1. HABERLER

  2. ÖZEL

  3. Said Nursi’de dinlerarası diyalog var mı? Papaya mektup gönderdi mi?
Said Nursi’de dinlerarası diyalog var mı? Papaya mektup gönderdi mi?

Said Nursi’de dinlerarası diyalog var mı? Papaya mektup gönderdi mi?

​Metin Karabaşoğlu ile yapılan röportaj serisinin altıncı bölümü…

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

Röportaj: Şener Boztaş (Alternatif Bakış-TV 111)

BEDİÜZZAMAN’A LAF SÖYLEYEN İMAM-I EŞARİ VE İMAM-I GAZALİ’YE LAF SÖYLER

Bir diğer tartışma konusu diyalog meselesi. Bediüzzaman’ın Papaya mektup yazdığı iddiası var. Bununla Fethullah Gülen’in görüşmesi ve mektubuna bağlantı kuruyorlar

O da şöyle. İstanbul’da Selahattin diye bir talebesi var. Üstada “ben böyle bir şey göndermek istiyorum” diyor. Üstad “Gönder” diyor. Yoksa Bediüzzaman “alın bu Zülfikar’ı gönderin papalığa” demiyor. İstanbul’daki temsilciliği üzerinden gönderiyor. Emirdağ Lahikasında var bu mesele. Oradan “Zülfikar namında gönderdiğiniz eseri aldık” diye basit resmi bir cevap geliyor. O da Bediüzzaman resen emretmiş değil. Bir talebesi kendince böyle bir şey düşünmüş. Gönderir misin? Gönder. Ne gönder? “Zülfikar’ı gönder” diyor.

Dindar Hristiyanlarla ittifak edilmesini söylüyor. Bu bir eleştiri konusu...

Hiç de bile eleştirilebilecek bir şey değil.

II. Dünya Savaşında zarar gören, ölen çocuklar ve masumlarla ilgili onların bir nevi şehadet ve şefaat olacağı yönünde bir değerlendirmesi var

Bu noktada Bediüzzaman’a laf söyleyen kişinin aynı zamanda İmam-ı Eşari ve İmam-ı Gazali’ye de aynı lafı söyleyebilmesi gerekir. Söyleyemez üçüne de. Kimin haddi var ki üç büyük değerimize de o lafı söyleyebilsin.

BEDİÜZZAMAN, BEDİÜZZAMANCA MEKTUP GÖNDERİR

Papaya mektup gönderdiğini iddia edenler ortaya bir şey koyabilmiş değiller

Mektup yok zaten. Kaldı ki mektup gönderebilir. Niye göndermesin? Peygamber aleyhisselatü vesselam Hristiyan Herakliyus’a mektup göndermedi mi? İslam’a davet etti. Hristiyan Mukavkıs’a mektup göndermedi mi? Gönderdi, İslam’a davet etti. Hristiyan Necaşi’ye mektup göndermedi mi? Gönderdi. Mecusiye, Kisraya da gönderdi mektup.

Burada mektup göndermek sorun değildir. Mektubun içeriğine bakarız. Fethullah Gülen’in mektubu sorunludur. Mektup gönderdiği için sorunlu değildir. Müslüman neye davet eder? O davet etmesi gereken şeyi içermeyişine binaen söyleriz. İzzetsiz bir mektuptur. Müslümandan beklenen davetin olmadığı bir mektuptur. Bundan dolayı eleştirilir Fethullah Gülen’in mektup göndermesi. Bizatihi mektup göndermek problem değildir. Bu bir.

İki, Bediüzzaman mektup göndermemiştir. Dediğim gibi, gönderse sorun olmaz. Bediüzzaman, Bediüzzamanca mektup gönderir. Fethullah Gülen üslubuyla mektup göndermek Fethullah Gülen’in işidir. Bediüzzaman’ın hayatı ortada. Rus başkumandanı karşısında esir kampındaki tavrını, tutumunu biliyoruz. Bunu Abdurrahim Zapsu, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın torunlarından o da Osmanlı ordusunda subay muhtemelen yarbay olarak esir düşmüş. Aynı esir kampında ondan onun şahitliğinde işiterek yazıyor Ehl-i Sünnet mecmuasında. Yanılmıyorsam 48 ve 50 elli senesinde. Yani Bediüzzaman bu. Müslüman izzetiyle yazar mektubunu. Usulünce ve üslubunca yazar. Bir nevi bir sünneti ifa etmiş olursun. Peygamberin davetinin usulü ve üslubu içinde olduğu sürece.

PAPALIĞA GÖNDERİLEN KİTAPLARDA NELER VAR?

Zülfikar’da neler var?

Zülfikar bir derlemedir. Bediüzzaman Risale-i Nur’ların telifi tamamlandıktan sonra ne yapıyor? Risaledeki belli bahisleri ayrı mecmualar halinde topluyor. Mesela iman ve küfür muvazeneleri. İmana davet ve küfre karşı bir teyakkuz içeren bahisler. Ondan sonra ehli mektep için, Kur’an’ın öğrettiği üzere kainatı tefekkür ederek Allah’ı, Allah’ın birliğini, Allah’ın Esmaü’l-Hüsnasını tanımak, marifetullaha ulaşmak, buna dair risaleler Asay-ı Musa mecmuasında toplanmış.

Haşre, Kur’an’ın kelamullah oluşuna ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın risaletine ve mucizelerine dair risaleler de Zülfikar mecmuasında toplanmış. Şimdi papalığa gönderilen, Bediüzzaman’ın talebesi Selahattin’in gönderdiği, Zülfikar mecmuasında ne var? Öldükten sonra diriliş. Burada cismani haşir. Hristiyanlarda var mı? Ruhlar dirilir bedenler çürüyüp gider. Onlarda bir sorundur, cismani haşir yoktur onların itikadında. Bu anlamda cismani haşrin hakikatini ispat ediyor. Kur’an’dan aldığı dersle Rum Suresi 50. Ayet bir bahistir, haşir risalesi. Ne oluyor orada? Kur’an’daki iman, haşre imana davet var.

İki zaten Kur’an’ın kelamullah olduğuna dair bahis var. Mucizat-ı Kur’aniye risalesi. Burada ne var? Kur’an’a iman etmeye, kelamullaha davet var. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risaletine ve mucizatına dair bahsiler var. Bu da hatemu’l-embiya olarak efendimize iman etmeye davet var. Ne var? Kur’an’ın emrettiği “ehl-i kitaba deyin ki aramızda ortak kelimeye gelin.” Ortak kelimeye davet var. Tam da Kur’an’ın emrettiği şeyi yapıyor Bediüzzaman.

Ama bu çirkin propaganda, bu insafsızlık, bu izansızlık, kabul edilebilir bir şey değil. İnsan azıcık bir merak eder, araştırır. Karşında en kuvvetli zamanında en güçlü İslam düşmanına karşı boyun eğmemiş bir insan var. “Papaya mektup yolladı veya bir şey yolladı” diyorlar. Anlamayabilirsin. Bir araştırırsın ondan ve sonra öğrenirsin dersin ki “evet, Bediüzzaman bir iman kahramanı olarak, bir İslam kahramanı olarak, bir İslam kahramanına bir iman mücahidine yakışan şeyi yapmış” dersin. “Kur’an’ın emrettiği şekilde onları, kitabın içeriği itibariyle Kur’an’daki imana davet etmiş dersin” ve de ön yargını, suizannını temizlersin. Ve kendi içinde temizlediğin gibi bir iftira suretinde sağda solda tekrarlamaktan da uzak durursun. Bilakis duyarsan böyle papağan gibi tekrarlayan, “bildiğin gibi değil hak yemeyelim” dersin.

Ama bunun için “husumet fedaisi” olmamak lazım. Bunun için Allah’ın dinine hizmet etmiş bir Müslümanı yere düşürerek kendisinin şeref ve izzet bulacağını zanneden bir pest ahlaktan uzak olmak lazım. İzan ve insaf lazım bunun için.

