Himmet UÇ

Himmet UÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Mevlana

A+A-

Dünyaya müsamahayı, diğer tabirle toleransı öğretmiş hazreti Mevlana. Peygamberimizin ölümünden sonra müsamaha onun ile birlikte ölmüş desek yanlış olmaz. Cariyarlar asrında bile müsamahasızlık yüzünden binlerce insan ölmüş. Bediüzzaman o dönemin bu ciğersuz vakalarının olduğu olaylardan pek bahsetmez, ben biraz okuduktan sonra insanları o olayların ayrıntısından uzak tutmak istediğini anladım. O kargaşada doğru düşünceyi bulmak oldukça müşkül. Hepsi insanlığın maverasında bu insanların nasıl olur da olayların tevili yüzünden birbirlerini öldürdüğünü anlamak kolay değil.

Mevlana ile ilgi yazacaktım baktım onun için söylenmiş şiirler var onları yazayım, bu Ramazan’da onların sevgisi ile bir nebze sevelim sevilelim,

Sultan Veled(Mevlana’nın büyük oğlu)
Mevlanadır evliya kutbu bilin
Ne kim ol buyurduysa onu kılın
Tanrı’dan rahmettir anın sözleri
Körler okursa açılır gözleri
Hangi kişi kim bu sözden yol vara
Tanrı anın müzdünü bana vere
Yoktu malım davarım kim virem
Dostluğun mal ile bellü gösterem
Hüdayi
Gazel
Ey dil istersen kamil ola noksanın
Sevdegah et eşiğin Hazreti Mevlana’nın
Hak-i dergahını iksir bil ol şahın kim
Gıl ü gıştan arınup halis ola imanın
Sıdk ile salik olan silk-i Celaleddin’e
Şüphesiz vasıl olur rahmetine Rahman’ın
Mesneviden işiden mağz-ı kelamullahı
Bilür esrarını künhiyle kamu eşyanın
Nay parmağı ile yol gösterip irşad eyler
Neydigün sırr-ı semaın bize ol sultanın
Virseler kim kuluna zerre kadar meyletmez
Kaaftan kaafa değin saltanatın dünyanın
Şevk-i Şems ile göğe çıka Hüdayi nola
Zerre-i hak-i rehisin kamu deryanın
Hüdayi Fatih’in sevgisini kazanmış ve Muğla’ya şeyh olarak atanmıştır.
Sultan Ahmet
Gazel
Mesnevisin işidip Hazret-i Mevlana’nın
Güşvar oldu kulağımda kelamı anın
Deff ü ney nale kılıp Mevleviler etti sema
Eyledik yine sefasını bugün devranın
Emr-i Mevla ile bir himmet ede Mevlana
Gele ayağıma kim kelleleri adanın
Cedd-i alalarıma himmet edegelmiştir(padişah atalarıma himmet etmiştir)
Ben de umsam ne acep himmetin ol sultanın
Bahtiya bendesi ol dergah-ı Mevlana’nın
Taht-ı manada odur padişahı dünyanın
Nefi’den
Kaside’den
Merhaba ey hazret-i sahibkıran-ı manevi
Nizam-ı manzume-i silk i leal-i Mesnevi
Mesnevi amma ki her beyt-i cihan-ı marifet
Zerresi ile aftabının beraber pertevi
Alem-i mana ki hurşid-ı cihan ara gibi
Devreder girmiş semaa anda ruh-ı Mevlevi
Yani sırrullah-ı azam Hazreti Molla yı Rum
Kim odur manide sahib-i mesned-i Keyhüsrevi
Hüsrev-i endişe kim aşk-ı Hüsamettin ile
Oldu tiğ-i batını dünyaya bürhan-ı kavi
Ol Hüdavend-i serir-i marifet kim feyzidir
Salik i bi tuşe-i gümraha zad-ı uhrevi
Akl-ı nur-i cevher-i Zat-ı Şerif-i Ahmedi
Nutk-ı mağz-ı ruh-ı enfası latif-i İsevi
Her dem olsun ruh-ı pakine dua yı bihisab
Evliyadan taki hali olmaya dünya evi
Kececizade İzzet Molla
Gazel
Gam başıma üşmüştür Ya Hazret-i Mevlana
Gayret sana düşmüştür Ya Hazret-i Mevlana
Sen bahr-ı maarifsin gavr-ı dile arifsin
Her halime vakıfsın Ya Hazret-i Mevlana
Yok cürmüme inkarım gayetle günahkarım
Vardır sana ikrarım Ya Hazret-i Mevlana
Olduk günehe taib çık bendelere sahip
Zilletle koma haib Ya Hazret-i Mevlana
Sen itmişidin hergah bin varta ile agah
Suz bizdeydi billah, Ya Hazret-i Mevlana
Dur oldu o şahından zahirde penahından
Sen sonra günahından Ya Hazret-i Mevlana
Biz bendelerin yad et izzet kulunu şad et
Viraneyim abad et Ya Hazret-i Mevlana
Yahya Kemal /gazel
Mesnevi şevkini eflake çıkarmış Nayiz
Haşredek hemnefes-i Hazret-i Mevlana’yız
Süne surah besurah kanar vecdinden
Teşne-i zevk-i ezel lebleb-i sahbayız
Şeb-i lahutta manzume-i ecram gibi
Lafz-ı bişnevle doğan debdebe-i manayız
Mey-i peymane be peymane döken sakiden
Yine peymane diler neşve-i sertapayiz
Şems-i Tebriz hevasıyla sema üzre Kemal
Dahil-i daire-i hal ü per i Molla’yız.
Aşık Veysel
Mevlana’yı Ziyaret
Ziyaretim Mevlana’yı
Kabul et Allah aşkına
Bu fakiri divaneyi
Kabul et Allah aşkına
Eşiğine yüzüm sürem
El bağlayıp divan duram
Büyük lütfun eyle kerem
Kabul et Allah aşkına
Mevlana Mevla’nın kulu
Doğru hakka gider yolu
Deryası rahmetle dolu
Kabul et Allah aşkına
Yalvarırım akşam sabah
Kul olanda olur günah
Merhamet et halime bak
Kabul et Allah aşkına
Yaman Dede
Didarını Göster
Yıllardır arar didelerim gelmez o canan
Yıllarca uzaklarda yanan dide-i giryan
Bir dem görün Allah için ifdadane bir an
Göster bana didarını ey ulu sultan
Senden gelen avaze-i kudsiye vuruldum
Bir lahzada yüzbin kere coştum da duruldum
Hazretle döndüm ne yazık işte yorudum
Göster bana didarını ey ulu Sultan
Leyla Hanım
Niyaz
Sırrı aşkın dile etsin tesir
Meded et bendene ey Hazret-i Pir
Dil-i viranımı eyle tamir
Meded et bendene Ya Hazret-i Pir
Cana kareyledi nar-ı firkat
Firkatin çekmeye yoktur takat
Halime eyle nigah-ı şefkat
Meded et bendene Ya Hazret-i Pir
Şah-ı aşkın dile ettikçe cülus
Cesedim oldu misal-i fanus
Kereminden beni etme meyus
Medet et bendene yaHazret-i Pir
Eser-i aşkın ile şems ü kamer
Hep semaın gibi devran eyler
Merhamet senden olur eyle nazar
Medet et bendene ya Hazret-i pir
Dideme hak-i rehin ey hünkar
Tutiya olduğuna şüphe mi var
Naleler etmededir bu dil-i zar
Meded et bendene Ya Hazret-i Pir
Gülmemiştir geleli dünyaya
Merhamet eyle kulun Leyla’ya
Yüzü akıyla götür ukbaya
Medet et bendene Ya Hazret-i Pir
(Leyla hanım Mevlevi kadın şairlerdendir)

