Bu sureyi okumaya devam etmek bereket, terketmek ise hasarettir

Bu sureyi okumaya devam etmek bereket, terketmek ise hasarettir

Hadis-i Şerif

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Ümâme el-Bâhilî (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Kur'ân'ı okuyunuz. Çünkü Kur'ân Kıyamet Günü okuyanlarına şefaat etmek için gelir. İki parlak sûreyi; Bakara ve Âl-i îmran sûrelerini okuyun. Çünkü onlar Kıyamet günü iki parça bulut veya iki gölgelik gibi ya da saf bağlamış iki grup kuş gibi okuyanlarını ve hükümleriyle amel edenleri müdafaa etmek için gelirler. Bakara Sûresini okuyunuz. Çünkü onu okumaya devam etmek bereket, bunu terketmek ise hasarettir. Tembeller bunu devamlı okumaya güç yetiremezler.

(Camiüssağir-1337)