Bir kere papaya gönderilenle ilgili şey tam bir kara propagandadır, iftiradır. Bediüzzaman açısından gelirsek utanılacak bir şey yoktur. Bediüzzaman Kur’an’ın Müslümanların ehl-i kitapla olan muarefesinde Kur’an’ın Müslümanlardan istediği şeyi yapmıştır. Şerefimizdir Bediüzzaman’ın Zülfikar’ın gönderilmesini istemesi, buna izin vermesi. Bu bir İslam’a davettir. Kur’an’a davettir, hatemu’l-embiyaya aleyhissalatü vesselama davettir. Hiçbir şey yok. Ama anlamayan, anlamak istemeyen bunu iftira şeklinde aslı astarı olmayan şekilde çarpıtan utansın. Ve dünya ahiret hesabından korksun bunun.

BEDİÜZZAMAN DİNLER ARASI DİYALOGDAN BAHSEDİYOR MU?

Şimdi gelirsek diğer noktaya. Orada da birkaç şey söylemek isterim. Ahir zaman hadislerinde dedik ya mehdiyetle ilgili nüzulü İsa sahih bir hadis. Buhari ve Müslim’de var olan bir şeydir. O noktada bazı hocalarımızın çalışmaları dahi var. Sahih hatta mütevatir derecesinde bir hadis olarak nüzulü İsa hadisini inkar edenin imanıyla ilgili sıkıntılar olduğunu söyleyen alimlerimiz bile var.

Ne demişti Bediüzzaman o ahir zaman hadisleri için: “imanı zayıf, enaniyeti kavi, yalnız kendi akıllarına güvenen.” Şimdi bir kere niye burada imani problem? Allah’ın kudretine sığıştıramıyoruz. Göklerin ve yerin sahibine, hakimine, halıkına, malikine, rabbine onun kudretine sığıştıramıyor böyle bir şeyi. Bundan dolayı. Allah her şeye muktedirdir.

Üstad; Mehdi, Deccal, nüzul-ü İsa, Süfyan gibi hadisleri izah ederken bu hadislerde de ahir zaman Müslümanlarına bir yol haritası gösteriliyor diye düşünür, öyle izahlar yapar. Birinci Lem’a, 15, sonrası diğer bahislerde 5. Şua keza. Orada baktığımızda getirdiği bir izah vardır. Bunu hem Fethullahçılar suiistimal ediyorlar, kendi yanlış çizgileri için. Hem bazıları onların yanlış yorumunu Bediüzzaman’ın yorumuymuş gibi anlatıyor. Çünkü öylesi işlerine geliyor. Maksat anlamak değil karalamak. İki taraf da suiistimal ediyor.

Dinler arası diyalog meselesinde de irtibatlı olduğunu görüyoruz. Güya dindarlar arası diyalog söylemi üzerinden “Bediüzzaman’ın da yaptığı tam da budur” diye üretilen iftiraya.

Bediüzzaman dinler arası diyalogdan bahsediyor mu? Risale-i Nur’un herhangi bir yerinde İslam ile diğer dinleri eşitleyen böyle bir kelimeyle, böyle bir ifadeyle karşılaşabilir miyiz? Bediüzzaman ne diyor? Hristiyanların dindar ruhanileriyle ittifak etmekten bahsediyor. Diyalogdan bahsetmiyor bir. İki, dinler arası diyalogdan bahsetmiyor. Dindarlar arası ittifaktan bahsediyor. Burada kayıtlar düşerek, “medar-ı niza meseleleri, muvakkaten medar-ı niza etmeyerek” diye bahsediyor. Burada kalıcı bir meselede değil geçici olarak şarta bağlı. Bütün bu ifadeler şarta bağlıdır. Bu noktalarda demagoji ve iftira üretenlerin zaten en önemli sığınaklarından biri de şarta bağlı kayıtlı ifadeleri mutlak ifadeler şeklinde yorumlamaya kalkmaları. Aslında ifadenin ne dediğini bilirler. Ama bu anlamda alçakça çarpıtıyor olduklarını kendileri de bilirler. Kendi vicdanlarının bu noktada söyledikleri onlara utanç olarak yeter.

Burada Bediüzzaman neyi, niye, hangi kayıtlar altında söylediğini net bir şekilde biliyor. Ve söylediklerinin tamamı bu noktada Kur’an, sünnet ve Ehl-i Sünnet çizgisiyle birebir mutabakat halindedir.

BİZANS’IN YENİLMESİNDE MÜSLÜMANLAR NİYE ÜZÜLSÜN?

Şimdi en başta şuradan alalım meseleyi. Bir, şimdi Rum suresinin nüzul sebebini biliyoruz değil mi? Rumlar yenildiler diye başlıyor birinci ayet. Rum yani Bizans. Sonra ayet müjde veriyor. Müjde ne? “Bu defa galip gelecek onlar.” Müslümanlara ne oluyor? Bizans Hristiyan, Bizans’ın yenilmesinde Müslümanlar niye üzülsün? Galip gelmesine niye sevinsinler? Niye böyle bir şey onlara müjde olarak orada bildirilsin? Şartlara dönüyoruz. Mekke şartları. Müslümanlar Mekke’de. Kureyş müşrik. Ehriman Mazda diye şer tanrısı, iyilik tanrısı diye iki şeye sahip. İşte o Mecusi itikadına sahip. İranlıları Kureyşliler kendilerine yakın buluyorlar. Persleri, sasanileri kendilerine yakın buluyorlar. Mecusi sasanileri, Kureyş müşrikleri yakın buluyorlar. Buna karşılık müslümanlar Bizansı yakın buluyor. Müslüman değiller ama ehl-i kitap. Kelamullah diye bir hakikat var, ahiret var, nübüvvet diye bir hakikat var. Bu akideler noktasında Müslümanlara yakın olan, vahiy hakikatine inanan ehl-i kitap olarak Kur’an’ın tarifiyle Hristiyanları Müslümanlar Mekke şartlarında kendilerine yakın buluyorlar. Ve o günün iki süper gücü Sasaniler ve Bizans arasında savaş olmuş. Sasaniler galip gelmiş. Kureyşliler de “bak, bizimkiler kazandı” diye kendi hakkaniyetlerine delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Ayet diyor ki “yenildiler ama birkaç sene içerisinde göreceksiniz bu defa Rum Bizans onları yenecek.”

Dolayısıyla vahiy hakikatine inanan mı güçlü yoksa vahiy hakikatini reddeden mi güçlü? Ahirete inanan mı güçlü reddeden mi güçlü göreceksiniz. Bunun müjdesini veriyor. Şimdi Mekke şartlarında durum bu. Aynı Bizans’la daha sonra ne oluyoruz? Arabistan’da küfür, şirk mağlup olmuş. Bu defa ne oldu? Artık sınırlarda Bizans var. Mute savaşı kiminle yapılıyor? Bizans’la yapılıyor. Kâfir ve ehl-i kitap, Mecusi ve ehli kitap arasında bir seçim yapman gerektiğinde “bana ne canım” demiyorsun. Vahiy hakikatine inanan ehli kitabı vahiy hakikatini reddeden mecusiye göre kendine daha yakın buluyorsun değil mi? Efendimiz ve sahabeleri böyle bulmuşlar Rum suresinin gösterdiği üzere. Ama ondan sonra “Ehl-i kitapsanız gelin Hatemu’l-Enbiyaya tabi olun ve Allah’ın dinini tamamladığı kelamullaha tabi olun” diyorlar.

DİNDARLAR ARASI İTTİFAK VAR, DİNLER ARASI BİR DİYALOG YOK

Buraya gelindiğinde o zaman Hristiyan, Mecusiye karşı daha yakın buluyordun kendini ama İslam’la Hristiyanlık söz konusu olduğunda “Sen Müslümansın buraya gel” diyorsun. Gelmiyor ve sana karşı savaşıyorsa sen de ona karşı savaşıyorsun. Bu defa Mute’deysen onunla savaş halinde buluyorsun kendini. Demek şartlar duruma göre değişiyor.

