1. HABERLER

  2. NUR TALEBELERİ

  3. İktisat Risalesi ekseninde İktisat Çalıştayı
İktisat Risalesi ekseninde İktisat Çalıştayı

İktisat Risalesi ekseninde İktisat Çalıştayı

"İktisat Risalesi ekseninde İktisat Çalıştayı" 8 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

Risale Akademi, "İktisat Risalesi ekseninde İktisat Çalıştayı" düzenleyecek. 8 Haziran 2013 Cumartesi saat 09:00-17:00 arasında Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan çalıştaya bir çok akademisyen ve iktisat uzmanı katılacak.

Çalıştay ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bediüzzaman İktisat Risalesi’nde Kur’an ayetini kaynak göstererek, iktisadın konusunun israfı engellemek ve bu bağlamda, her türlü tüketim ve harcamada iktisat ve kanaat etmek olduğuna işaret ederek ihtiyaç ve kaynak meselesini kökten çözmektedir. Söz konusu risalede Bediüzzaman “iktisat ve kanaat hikmet-i ilâhiyeye Tevfik-i harekettir” tespitiyle iktisadı; kainatta fenler şeklinde yer alan düzenin sosyal alandaki bir parçası olarak ifade etmektedir. Gerçekten ilahi düzen dahilinde işleyen kainatta israfa asla yer yoktur.

Kur’an’da açıklanan, Bediüzzaman tarafından yorumlanan ve temel olarak israf etmemeyi emreden bu iktisat yaklaşımı kainat düzeniyle asla çelişmez. Zira kainatta hiçbir şey israf olmaz. Bir madde başka bir maddeye veya madde enerjiye veyahut da enerji maddeye dönüşür. Belli bir sistemde fire olarak sistem dışına çıkan madde başka bir sistemde veya doğada kullanım alanı bulur. Yani sonuç evrensel ölçekte girdi eşittir çıktıdır. İnsanın ölümü bile bu kuralı bozmaz. Ceset diğer canlılar gibi kainata karışır ve toprak ve/veya bitki haline dönüşür. Ruh ise başka bir boyutta yaşamını devam ettirir. Bediüzzaman’ın iktisat anlayışında insan ihtiyaçlarının meşrû ve ahlâkî sınırlar içerisinde karşılanması söz konusudur.
 
Günümüze ışık tutan İktisat Risalesi perspektifinden bakıldığında iktisat;
1-Şükrü manevi
2-Nimetlerdeki rahmeti İlahiyeye karşı bir hürmet
3-Hem kat’i bir surette sebeb-i bereket
4-Hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat
5-Hem manevi dilencilikten kurtaracak bir sebeb-i izzet
6-Hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine kuvvetli bir sebeptir.

Ayrıca risalede geçen "sen çalış ben yiyeyim" ve "ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne" görüşlerinin karşılığında fakirliği çözecek ve emeğin/istihdamın/üretimin değer kazanmasını sağlayacak olan faizin yasaklanması ve zekâtın emredilmesi ana prensiplerinin de göz önüne alınması gerekmektedir.

Çalıştayda şu konular ele alınacak:

-Bilim Olarak İktisat
-Dünden Bugüne İktisat Kuramlarındaki Gelişme
-İktisat Kuramında Pozitivizm ve Postmodernizm
-Global Ekonomik Kriz ve Neo-klasik İktisat
-Din ve İktisat
-İslam İktisadı
-Risale-i Nur ve İktisat
-İktisat Risalesi Perspektifinde İktisat