1. YAZARLAR

  2. Himmet UÇ

  3. Kur’an‘daki Hz İsa. (As)
Himmet UÇ

Himmet UÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Kur’an‘daki Hz İsa. (As)

A+A-

Hz İsa portresi Kur’an’da ayrıntılı olarak anlatılan bir peygamberdir. Üç büyük kitaplı dinin önemli peygamberlerinden biridir. Hayatı trajik vakalarla doludur, belki de en trajik olanı onun hayatıdır. Doğumu, ve ölümü çok farklılık arzeder. Hristiyan dünyası onun için sayısız eserler yazmış, sinemalar yapmış, görsel eserler meydana getirmiştir. Trajik olan normal olandan daha dikkat çektiği için mazlumiyeti sanata çok konu olmuş, hakkında resimler çizilmiş, dünyanın büyük ressamları İsa’nın Son Yemeği diye resimler yapmışlar, çarmığa gerilişi tablolar halinde yapılmış neşredilmiştir. Hatta kiliselere asılmış, Hz Meryem’in kucağında her boyutta heykelleri yapılmıştır. Bir uğur temennisi olarak Hristiyanlar bu heykelleri yanlarında taşımışlardır. Allah sevgileri inşallah zayi etmez.

Hz İsa as babasız doğmuştur. “ Gün geldi melekler ona “ Meryem, Allah kendi tarafından bir bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de itibarlı, Allah’a en yakın kullardan olacaktır. 3/45 Meryem, Ya Rabbi bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir?deyince, Allah şöyle buyurdu. “ öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira o birşeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der. O derhal oluverir” 3/47

Biz de Ruh’umuzu ona gönderdik (Cebrail) de ona kusursuz ve mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. 19/17

Ruh(Cebrail)ben dedi Rabbinden sana gelen bir elçiyim, sana tertemiz bir çocuk hediye edeyim diye geldim 19/19 Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı “Ay dedi n’olaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim, adı sanı unutulmuş gitmiş biri olaydım“ 19/23 Meryem’in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları suyu akan ve yerleşmeye elverişli bir tepeye yerleştirdik. 23/50

Meryem O’nu (Hz isa) kucağına alıp akrabalarına getirdi. “Kız Meryem dediler sen ne tuhaf şey yapmışsın öyle. Ey Harun’un kardeşi baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi. Meryem çocuğa sorun dedi onu gösterdi. “ Nasıl olur da dediler, beşikteki bebekle konuşuruz? Derken bebek “Ben Allah’ın kuluyum dedi, o bana kitap verdi, beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım beni kutlu, mübarek kıldı, yaşadığım müddetçe bana namazı ve zekatı farz kıldı. Anneme saygılı hayırlı evlat kılıp, asla, zorba, bedbaht ve hayırsız biri eylemedi. Doğduğum gün öleceğim gün de kabirden kalkıp dirileceğim gün de selam üzerime olsun. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu İsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah’ın sözü budur. Alllah’ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir, bir işi yapmak istedi mi “ şöyle olsun demesi “ kafidir. 19/27-35

Allah Meryem’i anma gerekçesini anlatır; “iffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik, hem onu hem oğlunu cümle alem için bir ibret yaptık.”2/91

Allah İsa hakkında meleklerin duyduklarını nakleder;(Melekler Hz İsa hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını ilave ettiler)

Allah ona kitabı (yazmayı) hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek. O da onlara şöyle diyecektir” Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim: Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben abraşı iyileştirir, hatta Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için olacak dersler vardır. Keza ben bundan önceki Tevratı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bir bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. 3/48-50

Allah yanında İsa’nın durumu aynen Adem’in durumu gibidir. Allah Ademi topraktan yaratıp “ ol “ dedi, o da derhal oluverdi. 3/59

Hz İsa Allah’tan bir ruhtur. ; Ey kitap ehli dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi, O’nun Meryem’e attığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Allah’a ve elçilere inanın, üçtür demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah yalnız bir tek ilahtır. Haşa o çocuk sahibi olmaktan yücedir, göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter. 4/171

Allah anlatımda flashback ile geriye dönüşlerle Hz Peygambere (sav) önceki peygamberleri anlatır. ; Kesinlikle roman ve sinema ve tiyatro Kur’an’dan çalmışlardır bu teknikleri. Çünkü bunlar yirminci yüzyılda kullanılmıştır, Kur’an ise ta ne zamandan beri.