Gelirsek bugün şartları nedir? Küfri dalaleti, fıski ifsati, ahlaksızlık, dinsizlik bütün dünyayı sarmış durumda. Bir de komünizmin yayılması sürecini düşünelim orada her iki unsurun taşıyıcısı olarak. Bu şartlarda Bediüzzaman diyor ki “Müslümanlar zaten kuvvetten düşmüşler. İttihad-ı İslam darmadağın olmuş. Tek başına Müslümanların bu şartlarda onlara galebe çalması mümkün gözükmüyor.” Nedir? Hristiyanlara diyorsun ki ”bu dinsiz sana da zarar bana da zarar. Bu ahlaksızlık yayıyor, bu senin itikadınca da makbul bir şey değil benim itikadımca da makbul bir şey değil. Biz aramızdaki meseleyi donduralım” diyor. “Eşitiz” demiyor. “Muvakkaten medarı niza etmeyelim, ortak düşmana karşı beraberce mücade edelim” dediği bu. Bu Kur’an’ın ve asr-ı saadetin tatbikatına aykırı bir şey değil.

Dindarlar arası bir ittifak var. Dinler arası bir diyalog yok. Bu ikisi çok farklıdır. Birinde dindarlar arası ittifak anlaşılır bir şeydir, şartlara göre makbul ve gerekli bir şeydir hatta. Ama dinler arası diyalog İslam’la muharref itikatları eşitleyen bir yaklaşım makbul değildir, asla kabul edilemez bir şeydir.

Fethullah Gülen batıdaki interfaith dialogue, bilmem ne söylemini, bunu kendini pazarlamak için o yapı uygun görmüştür veya papalığın bu noktada dinler arası diyalog söylemine sığınmıştır. Kendine pozisyon üretmek için. Yanlış yapmıştır. Bediüzzaman “Hristiyanların dindar ruhanileri ile medarı niza meseleleri muvakkaten geçici olarak medarı niza etmeyerek dinsizlik ve ahlaksızlığa karşı ittifakla mücadele etmekten” bahsetmiştir. Kur’an ve sünnete muvafık bir şey söylemiştir.

Orada şunu da ifade etmek lazım. Maide suresinde “Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyiniz” ayeti var mı? Var. Peki, Yahudi ve Hristiyanların kızlarıyla bir Müslüman evlenebilir mi? Evlenebilir. Peki, hem dost edinmeyeceksin hem eş edineceksin nasıl olacak bu? Bediüzzaman bunu nasıl izah ediyor? Şimdi hem düşmanın olacak hem de evleneceksin. Burada bir çelişki yok mu? Dost edinmeyinizdeki davet nedir? Burada “yahudiyetlerini ve hristiyaniyetlerini dost edinmeyiniz. İslam’a aykırı itikatlarını dost edinmeyiniz” diyor. Burada İslam’a uyuşan şeyleri var. İtikatlarında ve ahlaklarında. Zaten Kur’ani davet “orada her şeyinizi bırakın gelin” değil. “Tashih edin, tadil edin, tamir edin. Gelen vahye göre yanlışınızı düzeltin, tahrifliğinizden kurtulun” manası içerir. “İslam’ın ölçüleriyle uymayan itikatlarının -teslis gibi mesela- dost edinmeyiniz demektir” diyor. Yoksa “ehl-i kitaptan bir eşin olsa haremin olsa elbette seveceksin.”

BEDİÜZZAMAN’IN İFADESİ, MAİDE SURESİNDEKİ TARİFE UYUYOR MU UYMUYOR MU?

Burada yine o hükmün bir kayıt altında, bir sıfata memni olarak, bir şarta bağlı olarak söylendiğini görüyoruz. Ve manidardır aynı Maide suresinin ilerleyen ayetlerinde şöyle bir şeyle karşılaşırız. “Size düşmanlıkta en ileri Yahudileri ve Allah’a şirk koşanları görürsün” diyor. “Size sevgice en yakın biz Hristiyanlarız diyenleri görürsün” diyor. Ehl-i kitap bir kere müşriklerden ayrıldı. Ama ehl-i kitabın içerisinde Yahudiler müşriklere yakın düşmanlıkta en şedidler sınıfına yazıldı. Diğer ehl-i kitaplar ise ne diye tarif edildi? Aynı Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Yahudiyet ve hristiyaniyet akidelerini dost edinmeyiniz. O muharref akidelerini dost edinmeyiniz. Manası tefsir itibarıyla. Onun olduğu aynı sure içerisinde ne dedi? Yahudileri bir tarafa koydu müşriklerle birlikte, Hristiyanları bir kenara koydu. Yahudiler düşmanlıkta en ileri. Sevgice en yakın, Müslüman olmayan içerisinde size en yakın diye tarif kimi tarif etti? Hristiyan’ız diyenleri tarif etti.

Devamında da üç özellik var. Çünkü onların içerisinde bir keşiş, kıssisler, kendi itikadınca çekilmiş bir köşeye, manastıra veya kuytuya kendi itikadınca Allah’a ibadet etmeye çalışıp, Allah’ın rızasını tahsil etmeye çalışıyor. Müslüman olarak bize göre yanlış şekilde yapıyor. Ama neticede bir şey var. Doğru bir yöneliş var, Allah’ın rızasını tahsil gibi bir şey. Ruhbanlar var. Dünyalık peşinde koşmaktan kendini çekmiş, dünyadan el etek çekmiş. Yanlış bir şekilde de olsa Allah’a ibadete kendini adamak makbul bir haslet midir? Evet. Dünya için onunla bununla kavga etmek yerine dünyalık noktasında bir nefis terbiyesine girmek doğru bir şey midir? Doğru bir şeydir. Ne diyor? Onlar kibirlenmezler diyor. Onlar mağrur, kibirli değildir diyor.

Burada, “Biz Hristiyanız” diyenlerin içerisinde sevgice en yakın olacağınızın aslında tarifi var. Kıssis, kendince Allah’a adanmaya çalışan, dünyalık peşinde koşmaktan nefsini almaya çalışan ve kibirlenmeyen, sana karşı kibirlenmeyen.

Şimdi şu üç tarifi alalım ve Bediüzzaman’ın “Hristiyanların dindar ruhanileriyle aramızdaki medar-ı niza meseleleri muvakkaten medar-ı niza etmeyerek” ifadesini alalım. Orada o dindar ruhaniler tarifi, Maide suresindeki en yakınlar için söylenen o üç tarife uyuyor mu uymuyor mu?

İNGİLİZ SİYASETİNİ ZAMANIN ŞEYTANI OLARAK TARİF EDER

Bediüzzaman Kur’an talebesi olarak, bir mümin olarak ve de daha gençliğinde İngiliz müstemleke nazırı ve eski başbakanı Gladiston, Avam Kamarasında “bu lanetli kitap Müslümanların elinde olduğu sürece onları medenileştiremeyiz” sözünü duyuyor ya hani aktarıldığı şekilde. “Kur’an Müslümanların elinde oldukça biz onlara hükmedemeyiz” ilahir diye çevrildiği şekliyle. O zaman bu haberi okuyor gazetelerde? İngiliz siyasetini zamanın şeytanı olarak tarif eder Bediüzzaman. Hutuvat-ı Sitte’de, Devaü’l-Ye’s’te bellidir. Ki buna karşılık ahmakça ve aptalca bir iftirayla Bediüzzaman’ın İngiliz ajanı söylemeye kalkan şerefsizler, alçaklar var.

Gladiston’un o sözlerini Bediüzzaman daha 18-20 yaşlarındayken “onlar Kur’an’a karşı taarruz ederlerse ben de bir Müslüman olarak Kur’an’ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu göstereceğim” diye hayatını buna adıyor mu? Adıyor. Bunun için yazmış, bunun için yaşamış. İşte, Hristiyanların dindar ruhanileriyle dinsizliğe ve ahlaksızlığa karşı aradaki meseleleri yok sayarak değil eşitleyerek birbirinizi değil, muvakkaten, şartlar böyle gerektirdiği için dinsizlik ve ahlaksızlık karşısında geçici olarak “o meseleleri muvakkaten medarı niza etmeyerek ittifak etmek” sözünü Maide suresindeki ayete birebir mutabık halde görüyoruz. Kur’an’a aykırı bir şey yapıyor ve söylüyor değil, Kur’an’ın gösterdiği doğrultuda bir şey yapıyor ve söylüyor.

Bizim bu noktada alnımız ak, başımız dik. Bediüzzaman’ın Kur’an’dan aldığı dersle ahir zaman şartlarında yaşayan bir mümin olarak önümüze koyduğu bir yol haritasını anlamayıp güya bir de ona veya Nur Talebelerine Kur’an’la vurmaya çalışan, Ehl-i Beytin karşısında mızrakların ucuna Kur’an takan Emeviler gibi Nur Talebelerine karşı Kur’an’ı kendileri için istimale kalkanlar utansın. Onların bu dünyada ve hesap günü bu şekilde devam ederlerse, bu iftirayla devam ederlerse ne alınları ak ne başları dik olur.

HRİSTİYANLIK YA YOK OLUP SÖNÜP GİDECEK VEYA ARINACAK

Bu çerçevede bir başka iddia da Bediüzzaman’ın Hristiyanların şehit olabileceği veya cennete gidecekleri yönünde beyanı...

Nüzul-ü İsa meselesiyle ilgili mütevatir sahih hadisler var. Bediüzzaman’ın ilgili izahı da vardır. O da güya suiistimal edilmek isteniyor. Bediüzzaman ne diyor? Ahir zaman hadislerinin “süfyaniyet diye tarif edilen bir akım Müslümanlar içerisine dalalet ve nifakı yerleştirmeye çalışacak” diyor. Buna karşı “mehdi aleyhisselam ve onun ordusu mücadele decek” diyor Hadis-i Şerif. Hakaiki imaniye ve İslamiye yolunda çalışacak. Aşama aşama ittihad-ı İslam’ı temin edecek. Bütün o nifak ve ifsat komitesini bertaraf edecek. Rivayetlerden böyle bir şey anlaşılıyor diyor.

“İsa aleyhisselam gelecek, şeriatınla amel edecek veya mehdinin arkasında namaz kılacak” manasındaki hadislere, rivayetlere atıfla Müslümanların dünyasında bu olurken, dalalet ve nifak alemi İslam’da bertaraf edilirken, Hristiyanlar içerisinde ki söylediği bir şey var Bediüzzaman’ın. Nasraniyet ya ıstifa ya intifa bulacak. Ya yok olup sönüp gidecek veya arınacak. Nüzul-ü İsa hadislerini de bu manada yorumluyor.

Hristiyanların içerisinden çıkacak bir grup o batıl itikatları terk edecek. Ki Hristiyanlık tarihi içerisinde böyle şeyler olagelmiş. Mesela Newton. Newton bir Hristiyandır ama teslisi reddeden bir Hristiyandır. Bu manada teslisi problem olarak gören ve bu arınma çabası içerisinde olanlar hep olagelmiştir. “Ahir zaman şartlarında Hristiyanlar içerisinde böyle bir şey Allahu alem çıkacak” diyor. Kelimeler orada önemli mesela Hristiyanlığı terk edip, “hakiki dindar İseviler” diyor. “Hakiki İsevilik” diyor. İnen ilk İncil bulunamıyor. Belki Allahu alem bunlara da bir işaret var. Bulunacak çıkacak, onların önünde bir delil olacak. Aslında onlara sunulan teslis ve diğer şeyler İsa aleyhisselamın mirasının çiğnenmesi belki bunları görecekler. Allahu alem bilmiyoruz. “Ve bu tasaffi süreci içerisinde Hz. İsa nüzul edecek” diyor. Onlar İslam’a tabi veya dahil olacaklar. Kur’an’a iktida edecekler. Burada gene bir eşitleme yok.

ARI SU İÇER BAL AKITIR, YILAN SU İÇER ZEHİR DÖKER

Hiyerarşi var arada

Evet, sadece muharref Hristiyanlıkta İslam’a geçiş sürecinde bir tasaffi aşamasından bahsediliyor. Yine Bediüzzaman’ın getirdiği izahta itikat açısından hiçbir sorun yok. Hristiyanlıkla İslam’ı eşitlemek diye bir şey yok. Kur’an’ı devre dışı bırakmak diye gene bir şey asla söz konusu değil. Bu izahları yan yana koyduğunda orada bir geçiş sürecinden bahsedildiği çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama tekrar söyleyeyim. Anlamak isteyen anlar. Anlamak istemeyen, bilakis düşmanlık etmek, iftira etmek, bir Müslümanı, bir iman kahramanını dalaletle ve hatta küfürle veya nifakla itham etmek isteyen neticede yapmak istediğini yapar.

Bediüzzaman, “Arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir döker” diyor. Birisi Müslümanca hassasiyetle yazılmış bir izahı doğru anlar, birisi de yanlış anlamak ister ve yanlış anlar. Biri bal akıtır biri zehir akıtır. O da herkesin kendi tıynetine, karakterine kalmış. Herkesin kendi imtihanı. Gene Nüzul-ü İsa ile ilgili Bediüzzaman’ın o izahlarında hiçbir yanlışlık yok. Bizim alnımız ak başımız dik. Ne Kur’an ne İslam’a karşı bir hürmetsizlik ve de diğer taraftan güya Hristiyanlığı şu muharref haliyle İslam’la eşitleme gibi bir şey asla söz konusu değil.

BEDİÜZZAMAN “ŞEHİT HIRİSTİYANLAR” DEDİ Mİ?

“Şehitlik” melesine gelirsek... Kastamonu Lahikasında yazılmış bir mektuptur bu. 60’lı yılların üretimi içerisinde bunu görüyoruz. Yümni Sezen 90’ların ortasında, sonra Cübbeli Ahmet Hoca bir ara böyle bir şey söyledi. Fakat kendisiyle konuşuldu. O da sonra doğru bir tavır gösterip “Bana böyle söylediler” dedi. Kim söyledi? Cübbeli Ahmet Hocaya onu sormak lazım. O söyleyenlerin peşine düşmek lazım. Kim onlar? Muhtemelen Cübbeli Ahmet Hocaya öyle söyleyenlerle mesela Yümni Sezen’e belge verenler aynı. Kastamonu Lahikası’nda Söz Basım Yayın tertibiyle 76 numaralı mektup. Bunu kimseden saklamadı, Bediüzzaman da saklamadı. Saklanacak bir şey yok çünkü burada. Tamamen Ehl-i Sünnet akidesine uygun. Üstad da Şafii, Eşari gelenekten gelir. Şafii, Eşari çizgiye muvafık ve Gazali’nin o çizgideki duruşuyla birebir mutabık bir izah var burada.

Ama güya “Bediüzzaman Rusya’daki Hristiyanlar şehadete erer” demiştir diye fotokopi dağıtılıyor. O fotokopiyi kim verdi acaba? Bunu da açıklasalar? Cübbeli Ahmet Hocaya veya Yümni Sezen’e, ne bileyim 1995 ve 2005’lerde verenler aynı mı? Ve bunların böyle iyi saatte olsunların b bileLine köyle bir şey svrip isale-i Nuraleyhise bir ampaya iretmek için.çabasamak iibi bir makçarı me vah? Burlar kibleriir, avazifei kim er ve riş, dangi kerin eriir, au çlkdeki berin erimi gaşka ilkderde i berin erimi ir? Burada a k27 Myısilahiryatılar na yeya Y27 Myısionrası disale-i Nur’u karşı bdvlentelinle yarültlen bü li baarruz n dein eriyle ilgili mir şey var Boada. TB dünyada vrtaya bıklazsa todein manhfller ,hesap günü bıkacak,ır. /p>

Bura karşılık aediüzzaman’ın Kustamonu Lahikası’ndaaldığı dmtin te haç de btanılacak ,akidesv olarak roblem oörüyecek bir şey değil.