Hazreti Mevlana ve Bediüzzaman şöhreti dünyaya yayılmış bu toprakların ve islamın medarı iftiharı insanlardır. Bediüzzaman onu ziyaretinde ayaklarını çıkarır bu hazret o hazrete yalın ayak gider. Altının ayarını kuyumcu anlar. Dünyanın birçok yerinde Mevlevihaneler olduğu gibi Bediüzzaman’ın da dershaneleri vardır. öğretileri ve telkinleri bütün dünyayı etkileyen bir teknikle kaleme alınmış, evrensel alem şümul eserlerdir. Bir sınıf öğretmen yetiştirmeli ve görevleri Mevlana ve Yunus, Yesevi ve Bediüzzaman’ı anlatmak olmalı. Batıda Dickens’i anlatan insanlar var bütün anglo Amerikan ülkelerini dolaşıp. Siyasi beyanlarla bu ülke çıkmazdan çıkmaz. Öğrencilerimiz neler okuyor, nelere bakıyor, neyle meşgul. Bunlarla meşgul olanlar ne olabilir. Bu kitaplar bu öğretmen ve öğretim üyeleri ile bu ülke çıkmazda hapsolur. Sayın Çumhurbaşkanı yukardan inme değil aşağıdan başlamalı, yüz yıldır siyasi beyanlarla ülke nereye geldi, müfredatlar ve hocaların kafası değişmeli. Mevlana Yunus Yesevi ve Bediüzzaman sistemin hiçbir yerinde yok, olsa da bir tutamlık. Yeni bir insan tipi ortaya çıkaramadı yüz yıllık eğitim sistemi. Beğenmediğimiz Osmanlı bir insan tipi aydın tipi, molla, derviş, arif, aşık, alim tipleri çıkardı. Cumhuriyet cumhurun dünyasını kulak arkasına attı, işte bugün halimiz. 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.