İsa peygamberdir; Hz Muhammed gibi kendisine vahyedilen nebiler içindedir. ; Nuh’a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a Yunus’a, Harun ve Süleyman’a da vahyettik. “4/163 Nübüvvete erdirilmiştir, İsa ; Zekeriyya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de Salihlerdendi. 6/85

O’na neler verdiğini anlatır, bir silsile içinde; Biz Nuh’u, İbrahim’i peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Sonra bunların izinden peşpeşe peygamberlerimizi gönderdik.

Özellikle Meryem’in oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik, kendisine İncil’i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat, bir merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbaniyeti ise Biz kendilerine farz kılmadık. Lakin Allah’ın rızasına nail olmak için kendileri icad ettiler, kaldı ki ona gereği gibi de riayet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik, onların çoğu ise büsbütün yoldan çıkmışlardır. 57/26-27 O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa’yı kendinden önceki Tevratı tasdik edici olarak gönderdik. Ona kendisinden önceki Tevrat’ın tasdikcisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil’i verdik. 5/46

İsa’yı as gönderir, ona inananların kalbine şefkat koyar, farklı bir vaka epizodu ile ; sonra… peşpeşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem’in oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik, kendisine İncil’i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat bir merhamet yerleştirdik “57/27

Allah Hz İsa’yla konuşur, ona verdiklerini hatırlatır; Allah o gün buyuracak ki “ İsa hem senin, hem annenin üzerindeki nimetimi iyi düşün! Düşün ki Ben Seni Ruhul kudüsle desteklemiştim(Cebrail) Sen beşikte iken de yetişkin iken de in anlarla konuştun. Ben sana Kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun, O da benim iznimle kuş oluveriyordu. Düşün ki Benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani Ben İsrailoğullarının şerlerini senden defetmiştim. Kendilerine apaçık deliller mucizeler getirdiğin zaman da onların kafirleri “ Bu besbelli bu büyüden başka bir şey değil demişlerdi”5/110

Hz İsa insanlarla tartıştı; Vakta ki Meryem’in oğlu İsa misal verildi, derhal halkın keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu ve bizim tanrılarımız mı üstün, dediler yoksa o mu ? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. Hayır o bir tanrı değil nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayed yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah’ın hikmetine aykıdırır. 43/57-60

Hz İsa için ehli kitabı uyarır Allah; Ey ehli kitap dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem’in oğlu İsa sadece Allah’ın resulü, Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah’a ve elçilerine iman getirin “Tanrı üçtür “demeyin, kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehdir. Göklerde ne var yerde ne varsa O’nundur, koruyan ve yöneten olarak Allah yeter. 4/171

Hristiyanlar Hz İsa hakkında aşırı iddialarda bulundular; Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. 3/62 Ey Ehl-i Kitap Tevrat’ta, İncil ‘de kendisinden çok sana gönderildikleri halde, ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz, buna da mı akıl erdire miyorsunuz?3/65

Allah’ın kendisine kitap, hüküm, nübüvvet verdiği hiçbir insan kalkıp da halka “Allah’ın yanısıra bana da kul onun deme yetkisi yoktur. Lakin o insanlara “öğrenmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun “ der. 3/79 Allah Meryemin oğlu Mesihdir” diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki Eğer Allah Meryem’in oğlu Mesih’i annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese. Ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir. ? Doğrusu göklerin ve yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah’a aittir, O dilediğini yaratır, Allah herşeye kadirdir. 5/17

Allah Meryem’in oğlu İsa’dır, diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti”Ey İsrail oğulları, Benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah’a ibadet ediniz. Kim Allah’a ortak eş koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. 5/72 Meryem’in oğlu İsa Mesih sadece bir Resuldür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. 5/75

Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. 9/31

Hz İsa onların aleyhine O şahit olacaktır. ; Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölmeden ona inanılacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o onların aleyhinde şahitlik edecektir. 4/159

Meryem oğlu İsa sadece bir resuldür. Nitekim ondan öncede bir çok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et; biz onlara delilleri nasıl acıkıyoruz. Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar. 5/75

Hz İsa mücadele eder. ; vakti geldi Meryem’in oğlu İsa’da “ Ey İsrail oğulları dedi Ben size Allah’ın Resülüyüm, benden önceki Tevrat’ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki Resul açık açık delillerle kendilerine geldi “Bu kesin bir büyüden ibarettir “ dediler. 61/6

Ne zaman ki İsa onların inkarlarında ısrar ettiklerini hissetti. ”Allah’a giden yolda bana yardım edecek kim var ? “ dedi. Havariler “Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah’a iman ettik. Ey İsa bizim Müslüman olup Allah’a itaat ettiğimize sen şahit ol. Ya Rabbena indirdiğin kitaba iman edip elçinin olunu tuttuk “ Sen de bizi birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birblikte yaz” dediler 3/52-53

Hz İsa bir doğrulayıcıydı” Ben benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal yapayım diye gönderildim 3/50

Kavmine konuşur. Onları ikaz eder ; Keza ben benden önceki Tevrat’ı tasdik etmek ve size Musa reşiatinde haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin”3/50

Havarilerin Hz İsa’dan istekleri aciptir; Bir vakit de Havariler “ Ey Meryem’in oğlu İsa Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi ? dedi. O da eğer mümin iseniz Allah’tan korkunda edebi aşmayın “ diye cevap verdi. Biz dediler “ istiyoruz ki ondan yiyelim, gönlümüz rahatlasın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım. ; Meryem’in oğlu İsa “ Ey büyük Rabbimiz, Ey Yüce Allah bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz (yani ümmetimizin tamamı) o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun, bizi rızıklandır, zira rızık verenlerin en hayırlısı Sensin “ dedi. ; Allah buyurdu ki Ben onu yukardan size indiririm, fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kafir olursa, onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım. 5/112-115

Hem Allah u Teala “ Ey Meryem’in oğlu İsa sen mi insanlara “ beni ve annemi Allah’ tan gayri iki tanrı edinin “ diye sorguladığı vakit o şöyle dedi “ Haşa Sen şerikten ve her noksandan münezzehsin Ya Rabbi hakkım olmayan bir şeyi söylemem, doğru olmaz bana yakışmaz. Hem söylediysem malumundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi Sen bilirsin, ama ben Senin zatında olanı bilemem, bütün gaypleri hakkiyle bilen ancak sensin. Sen ne emrettinse ben onlara bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin”; Ya Rabbi ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız Sen kaldın. Sen gerçekten her zaman, her şeye hakkiyle şahidsin. 5/114-118

İsa, açık açık delillerle onlara gelince “ Ben dedi size hikmet getirdim, bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim, o halde Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin, Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir, yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur. Ondan sonra kendisine mensup bir takım fıkralar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı olan bir günün azabından zalimlerin vay haline 43/63-65

Hz İsa’nın elçileri ve Antakya ; Malum şehir halkını hani onlara da Resuller gelmişti. Evet iki resul gönderdik onlara “ Yalancı “ dediler, bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü resulle. Dediler hep birden “ Biz Allah’ın resulleriyiz size “Ahali dedi ki “doğrusu Rahmanın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi beşersiniz, evet evet. Siz sadece yalancısınız!Resuller dediler”Elbette biliyor Rabbimiz, size gönderilen resulleriz biz. Açıkca tebliğden başka birşeyle mükellef değiliz biz. Ahali dedi ki “ uğursuzsunuz siz, şayet vazgeçmezseniz, sizi taşlarız, acı mı acı bir azap size dokundururuz” Resuller cevap verdiler”Uğursuzluğunuz sizinle berab, çünkü siz imansızsınız, irşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisizin siz!