BEHL MFETRET,EŞARİ ,şAFİ MÇİZGSTİNCE EHL- MNECATTI

Hnsan i ir sorun/strong>

Eöyle bir oruna Savyglıkolmak lisan i almitei kösterip.

DBradan aaremktle yunu gllah’ın rmrhanmtine, kdanltine sığıştıramyıp gisana kgimek ie var /strong>

Eünya Sçısından hakarsk hekikatin çock zo bir şeyd Zaten Küslüman değiller ,bir de ohiret eri de bierbat HerkSçısan koaybdiyorlar,köyle bi ir?acaba? Boksa u dünyada vu arzbı vaşayaar na yarşılık aRhmaet- İsahirin ohiret t onlariçin.ir hsselsinar mı?ır. “Buyle bir oruniçerisinde büşünü” diyor. Evet. dünyalrı meahv upeişin olayor gunların bma iur’an ne öylüyor.?Eşari çizgiyin osarlayvurmguldığı bir meydir. NPaygamber aöndermedi imz bir mkave grzbpediyc değil,iz” Nu çerçevede bedir? Beygamberin delmesiği eya paygamber aeseajnın laşmakığı beya meheajnın önleleneiği doneml, fetet ertarif edilei. Ve ohli kfetet Eşari Þafii,aizgisiync, khl-i kecatitr. Biripaygamber aelmesibeya melene pygamberin daberi oklara dağru bir şeyilde alaşmakığı bçin onuar arff makhzrdır.,müstehatkır. Şemdi biyle bir şey svr.

Beuaizgisiçerisinde bukıtoruz. Buninsaflar ir mutsibtin tdaresi oltında,ar. Kumünizmin yakimineti var Sonvet aknya ssındagaktığımızda ginsizlik vesmi blarak a atınlr. Kardı ki mMaur ui itikadınca Admbu insaflar eticede bir llah’ın rar ığın kayul edilor.lr. Pmam-mMaur irdiyor ki “Mhl-i kfetet i ehli kecatiolabileesi bçin oalıdla bllah’ın rar ığın kayul edtesi gerekir. Nu lar llah’ın rar ığın keddedeyorlar,ka demil beuadaki marif edilen bnsaflar HOrna da gne Nynı meyilde auvafık büşerebma işari çizgiye mirebir mutafık büşere

“ünya nn rarzneti den be hatrb den baç daberi myok en, HAvrup ve husya’daki Hoclukçocuka kacdlrak tarattaratti.. O smânevî ihtrın b yan ttiği taksima buleliîmiefaat ebir mekrhm oladu diyor. Bemdi biutarife ,bir kere munlarşehit olaular,kaye bir fadesyok. Be var? KEşer tn bie yapına Madar Alanlar his, ne bdnde olausa slsunlşehit oükmün edir.< dfendimiz aleyhissalatu vesselam,Rum suresinin g30 Ayet yle ilgili “Aarz ü bHn ifblarak ane sever llah’ın rlraktığı tıktrta mkiondanbir de işiykik buamakzınd defsir iadecdnde ne döylüyor.?EMe hu hadis. BHar dioan gıktrtaüzere kioanr Sonra aynnsi bebası iahudil,Hristiyan, Mecusiyyapar.< Müslümanlyapar.yok bk. Aünkü ozten Küslüman dlarak aoanr STklinf,yarkmnlyek de daman bişlıyor ? Sin i iulka krdiğinie, Dkıllbal ğiolduğunda kio15yapbir çste lmiztdlarak lınlmş. Hediüzzaman bfkınhtri Horçevede bonuşulor. Baten K15yapının ltında,ya alıllbal ğioldmyış.her ŧocuklMüslümandar birim anzarlmızda Anlnsi bebası in olausa slsunl Anıllbal ğiolduğunda imtihanı.başlar BH15yapının ltında,ya azten KoMüslümandar bveir mutsibti manuz ealıcor ve snlürüleyor dosavaş hartlarında .Nu lar şehit oükmün edir.diyor.

Dstrong>Dehitloükmün edir.dirken bideceki ak m billid/strong>

EAff makzhr Alanak. Aolayısıyla vllah hu çiclukçocukaudünyalrı meişin oma itninalah henneteyle inları möd lindirmcek biudünyaliçin.ir hoayb yarşılık atninalah hebdiyir heyta etecekler. AVcdanlndaki karlbndeki ahrz böyle şeylolayor gki Usulünimaniye ye,akidese tarm tam na Muvafık bir şeyilde. /p>

Ordan sonra s bçin oe diyor? AMüslümanlar zibi biyük dmrkft-ı Sanlveryleri, momutsibtinbaç inairil.” Neye büslümanlar zibi ?Çünkü onlarşerin Müslümanl Burada bir orun yok. Hediüzzaman bgamhassasiyetlile, bartrak onuşun bir insaflır. Bu adaki mer ir kerimeyl izahla ae insaf a olkuan ediüzzaman’ın Keyi, niye, hangi kayıtlar altında söylediğini nflar /p>

Bir key deha soyleyeyim. Au maktup yI. Dünya Savaşıyda orada blen ir musumlarl manzlmlar yçin o-k kfetet tarifi açerisinde - Aünkü odnd- hakkonlara utaşmaş duğil.

BEU NASILBİR DŞEREFSİZLİK HADLİZK HDENAET,EALÇAKLIKTIRVE REZLİZKTR

Bediüzzaman,ın hayatı ortada. bartz olarak sn Kuraalebesi olaayabilirsin.ama birkMüslüman olarak biyle bir kileii ediüzzaman bgbi bir üslüman oa href="http://www.risalehaber.com/">slimle/span> kasıl iakışaıramilirsin.?Biyle böyle biiş deye ağzyla vasıl iolayaıramilirs Sakece mftira eten saop vyeiyor birlyorsun uz iftira eyeti in żzerinde. Mş dmş dmş daye biu parıkaiftiradır. emeyizptaraki ie vtmeyeipyunu golayaıramnar,ka dmalmlo iztiradnn rcezsındaguru or

Amtalca be ahlakça vonuşul, “hftira etmi..vllah huei nffftsiz” deeyeipyendince Aarpıtanrk heka yapan sonuşuaya evam eder, Bediüzzamaniibi bir mimleiftirayl ihm oüreüre hem eaşka arının -lçakça e ahdie mftira ettesine nebebinet ve re biri dar. Dem bendisinin hm olnebebpolduğu sbtün o nftira arın bvebliyle u dünyada vaşayanak. AHsap günü bur Talebelerineen bala lik vilemezdik i-k kiz oala lettek bstad mızın hkkıvar Bohesap günü e kalmı katen. Knsan airiazkendini aüşünüror.a Allahvar, ahiret var, nesap günü bvr bir deşünür,Allahvormakanak.mı? VBn sakdagmrettezdimmi gy koulmlobripfsınkbir haser aelirdrsekkfet yayeu.,dağru bmuyanlış am aradtırır.Arabtırakınin olaus?Arabtırakınia imine belii biyle bir şey sstiyardun kzten Kv ona vöre yürkmnverdi sonuşutn ve Aeyeme gibrştirn Sonra ayet n odeamınoe diyor? APimanlolursun.z. Buniünyada vpimanlolursun.en kuöüns od hesap günü bpimanlolursun.

