

Evet, 1 اِنَّمَا تُعْرَفُ اْلاَشْيَاۤءُ بِاَضْدَادِهَا meşhur kaziyeden maksat, birşeyin zıddı, o şeyin hakaik-i nisbiyesinin vücut veya zuhuruna sebeptir. Meselâ kubuh olmasaydı ve hüsünlerin arasına girmeseydi, hüsnün gayr-ı mütenahi olan mertebeleri tezahür etmezdi. 

1) Her şey zıtlarıyla bilinir. 

Bediüzzaman Said Nursi
İşaratü'l-İ'caz