Derken.. şehrin öte başından bir adam geldi koşan adam mı adam!Onlara dedi “ Ne olur ey kavmimiz siz bu resullere uyun (Bu zat Habib-i Neccar diye bilinir)Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. Hem de ne olmuş ki bana ? Tapmayayım beni yaratana ? Hem sizlerin de dönüşü olacak ona, hiç ondan başka Tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse onların şefaati etmez faide, hem kurtarılamazlar da “ O durumda ben besbelli bir sapıklıkta olurum, amma bakın. Ben Rabbinize inanıyorum, sizler de bunu işitmiş olun. Ona denildi buyur cennete, o ise halkını hatırlayarak, “ah halkım bir bilseydi, ah bir bilseler Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara garkettiğini “36-13-27 Tam bir sinema gibi, canlı güncel, yaşanmakta olan.

O’nun arkadaşları ; Allah’a giden yolda bana yardım edecek kim var? Dedi Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah’a iman ettik. Ey İsa, bizim Müslüman olup Allah’a itaat ettiğimize sen de şahit ol. Ya Rabbena indirdiğin kitaba iman edip Eliçinin yolunu tuttuk “ sen de bizi birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz “ dediler. 3/52-53 Ve hani havarilerine “ Bana ve resulüme iman edin “ diye ilham etmiştim. Onlar da “iman ettik Hakka teslim olduğumuza şahid ol” demişlerdi. 5/111

Hz Musa ve İsa Peygamberimizin geleceğini haber verdiler;

Onlara, Allah tarafından ellerindeki Tevrat’ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman, daha önce kafirlere karşı zafer kazanmak için, ahir zaman peygamberi hakkı için, diye dua ettikleri halde, evet o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince unu inkar ettiler. O sebeble Allah’ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. 2/89 Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’lerde vasıfları yazılı o peygambere tabi olurlar. O peygamber ki kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar. Kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden onu destekleyen ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya felaha erenler onlardır. 7/157

Vakti geldi, Meryem ‘in oğlu isa da “ Ey İsrail oğulları, dedi Ben size Allah’ın resulüyüm. Benden önceki Tevratı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o resul açık açık delillerle kendilerine geldi. Bu kesin bir büyüden ibarettir” dediler. 61/6

Ölüm ve ona bağlı olaylar;

Öbürleri ise hileler yaptılar, komplolar hazırladılar. Allah da onların hilelerini, komplolarını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkarmakta güçlüdür. O zaman Allah şöyle buyurmuştu”İsa seni öldürecek olan onlar değil Benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve Sana tabi olanları ta kıyamete kadar kafirlere üstün kılacak olan da Benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim. 3/54-55

Ve yine inkarları Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları. ve “ biz Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı katlettik “ demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezlandırdık, kalplerini mühürledik, oysa onlar İsa’yı öldüremediler, asamadılar da, öldürülen başkası idi, lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenlerde bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tabi olmaktan başka bir şeye. dayanamazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükselti. Allah aziz vehakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. “4/157-158

Allah demişti ki, Ey İsa ben senin canını alacağım, senin, adını, sanını, sevgini kendime yükselteceğim(ref) seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları da ta kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım 3/35

Peygamberimiz resul gelmediği bir ara dönemde gönderilmiştir; Ey Ehl-i Kitap resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada, ileride “ bize ne müjdeleyen ne de uyaran hiçbir peygamber gelmedi “demeyesiniz diye size, müjdeleyici ve uyarıcı Elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi, Allah herşeye hakkiyle kadirdir. 5/19

Hz isa hayatı ile peygamberimize (sav) hatırlatılmıştır, onu anarak Allah Habibine birşeyler söyler, mesajlar verir. Ondan hareketle kitap ehline konuşur Allah, bazan da kendisi konuşur, ona olan ihsanlarını anlatır. Bazan ümmeti ile Hz İsa beraber Allah’ın konuşma ve yorumlarına muhatap olurlar. Vaka örgüsünün içinde Hz Meryem de zaman zaman girer. Hz İsa’nın tekzibini gaye edinen inanmayanlarla da Kur’an da konuşmalar olur. Ama her yönü ile özel bir insan ve özel bir peygamber ve özel özelliklere sahip insanlık semasının güneşlerinden bir zatı alişankadrdir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
2 Yorum