Burada,i ahrmün bI. Dünya Savaşıyitibarıyla.yerin karyd berli be inikadianlamda aiçbir sorun yok. Hrle di bunlubir de ohıcputuvat-ı Sittei yapmış, bngiliz siyasetini zu damanın şeytanı oiye tarif edtiş, dslanbuldanongiliz sş,alipe karşı Kvrdiği dücadele en bolayı ezelldvetie dAkar ’dy davet etdlmiş ,Savaşıyda odaRus bş,alipe karşı Kavaşıyken byralamnp gaziolmuş. ediüzzaman’, “Bsmanlı dy darşı savaşa İngiliz erin perit olauğunu söyleyiştir diye öyleyenlerl,bıkap gnsıl ikrlentilense sozlerini Bynı meyilde akrlentilleri yzihn eriiki aoakrle izaeri tamizledezdik ,onlariçin.aveacdlz. üslüman olarak biyle bir kçaklağ teknezülsetmek ienim inlamabiliiğim gveizah ederiliiğim gir şey değil.

BBsNU CEHENNEMDN KURTARI” N İFZAHI NDİ ?

BKezsşehit oükmün edir.dihi ve ona söyleyenlm. Aesela Nllahvçin.a href="http://www.risalehaber.com/">sciatta /span> kaytldilen bkminşuhit ir, Aesela Nlohua hadinde ylen ir madıncşuhit ir,,ama bükmünşuhit ir, Aehitlooğil.tehit oükmün edir.

Ord Lcehnnetmen kurtuaır.vedi?iye,?İzanh nedir? KMünkü öireamana dmaeekfetet kerecesinde bdn te hdnd- hMuhamm eîAllyhissaâatü vVsselaâa birkMaâaltık perdsi germiş. Me maneekireamana dHazret- İsaândn (a.s.)odnd- hakkiksihükmedemek, Űslaâayetle yomz elmz delecek,< Nezul-ü İsa hadisliizahları ylbette simdi Rheüzuyfetet knuar arısından heyor

Orat çabda sristiyanlar ropagandadvçin.üya ur’an taercmnleri yopmış,lr. Tam men Eftira aryarklnşuhilde. Butaercmnlerialaşmn bir insafl“buenKur’an’a iknnmyorlu” dediği de Kur’an’ınkeddedltidiye ilir miyiz? BHmıp. Kur’an vndiğinşekiinle yna vuayaırve arededltidis,dmesulür

Evli kfetet kamdi ? Burirumdlrda onmayan ikminir.

BEU MEKTUP EDİÜZZAMAN’IN UTANCI DEĞİL EDİÜZZAMAN’IN ŞEREFİDR

Buhtemelen Cztin çocu sbudağru bmhinnen blkumyorlar. VKlata bdldmyae inknci ,üç n ü Sayaklara nbelslniyor.lr /strong>

EYzue g0’l.bale. OYhnlmıor.a mHr. Ai’ny veya nabi nden bar zama aiibir öz “Hllamak isin.çrunees isin.sr?,eznet ve res isin.sr?ma diyor. Burada a galamak isin.lkunn, örunees isin.lkunn, MHkambu mak le iniam etmek isin.lkununz Memdi blkusun.enlamay çalışap.ın. Ollamakdn bveyayanlış abldu.. Ovet.söyleyenilirsin.Birakis du şekilde dftira eten eriaur’an’ın gİstira ettesyn te hftirayl iyayyıp. deiieri inçiğneyorlar.

Du iakeleleri mnlamak istermyenlerl anlatak iibi bir rumdumz eok. Bnlamak istemeyen,er, Bzansı&zan ,nsaf ı&zan ,icdanlı&zan kiz oir şey dbkleriyoruz. ma behir edikleri onsaflar arakirederiliek brumda.değil. BOlariçin.onuşulor.z. /p>

DsemDevamedecekl

Dstrong>DRÖPORTAJN ÖNCKİ TBÖÜMALERİ/strong>

Estrong>Da href="http://www.risalehaber.com/"said-nn,inin -alebesi -zubyi.r-gunduzalp-f-gulniy-efa arca-ygadi-286468h.htm">SaidNurs’nin oalebesi oZybei.rGülüzalp, F.ülen ni efa arca ygad/strong>

Es href="http://www.risalehaber.com/"bdiyuzamann -bu-ygasiy-indarlar n -ullagnsa-ulpe-ldmyli-286555h.htm">strong>BEdiüzzaman,ın hur ygaızı diydarlar n hullaına Mapersldmyl

Es href="http://www.risalehaber.com/"said-nn,in-li-f-gulniy-anl-anla-hnayk-lca keikir,-286713h.htm">strong>BSaidNursile iF.ülen ni an yana khnaykkçaklakır./sprong>

Es href="http://www.risalehaber.com/"mrkenze-erlesakt-icn -naksibndileik-ve-rsale-i -nn,a-aleirilorlar.-286906h.htm">strong>BMrkenzeyerleştek isin.Nakşibndileikve husale-i Nur’u kslmı ryorlar./sprong>

Es href="http://www.risalehaber.com/"bdiyuzaman-ehdinlkler-lgili -ne-usu nlor.-bnd-ehdinyim-edi-mi-287129h.htm">strong>BEdiüzzaman,, ehdinlklerilgili mneaüşünüror.? 'Bn sMhdinyim'kerdibmi?/sprong>

