Beşinci Şua: İslâmların Deccalı Süfyandır, aldatmakla iş görür

Beşinci Şua: İslâmların Deccalı Süfyandır, aldatmakla iş görür

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

SEKİZİNCİ MESELE

Rivayetler, Deccalın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını 1 gösterir ki, bütün ümmet istiâze etmiş.

لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ 2 Bunun bir te'vili şudur ki: İslâmların Deccalı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali'nin (r.a.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccalı Süfyandır, İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek.

Kâfirlerin Büyük Deccalı ayrıdır. 3 Yoksa Büyük Deccalın cebir ve ceberut-u mutlakına karşı itaat etmeyen şehid olur ve istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz.

1) Suyutî, el-Örfî Va'di fî Ahbari'l-Mehdi: 2:233, 334.
2) Gaybı ancak Allah bilir.
3) Süyûtî, el-Orfu'l-Verdî fî Ahbari'l-Mehdi (el-Hâvî li'l-Fetâva): 2:234; Ahmed Zeynî Dahlan, el-Fütûhâtü'l-İslâmiye: 294; el-Berzenci, el-İşâa' fî Eşrâti's-Sâa': 95-99; İbni Haceri'l-Heytemî, el-Fetâva'l-Hadîsiyye: 36; Muhtasar u Tezkireti'l-Kurtubî: 133-134.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar