1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. LCD zorunlu eşya değil, haczedilebilir
LCD zorunlu eşya değil, haczedilebilir

LCD zorunlu eşya değil, haczedilebilir

Yerel mahkemenin, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, halı, LCD, kurutma makinesi gibi ev eşyalarının lüzumlu eşya olup, haczedilemeyeceği yönündeki kararı Yargıtay tarafından bozuldu

A+A-

Fatih Karakılıç'ın haberi:

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, zorunlu eşyalar saymadığı söz konusu malların haczine hükmetti.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, ‘kurutma makinesi, LCD ve plazma televizyonu' gibi ev eşyalarının ‘borçlu ve ailesi için gerekli zorunlu mallar' kapsamında olduğu gerekçesiyle haczine izin vermeyen yerel mahkemenin kararını bozdu. Emsal teşkil edecek kararla; haczi istenen aynı nitelikte olan eşyalardan birden fazla bulunması durumunda bunlardan değeri daha düşük, satılması ve muhafazası zor olanı borçluya bırakılacak, diğerleri haczedilebilecek.

Alacağını tahsil edemeyen bir kişi, borçlunun evine haciz işlemi başlattı. 6 Aralık 2012'de borçlunun evinde yapılan hacizde, alacaklı tarafından 5 adet klima, 2 adet masaüstü bilgisayar, iki adet televizyon ve birer adet bulaşık makinesi ve kurutma makinesinin haczedilmesi istenildi. Ancak bu talep, ‘Koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, halı, plazma TV, kurutma makinesi' gibi ev eşyaları lüzumlu eşya olup, haczedilmeleri mümkün değil' diyen icra müdürünce geri çevrildi. Alacaklının durumu mahkemeye taşımasıyla yerel mahkeme, icra müdürünün kararını yerinde buldu. Alacaklının dosyayı temyize götürmesiyle konuyu değerlendiren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporu dinleyen daire, kararını açıkladı.

Kararda, ilgili yasa gereğince para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilemeyeceği hatırlatıldı. Takip hukukunda, asıl olan borcun ödenmesi olup, alacaklının alacağına kavuşması için gerekli takip işlemleri yapılırken borçlunun ve birlikte yaşadığı diğer aile fertlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için zorunlu olan eşyaların haczedilmeyerek kendilerine bırakılması gerektiği vurgulandı.

Cihan