Enbsp;y/p>siframe frameboiikr="0" height="315" src"http:s//www.ryouupbecom/"ebied/GbvfkfJSwDc" width="560">s/iframe>s/div>s/div>sdiv cltsa="clear">s/div>sdiv cltsa="news-lbele">si cltsa="ico -alg">s/i> span >Eikat eri :/span>s/article>sdiv cltsa="middle_sub_page_ttlem>Öcei ae aonra i Hrberieri/span>sdiv cltsa="news-other-nav clearfix"Es hcltsa="prev"href="http://www.risalehaber.com/"ogrecil er-inkati-artki-pyla ineea-flts-edisiykeik-287371h.htm"arel="prev">si cltsa="ico -anger-left">s/i>Örunecler dnkati! Krtk meyla inda bfaşmde işiykik /span> s hcltsa="next"href="http://www.risalehaber.com/"memn,-lacaklar.a-uotp-aberi-zeybklci-acykiadi-287372h.htm"arel="next">si cltsa="ico -anger-right">s/i>Memn,olacaklar.auöünbaser aZeybklciaçıklası./adiv>ssectio scltsa="om/ment-block">sh1scltsa="oaptio >HABERE/span>sdiv cltsa="cm/ment_add clearfix"Esform mtihod="post"hid="cm/ment_form"ollsubmit="return addCm/ment(1, 287390);"Estextare namae="cm/ment_co tent"hid="cm/ment_co tent"hcltsa="cm/ment_co tent"hrowa="6" aacaeholikr="YORUMUNUZ" maxen gth="1000">s/textare >s/pan>sdiv cltsa="info">sb>YORUM KURALLARI:/sb>husale-Hrberiyayıyn poltikadındagumayan ;
s/div>sdiv cltsa="cm/ments"nid="cm/ments"ndata-id="287390"ndata-type="1"ndata-listPerPage="5">sdiv cltsa="captio >s/i><4 Yruml/span>suls/sectio >sdiv cltsa="fb-cm/ments"ndata-ref="http://www.risalehaber.com/"said-nn,inde-inler rasi-iyalog -vr.-mi-pyalya-aktup -godermi-mi-287390h.htm"adata-width="100%"adata-numposts="5"adata-olor:scheae="light">s/div>sdiv cltsa="headipe kfit-mai >si deata-dot="1"Es href="http://www.risalehaber.com/"mufessieri i-bu-ibi -yetlerden-ihtilafa-usumsinin -ebebin-310554h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227543.jpg"Kalt="Mfressieri iiudbi bâetlerden ihtilftdüşmekinin ebebin" /./ali>si deata-dot="2"Es href="http://www.risalehaber.com/"koltklar,-krlenmeyini-iyae-koltkga-otrmaya n-anusutp-310614h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227591.jpg"Kalt="'Koltklar, krlenmeyini'deye bkoltk totrmaya nsonuşutn" /sspan>'KOLTUKLAR KİRLENMSİND' DİYE KOLTUĞA OTURMAYAN KONUŞTU/span>./ali>si deata-dot="3"Es href="http://www.risalehaber.com/"bm-usyada ki-en-acyl-multeci-kli.n-li n-nti-310613h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/206440.jpg"Kalt="BM, 'Dnyada i en yacyldüzlteci kli.n'dli nenti" /sspan>BM, 'DÜNYADAİ TEN ACİL MÜLTECİ KRİZİ' İLAN ETTİ/stan>./ali>si deata-dot="4"Es href="http://www.risalehaber.com/"yiar-onra -usydugu-lik-ebs-ez n-ldu-310612h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227590.jpg"Kalt="Yllarsonra douduğu blk ebs 'ez n'dldu" /sspan>YILLAR SONRA DUYDUĞ İLK SES 'EZAD' OLDU/span>./ali>si deata-dot="5"Es href="http://www.risalehaber.com/"hafzlei -gasimsi-trmkyae-iri ecli-akhsalr-hli lyae-kral -ulsun.dl -310611h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227589.jpg"Kalt="Hfıklık kYrı makındTü,kye bBri ecli Akhsalr Hli lyaeKur'a kurtun.dl " /sspan>HAFIZIK YA RIŞMASIdTÜRKİYE İR İNCSTİ AKHSTAR HİLALİYE KUR'A KURSUNDAN/span>./ali>si deata-dot="6"Es href="http://www.risalehaber.com/"ulusar asi-rsale-i -nn,-ebmpozymdu-usyad-musbet-aremktln-llanbulda-anusucakl-308120h.htm"atarget="_bi nk">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/226712.jpg"Kalt="Ulusar ası disale-i Nur Sbmpozymdu:Dünya ,büslbt HoremktlndslanbuldanoKnuşunakl" /./ali>si deata-dot="7"Es href="http://www.risalehaber.com/"1924te-kyaltli n-cuurtovnn -ya sofysi-badete -acyllorl-310610h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227588.jpg"Kalt="1924'e keyaltlan s'Çuurtovn'nn dAa sofysı'dladete kçıkıyor " /sspan>1924'TE KAPATLAN S'ÇUUROVA'IN AYASOFYASI' İBADETE AÇILIYOR/span>./ali>si deata-dot="8"Es href="http://www.risalehaber.com/"bdiyuzaman-ehkenil-ehdreseyi-ve-asafvvufu-irilesirmeis-310605h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227585.jpg"Kalt="Bdiüzzamaniehkenil, ehdreseyiie sasafvvufu iriletirmeiş" /./ali>si deata-dot="9"Es href="http://www.risalehaber.com/"trmkyae-elecekge-arzrilmakda-24uncu-srada-310608h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/211005.jpg"Kalt="Tü,kye beleceke vhzırlmakda 24'n ü Ssramda" /sspan>TÜRKİYE GELECEĞE HAZIRLAMADA 24'ÜNCÜ SIRADA/span>./ali>si deata-dot="10"Es href="http://www.risalehaber.com/"slim-gunduzalpn -veft ina-sevndi-iyi-laus-310609h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227587.jpg"Kalt="SlimGülüzalp'n te ft-.a saevndi: İyiolmuş.!" /./ali>sauls/div>sainde cltsa="base-inde clearfix"Esdiv cltsa="bynnsr-inde"Esdiv cltsa="bynnsr"Es href="http://www.rcantoyebiecom/"tr/"atarget="_bi nk">simg src"http://www.risalehaber.com/"i/bynnsr/cantoyebie2.jpg"Kwidth="300" height="391"Kalt=""/./adiv>s/div>sdiv cltsa="headipe -inde"Esul cltsa="owl-respolize -1200 owl-carousle">si Es href="http://www.risalehaber.com/"bdiyuzaman-rsale-i -nn,u-kral -uyul -derl-mi-eniledn-llae-cevabm-310555h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227544.jpg"Kalt="Bdiüzzaman:s'usale-i Nur’uu,Kur’aânkayul edirimi ?'denilednişltdocevbıkm" /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"muslum n-ldayk-stiyardum-man-zller -callorl-310567h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227553.jpg"Kalt="Mflüman olaak isteyardumama zller çalıard!" /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"vitamini-uyulgunda-mi-310564h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227549.jpg"Kalt="'Vitaminikayulunda 'dı? " /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"amaz n -yriydarn-tekiri-ve-alatvtlarla-gunyini-iogmsini-bklerileri-310561h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227547.jpg"Kalt="Nmaz n -lrıncdn dtekiriie sanatvtlarlagünşinedağrmsını abklerileri" /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"mlehzad-ilami-unze rstesinide-ulusar asi-bdiyuzaman-anufrin si-310526h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227531.jpg"Kalt="MlehzadİslamdÜnze rstesin'nde Ulusar ası dBdiüzzamanianufrin sı" /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"ilamiye ln-aniayk-scn -9-yadri-at-sratneea-310523h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227528.jpg"Kalt="slamiye t'n anılak.vçin.9 ryd r a kñ rında " /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"limf-ami-mm-hei-mu aszlya-akyarn-lkus-hei-mucizeyi-li n-ndri-310411h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/225693.jpg"Kalt="EinfaLm-mMim,hm omu aszlya akyarnblkus,hm omucizeyi il eteni" /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"raktanli-couklar,-a ssikleari-enhetin-nlati-310512h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227170.jpg"Kalt="Aaktanl eocuklariaşayıkarı yenhştlndnlatiı" /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"anugr n -srif.-myriyd-said-nn,in-ardumu-irmcn-laykeik-310518h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227522.jpg"Kalt="Knugr 'n herif. Myriyd-SaidNursiardumu:s'Drmcn laykeik'" /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"rmrifada-bu-cmiy-scn -ef=rin dum-yapilcakl-310458h.htm">simg cltsa="owl-lazy" src"http://wsrisalehaber.com/"i/img-rep.gif"adata-src"http://wdrisalehaber.com/"news/227521.jpg"Kalt="Amrifad'a biukcam bçin oef=rin dumbapalacak " /./ali>saulsdiv cltsa="inde-co tent news-inde-list">sdiv cltsa="inde-captio -2>u Kuategordeki dDğer trberieri/span>sdiv cltsa="row ms-row-fit"Es hcltsa="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12"href="hslim-gunduzalpn -veft ina-sevndi-iyi-laus-310609h.htm">simg cltsa="img-respolize " src"http://wdrisalehaber.com/"news/227587.jpg"Kalt="SlimGülüzalp'n te ft-.a saevndi: İyiolmuş.!" /SlimGülüzalp'n te ft-.a saevndi: İyiolmuş.!/span> s hcltsa="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12"href="hhicret-310568h.htm">simg cltsa="img-respolize " src"http://wdrisalehaber.com/"news/227554.jpg"Kalt="Hicret!" /Hicret!/span> s hcltsa="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12"href="hsaid-nn,in-lcn -nten -erkesi-bu-adar -abdurahmal -310527h.htm">simg cltsa="img-respolize " src"http://wdrisalehaber.com/"news/227532.jpg"Kalt="SaidNursilin oe en balkesibu iayer oAbdurahmal " /SaidNursilin oe en balkesibu iayer oAbdurahmal /span> s hcltsa="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12"href="higilitrir,n -aeroier-mucdele -a ssin-adece -muslum nar.a-ilalorl-310454h.htm">simg cltsa="img-respolize " src"http://wdrisalehaber.com/"news/227484.jpg"Kalt="sgilitrir'nn.terörl mücdele a ssınsadece müslümanlar aişleiard!" / s hcltsa="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12"href="hrmrifada-bu-cmiy-scn -ef=rin dum-yapilcakl-310458h.htm">simg cltsa="img-respolize " src"http://wdrisalehaber.com/"news/227521.jpg"Kalt="Amrifad'a biukcam bçin oef=rin dumbapalacak " /./adiv>s/div>sdiv cltsa="bynnsr-inde"Esdiv cltsa="bynnsr"Esscript async src"h//pagead2.googlesyndicatio com/"apgead/js/adsbygoogle.js">sspcript> s/ins> (adsbygoogle = wndiow.adsbygoogle || []).push({}); /adiv>s/div>sdiv cltsa="inde-co tent curaency-inde"Esul cltsa="row clearfix"Eslihcltsa="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 iown">DOLARspan >3.49/span>si dcltsa="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 iown">EURO<4.17/span>si dcltsa="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 iown">ALTIN<145.81/span>si dcltsa="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 up">BIST 100<104.12/span>saulsdiv cltsa="bynnsr-inde"Esdiv cltsa="bynnsr"Esscript async src"h//pagead2.googlesyndicatio com/"apgead/js/adsbygoogle.js">sspcript> s/ins> (adsbygoogle = wndiow.adsbygoogle || []).push({}); /adiv>s/div>sdiv cltsa="headipe -indekcat-news-inde "Esul cltsa="owl-respolize -1200 owl-carousle">si Es href="http://www.risalehaber.com/"abbas-hamsin-gazzdeki -idari-komitei -feshttesinen-llaemsteyl-310645h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/189925.jpg"Kalt="Abbas:trbms'n hGazzd'aki d'dariKumite'y kfeshttesinenistemeştir " /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"bm-usyada ki-en-acyl-multeci-kli.n-li n-nti-310613h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/206440.jpg"Kalt="BM, 'Dnyada i en yacyldüzlteci kli.n'dli nenti" /BM, 'Dnyada i en yacyldüzlteci kli.n'dli nenti/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"aktcen -bmye-izoltsyllarai-uyeiril -alebe-310604h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227583.jpg"Kalt="KKTC'akn BM'ye "izoltsyllarankarmı ryn"oalebe" /KKTC'akn BM'ye "izoltsyllarankarmı ryn"oalebe/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"lubnndad-llkenceye-ve-asrafly-anrilimay -hai.r-protestos-310603h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227582.jpg"Kalt="Lübnnd'a b'nşkenceyeie sasrafl iyarglmay hmıp.'dprotestos" /Lübnnd'a b'nşkenceyeie sasrafl iyarglmay hmıp.'dprotestos/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"suriydek-eade-arasii-protesto-goteripi-iuznlerdi-310602h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227581.jpg"Kalt="Suriyddae Eadedarşı ırvprotestokösterips aüznlerdi" /Suriyddae Eadedarşı ırvprotestokösterips aüznlerdi/span>./ali>saulsdiv cltsa="headipe -indekcat-news-inde "Esul cltsa="owl-respolize -1200 owl-carousle">si Es href="http://www.risalehaber.com/"ksal-adar -sacyniza-inkati-310595h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/202992.jpg"Kalt="K m Madar Asçıkızadnkati" /K m Madar Asçıkızadnkati/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"liekrongyl-sigaada-fare-zehai-vr.-310593h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/219300.jpg"Kalt="Eiekrongyl sigaada fare zehaivar." /./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"aee -siin-lsaflar -uzrineen-basrai -ultsi-310587h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/206508.jpg"Kalt="Kne Nyı s bsaflar żzerinde bukart y klaşmı" /Kne Nyı s bsaflar żzerinde bukart y klaşmı/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"seps s-yuzu,er,-yilda-8-milyll-kiin-layor -310551h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227541.jpg"Kalt="Seps syarz nen bylaa 8 milyllbkminŶlçor " /Slps syarz nen bylaa 8 milyllbkminŶlçor /span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"rgai-usincnin -fazlsin-zr a-310548h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/221473.jpg"Kalt="Ağankasincnin fazlsi bamrr." /./ali>saulsdiv cltsa="headipe -indekcat-news-inde "Esul cltsa="owl-respolize -1200 owl-carousle">si Es href="http://www.risalehaber.com/"bill-gaesini-ctrlaltele te-pimanlig-310596h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227576.jpg"Kalt="BillhGaesi'n t'Ctrl+Alt+Dle te'dpimanlığa." /BillhGaesi'n t'Ctrl+Alt+Dle te'dpimanlığa./span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"alavye-umgulamsinarn-krdi-karti-tibiaf-310592h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227574.jpg"Kalt="Klavye umgulamsıncdn d'krdidartı'dlibiaf" /Klavye umgulamsıncdn d'krdidartı'dlibiaf/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"ilik-ebs-larak.-deplan di-310565h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/227550.jpg"Kalt="Iı ebs larak aeplan d" /Iı ebs larak aeplan d/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"allahnncnllr-hlzln-adrj-scn -bdeli-oddeceks-310543h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/224539.jpg"Kalt="Kllahnlclar hklıkhartjiçin.idelimöddeceks" /Kllahnlclar hklıkhartjiçin.idelimöddeceks/span>./ali>si Es href="http://www.risalehaber.com/"bu-virus-n droid-allahnncnllrnin -fatua arina-sleirilorl-310542h.htm">simg src"http://wdrisalehaber.com/"news/208184.jpg"Kalt="Bu virüs A droidkellahnlcları nn dfatua arıa sahmı ryorl" /Bu virüs A droidkellahnlcları nn dfatua arıa sahmı ryorl/span>./ali>sauls/ainde>/adiv>s/div>s/mai >sdiv cltsa="cmntai sr"Esdiv cltsa="bynnsr"Esscript async src"h//pagead2.googlesyndicatio com/"apgead/js/adsbygoogle.js">sspcript> s/ins> (adsbygoogle = wndiow.adsbygoogle || []).push({}); /adiv>s/div>sfooerikcltsa="base-fooeri">sdiv cltsa="cmntai sr"Esul cltsa="nav-fooeri">si dcltsa="parent"Es href="http://www.risalehaber.com/"./"atarget="_slef"BAa sSayfa/a>./ali>si dcltsa="ioem>./ali>si dcltsa="ioem>./ali>si dcltsa=">./ali>si dcltsa=">./ali>si dcltsa="parent"Es href="http://www.risalehaber.com/"rss/"atarget="_slef"BRSS/a>./ali>saul

