1. YAZARLAR

  2. Muhammed Numan ÖZEL

  3. Ehl-i Sünnete Darbe Girişimi: İŞİD!
Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL

Yazarın Tüm Yazıları >

Ehl-i Sünnete Darbe Girişimi: İŞİD!

A+A-

Bu Âhirzaman Çok Çalkalanıyor, Bu Fitne-İ Âhirzaman Acib Şeyler Doğuracağını İhsas Ediyor. [1]

Çok Çocuk Oyuncaklarına Seyirci Olup Gülerek Ağladık! [2]

Üstadım vezaif-i ahirzaman Bediüzzaman Said Nursinin yaşadığı döneme baktığımızda Hadisat-ı Alem hercümerç.. dünya savaşları, büyük yıkılışlar, çöküşler, yenilikler ve… daha nice şeyler olmakta idi.

Risale-i Nurun İlm-i Hali olan lahikaları bırakan üstadımızdır. Ben Nur Talebesiyim Diyen herkes bu kitaplara riayet ederek hareketle ancak Nura Talebe olabilir. Aksi taktirde boş bir iddiadan öte geçemez.

Biz Risale-i Nur Talebeleri ise hadisat-ı aleme mesleğimizce ve bizi alakadar veçhesine bakarak hizmetimize devam ederiz.

Şimdi islamiyetin yükselişini engellemek ve doğru islamiyete perde olmak ve öğretmemek yanlış olan batıl efkarın/mezheblerin revacını sağlamak için Ehl-İ Sünnete Darbe Teşebbüs Olarak Sözüm Ona Ehl-İ Sünnet Olan İşid Kuruldu.

Bu İŞİD aslen selefilik, mutezile, şia.. Gibi ehl-i sünnet olmayan ve ümmetin azamını teşkil eden ehl-i sünnetten uzak tutma operasyonudur. Bizler bunu lahikaların gözüyle anlamaktayız.

* Eğer biz, doğru İslâmiyet'i ve İslâmiyet'e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır. Hem de tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i İslâm'ın temeddünü, hakikat-ı İslâmiyete ittiba'ları nisbetindedir. Başkalarının temeddünü ise, dinleriyle makûsen mütenasibdir. [3]

* Risale-i Nur'un mahiyeti, kıymeti, deruhde ettiği kudsî vazife-i imaniyesi ve mazhariyeti; hem talebelerinin tarz-ı hizmetleri, mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri ve ehl-i İslâm'ın birbiri ile muamelâtında takib edecekleri ihlaslı hareketleri gibi, dâhilî ve haricî bir çok mes'elelere temas etmiştir. Bu itibarla Kastamonu Lâhika mektubları bilhâssa yazıldığı zaman itibariyle de büyük ehemmiyet kesbeden bir devrin mahsulü olması ve birçok içtimaî mes'eleleri ve küllî imanî bir nazar-ı hakikatla mütalaa, mülahaza ve küllîleşmesi gibi cihetlerde büyük kıymeti haizdir. [4]

* hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur'aniyenin taliminde ve îfasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki' olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur'aniyenin inkişafında sühulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat'îdir, bedihîdir. [5]

* aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan, daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vakıalar, hâdiseler ve mes'elelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir. [6]

* Risale-i Nur, bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön plânda ele alınması îcabeden, ehl-i iman elinde manevî elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehhümüne, anlayışına hitab eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyz ve ilham tarîkıyla âyetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur'anîdir, küllî marifetullah bürhanlarıdır. [7]

* hizmet-i İslâmiyenin ve mesail-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs'at ve câmiiyeti haiz bulunduğunu; dinî hizmetlerin her nev'ini teyid ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-yı Kur'aniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i iman ve İslâma şamil.. [8]

* Ey insanlar adaveti bırakınız, Kur'an dersini dinleyip birleşiniz; yoksa sizi mahvedeceğiz. " diye beyanıyla bu zamanın şartları ve îcabları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur'anın nuruyla göstererek.. [9]

* İşte Lâhika mektubları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî mes'eleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'aniyenin esaslarını ders veriyor. [10]

* İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdid eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitab, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. [11]

Ehl-i Sünnet olduğunu iddia eden bu İŞİDciler cami yıkmakta, taciz ve tecavüzlerle ve infazlar ve mezalimliğiyle Dünya medyasına çıkmaktadır. Yani islamiyeti hassaten ehl-i sünneti terörist anarşist olarak gösterme çabasıdır.

Bunun arkasında da İslamın ebedî düşmanları[12] yani İngilizler/ masonlar/ Yahudiler olduğunu görmemek ise ancak basiretsizliktir!

Binaenaleyh bu işidciler biz Ehl-i Sünneti nazardan düşürtme çabasıdır!

Allah bizlere basiret versin ve basiretimizi inkişaf ve inbisat ettirerek üstadımız Bediüzzamanın Tarz-ı Hizmetine sadakatla hizmet edip istirahat-ı kalb ve ruh nasip etsin ve Din-i Mübin-i İslamı Kafir ve Facir Ve Münafık Ve Sadık Ahmakların Şerrinden Muhafaza Etsin. Amin

Selam ve Dua ile

 

 

[1] Barla Lahikası ( 339 )

[2] Lem'alar (260)

 

[3] Tarihçe-i Hayat ( 84 )

[4] Barla Lahikası ( 5 )

[5] Barla Lahikası ( 6 )

[6] Barla Lahikası ( 7 )

[7] Barla Lahikası ( 8 )

[8] Barla Lahikası ( 8 )

[9] Barla Lahikası ( 8 )

[10] Barla Lahikası ( 9 )

[11] Barla Lahikası ( 7 )

[12] Tarihçe-i Hayat ( 145 )

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
1 Yorum