Deccal ezanı değiştirir!

Deccal ezanı değiştirir!

Günlük Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Dördüncü Mesele

Rivâyette var ki, "âhirzamanda Allah Allah diyecek kalmaz." (Müslim, İmân: 234; Tirmizi, Fiten: 35; Müsned, 3:107, 201, 259.) 

 (Gaybı ancak Allah bilir) bunun bir tevili şu olmak gerektir ki: "Allah Allah Allah" deyip zikreden
tekkeler,
zikirhâneler,
medreseler kapanacak
ve
ezan ve kamet gibi şeâirde ismullah yerine başka isim konulacak demektir.

Yoksa, umum insanlar küfr-ü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah'ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar.

Diğer bir tevili şudur ki: Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, mü'minlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet kâfirlerin başlarında patlar. (Şualar, Beşinci Şuâ, 503)

Bediüzzaman Said Nursi

SÖZLÜK:
ÂHİRZAMAN : Dünyanın son zamanı ve son devresi.
TEVİL : Bir fikir veya sözden bir başka mânâ çıkarmak; anlaşılması zor olan âyet ve hadîslerde ne kast edildiğini ve ince mânâları bildirme.
ŞEÂİR : Alâmet; İslâmın alâmeti olan şeyler. (Dînî kıyâfet, ezan, kurban gibi.)
İSMULLAH : Allah'ın ismi.
KÜFR-İ MUTLAK : Hiç bir imâni hükmü olmamak, dine âit hiç bir hakikatı, Allah'ın varlığına âit hiç bir delili kabul etmemek.
KABZETMEK : Almak, tahsil etmek, tutmak.