1. YAZARLAR

  2. Himmet UÇ

  3. Hz Salih Peygamber as
Himmet UÇ

Himmet UÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Hz Salih Peygamber as

A+A-

Salih peygamber as, Semud kavmine gönderilir. “Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih’i gönderdik. “Ey benim halkım” dedi. “Yalnız Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka Tanrı’nız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. işte Allah devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın, Allah’ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir. Bir de düşünün ki Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah’ın nimetlerini düşünün de bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın. Kavminden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu “Siz gerçekten Salih’in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz?” dediler. Onlar da “Elbette biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik” diye cevap verdiler. O kibirlenenler ise “ Doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz” dediler. Derken deveyi boğazladılar, ve Rablerinin emrinden çıkıp O’na isyan ettiler. Ve dediler ki “ Salih sen gerçekten resullerden isen bizi tehdid edip durduğun o azabı getir de görelim !”

Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çökekaldılar. Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip “ Ey halkım “ dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim, sizin iyiliğinize çalıştım, söze öğütler verdim. Lakin siz iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti”7/73-79

Başka bir ayette yeni bilgiler eklenir bahse. “ Semud kavmine de kardeşleri Salih’i elçi olarak gönderdik. “ Ey benim halkım “ dedi. Yalnız Allah’a ibadet edin, çünkü sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan sizi orada yaşatan O’dur, o halde O’ndan mağfiret dileyin yine ona dönün tevbe edin, çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tevbe ve dualarını kabul edendir.

“Ey Salih” dediler. “Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişi idin. Şimdi ne oldu sana, ne diye bizi atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz.

Salih “ Ey benim halkım “ dedi. “Şimdi söyleyin bakayım. Şayed beni Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve O bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse? Peki bu durumda ben kalkıp Allah’a isyan edersem, O’nun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz, olsa olsa ziyanımı artırırsınız. Hem ey halkım, işte size mucize olarak Allah’ın devesi. Bırakın onu Allah’ın mülkünde yayılsın yesin içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin yoksa çok geçmez sizi bir azap kıstırıverir. “

Fakat halk o deveyi tepeleyince Salih onlara “ Yurdunuzda üç günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız, işte hilafı olmayan kesin söz” dedi

Azap emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak Salih’i ve beraberindeki müminleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbi kavi ve azizdir. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Evet.. inkar etti Rabbini Semud milleti. Evet işte onun için defolup gitti Semud milleti”11/61-68

Allah peygamberinin başından geçenleri daha sonra diğer ümmetlere hatırlatır, ikaz eder. “Sizden önce gelmiş geçmiş ümmetlerin Nuh, Ad ve Semud halklarının, ve onlardan sonra gelip de Allah’tan başkasının tamtamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı ? Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de onlar ellerini ağızlarına götürüp “ Semud biz dediler, sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz. ”14/9

Hicr halkı da (Semud’un başkenti)peygamberleri yalancı saydı. Onlara delil ve mucizelerimizi verdik, ama onlar bu mucizelerden yüz çevirdiler. Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları. Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. “15/80-84 “ Onlardan önce Nuh ve Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları Eykeliler de öyle yaptılar. işte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. 38/12-13

“Semud halkı da resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi” Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız ? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek ancak Rabbülalemindir. Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınızla bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak deredede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri lüks villalar yaptırıyorsunuz?Artık Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada nizamı bozmak olan düzelme için de hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın “ Sen “ dediler “ bir sihrin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok, bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucize göster bize “Salih” işte mucize dişi deve. Nöbetleşe olarak kuyudan bir onun için sırası belirli günde de sizin için sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin, yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir. “

Derken deveyi boğazladılar, ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular, çünkü bildirilen azap onları bastırıverdi, elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmediler. “(26/141-159

Her anlatımda olayın başka bir yönü öne sürülür. “Bir vakit Biz Semud halkına da yalnız Allah’a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih’i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oluverdiler. “Ey halkım “ dedi iyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz. Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah’tan af dilemiyorsunuz?” “ Biz “dediler”Senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. ” Salih “ uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir, doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz “ diye cevap verdi.

Allah’a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar” geceleyen ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz “ deriz. Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını altüst ettik, bak işte onların tuzaklarının akibeti nasıl oldu. Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. İşte onların zulümleri sebebi ile ıssız kalmış çökmüş evleri, elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. İman edip Allah’a karşı gelmekten sakınanları isekurtardık. “27/45-53

Semud ve Ad kavminin karşılaştıkları felaketleri farklı dille nazara verir. “ İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. Bunlardan Semud o korkunç zelzele ile yok edildi. 69/5-6 Azgınlığı yüzünden Semud milleti, Resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında, bu yalanlamaları iyi ce şiddetlendi. Elçileri ise kendilerine mucizevi olarak verilen Allah’ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın “ dedi. Fakat onlar o Peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi, onları yerle bir etti. Bunun sonucundan da asla endişe etmedi. “91/11-15

Hz Peygamber’e hitaben yalancılık fiilinin mazisini anlatır Allah. ” Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa sen bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, ibrahim’in halkı da, Lut’un halkı da Medyen ahalisi de resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim, sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş Benim inkarım, cümle alem görüp bildi. “22/42-44 Hz Musa da milletlerin akıbetlerini ümmetine ders çıkaracak şekilde yorumlar. “ E ybenim milletim dedi, ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Ad milletinin, Semud milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akibetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. “40/30-31

İnkarları yüzünden birçok halk helak edilmiştir. “ Ad’ı, Semud’u, Ress halkını bu arada pek çok nesilleri de inkarda ısrarları sebebiyle helak ettik. 25/38 Ad ve Semud halklarını da imha ettik. Siz ey Mekke’liler, bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi. 29/38 Bu tehdid devam eder. “ Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de “Ben sizi Ad ve Semud halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum. 41/13 Semud halkına gelince, Biz onlara da doğru yolu gösterdik, fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Derken işledikleri işler sebebi ile alçaltıcı bir azap yıldırımı onları alıverdi. 41/17 Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Ress, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut’un hemşehrileri, Asab-ı Eyke ve Tubba halkı da hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstahak oldular, azaba çarptırıldılar. 50/12Semud ahalisde de öyle alınacak ibretler vardır. Onlara da “ Bir süre hayattan zevk alın bakalım “ denilmişti. Onlar Rab’lerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka, o müthiş yıldırım onları çarpıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar ve doğrulabildiler ne de yardım gördüler. 51/42-45

Allah bütün yapılan işlerin öznesi yani O ‘dur. Ana rahminden başlar ta mahverilen ümmetlere kadar herşeyi yapan odur. ”Rahime atılan nutfeden spermden erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi’de odur. Önceki Ad milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur…. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. “54/45-54

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.