0 312 492 06 88 / strong>Dascript type="text/javascript">document.wriek('ovytv@evfnyrunore.pbz'.replace(/[a-zA-Z]/g, functio (c){return Sting.fromCharCodd((c<="Z"?90:122)>=(c=c.charCoddAt(0)+13)?c:c-26);}));/atrong>Dabr /sdiv cltsa="nav-social"Es href="http://www.rfacebookcom/"rsale-aber."arel="nofollow"atarget="_bi nk" ttlem="Facebookyie ytakip et">si cltsa="ico -facebook">s/i> s href="http:s//wtwttercom/"rsale-aber."arel="nofollow"atarget="_bi nk" ttlem="Twtteryie ytakip et">si cltsa="ico -twtter">s/i> s href="http:s//wplus.googlecom/"+rsale-aber."arel="nofollow"atarget="_bi nk" ttlem="Google+yie ytakip et">si cltsa="ico -gplus">s/i> s href="http://www.risalehaber.com/"rss/"atarget="_bi nk" ttlem="RSS, News Feed,HrberiyBlslnesin">si cltsa="ico -rss">s/i> s href="http://www.risalehaber.com/"mebier_login.php" ttlem="Üy gibrştn">si cltsa="ico -lock">s/i> s href="http://www.risalehaber.com/"search_rseult.php" ttlem="Siekiçinaradma">si cltsa="ico -search">s/i> s/div>sdiv cltsa="cm-sign"Es href="h/www.rcmilirsimcom/"haeri-prtadli-20s.htm"atarget="_bi nk" ttlem="CMNews rberiyPrtadl yScriptn">rberiyScriptn si cltsa="ico -cm" ttlem="CM Bilştnm Teknoloj erin">s/i>s/div>s/fooeri>