1. YAZARLAR

  2. Himmet UÇ

  3. Hz. Nuh’un Kur’an’daki biyografisi
Himmet UÇ

Himmet UÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Hz. Nuh’un Kur’an’daki biyografisi

A+A-

Hz. Nuh büyük haksızlıklara uğramış ve milletinden gereken ilgiyi görmemiş bir peygamberdir. Ümmeti helak edilmiştir. Çok çabalamış ama eşi ve oğlu da ona inanmamışlar ve Allah’ın ihtarı ile gemiye alınmamışlardır. Tufan kelimesi ile özdeşleşmiş bir kişiliktir. Kur’an’ın kurgusu içinde en korkutucu boyut Hz. Nuh’un başına gelenlerdir. Onun ümmeti günümüze yansımamıştır, halbuki Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Muhammed (asm) ümmeti hala yaşamaktadır. Kur’an’ın helak edilmiş milletlerin penceresi Nuh suresidir. Eğer Hz. Peygamber’in ümmeti helak edilmeyeceği konusunda teminat altına alınmasaydı, bugün insanlık yüzlerce defa helak olacak fenalıkların içindedir.

Allah iyi bir, mensur  portre çizicisidir, insanı topraktan bu kadar harika çizen ve ona suret açan, elbette mazideki kahramanlarının da psikolojik ve dini, hissi, psikanalitik portrelerini  çizmiştir. Hele üç büyük peygamberin doğumlarından ölümlerine onların portrelerini takib etmiş bize Kur’an’ı ile göndermiştir. Kur’an bir sanat ve edebiyat, konuşma sanatı, portreler, sahneler, sinematik akışlar ve daha nice güzelliklere sahip bir kitaptır. Güzel kaplarda muhafaza edilen bu kitab büyük sanatçılarla buluşmamıştır, Northop Freye  Anatomi Of critisizm eleştirinin anatomisi  kitabında en çok incil’den bahseder, onun edebiyat harikalığı ile kitabı arasında bağlantıyı verir. Ya Kuran ‘a ne demeli klasik medrese eğitiminin kurbanı olmuş bir kitap. Üstüne beşyüz film ve bin roman yazılacak daha nice sanatlı kitaplara mehaz olacak kitap, hala bakirliğini koruyor. Lisede üniversite Madam Bovary ve daha nice yasak aşklar batı edebiyatı diye okutulur, Kur’an edebiyatı nerede. Bu liseden üniversiteden sapkınlıktan başka bir şey çıkmaz. Ülkenin yarısı bir renk yarısı bir renk, farklı renkler, solmuş renkler.

Nuh peygamberler zincirinden bir halkadır. Gerçek şu ki Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini birbirinden gelen  tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. 3/33-34

İbrahim aleyhisselam Nuh’un dininden ve milletindendi. ; Bütün milletler içinde selam var Nuh’a, işte böyle ödüllendiririz Biz iyileri . Gerçekten o bize tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o kafir zalimleri suda boğduk, İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. 37/79-83

Nuh insanlığın ikinci atasıdır. ; Ey Nuh ile  birlikte gemide taşıdığımız  kimselerin nesli yalnız bana güvenip, dayanın . Bana şükredin, şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi .17/3

O vahiy gönderilen nebiler silsilesindendir.; Nuh’a ve ondan sonraki nebilere  vahyettiğimiz gibi  sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, ishak’a, Yakub’a  ve torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun ve Süleymana da vahyettik. Davuda da Zebur’u verdik. 4/163

Allah, peygamberimize peygamberler tarihini özetleyerek onların devamı olduğunu anlatır. ; Biz  O’na İshak ile Yakub’u  ihsan ettik  ve her birini nübüvvete erdirdik. Taha önce de Nuh’u ve onun neslinden Davut’u , Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u  da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket  edenlere işte böyle ödüllendiririz. 6/84

Biz Nuh’u, İbrahim ‘i peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik . Onlardan kimisi  doğru yolu bulsa   da çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır.57/26

Celalim hakkı için biz Nuh’u Resul olarak halkına gönderdik” Ey halkım dedi, yalnız Allah’a ibadet edin. Ondan başka bir  Tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız, korkarım ki müthiş bir günün  azabı tepenize  inecektir. Halkının söz sahibi yetkilileri  “Biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler. “ Ey kavmim dedi  benden hiçbir dalalet yok, fakat ben Rabbülalemin tarafından  size bir elçiyim. Size Rabbimin mesajını tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum  ve Allah tarafından gelen  vahiy sayesinde sizin bilemeyeçğiniz  şeyleri biliyorum . Kötülüklerden korunup Allah’ın merhametine  nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasiyle  Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz.Onlar Nuh’u yalancı saydılar , biz de onu ve yanında olanları yeniden kurtardık, ayetlerimizi yalan  sayanları ise boğduk. Çünkü onlar basiretleri körelmiş kimselerdi. 7/59-64

Peygamberimize hitaben Nuh’u  ümmetine anlatmayı  öğütler Allah.;Onlara Nuh hakkında haberi oku. O halkına ey benim halkım, dedi eğer benim  aranızda bulunmam  ve size Allah’ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse  şunu bilin ki ben yalnız Allah’a dayanıp güvendim.Siz de şerik koştuklarınızla beraber  toplanıp işinizi kararlaştırın da işiniz başınıza dert olmasın . Sonra da bana hiç mühlet vermeden  hakkımdaki  hükmünüzü uygulayın. 10/71

Kavmi ona inanmayıp felakete  düştü.; Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen  olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı ? Nuh kavminden, Ad, Semud ve İbrahim  kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar oladılar mi ? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama  inanmadılar. Bundan dolayı  Allah’ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz benim kaybedeceğim bir şey  yok ! Çünkü ben sizden ücret beklemiyorum ki Benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım  ancak Allah’a aittir. Ve bana O’na teslim olanlardan olmam emredilmiştir.Yine de halkı kendisini dinlemeyip   onu yalancı saydılar. Biz de hem onu, hem de beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların  yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk.İşte bak uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların  akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. Nuh’dan sonra kendi halklarına resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler ama berikiler, önce yalan  saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. “10/71-75

Allah kafirlere Nuh’un eşi ile Lut’un eşini misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremi idiler. Ama inkar tarafına giderek, o nebi eşlerine hıyanet ettiler, kocaları da Allah’tan gelen cezadan eşlerini asla kurtamadılar. Onlara ölürken  veya kıyamet günü “ Haydi cehenneme girenlerle beraber siz de girin “ denilir. 66/10

Çok önce Biz Nuh’u halkına  resul olarak gönderdik. O   da aralarında bin yıldan elli yıl eksik kaldı. Netice de onlar zulümlerine devam ederken tufan  onları boğdu. Onu ve gemide bulunanları  kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık. 29/14-15

  Nuh’u da önderlerden kıldık . O İbrahim ve Lut’tan çok önce,Bize yakarmıştı, biz de duasını kabul buyurup, onu ve yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri, büyük bir beladan kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan  halka karşı  da ona destek olup  onlardaki haklarını aldık . Gerçekten onlar kötü  bir toplum idi . Bu yüzden biz de onların hepsini  suda boğduk. 21/76-77

Bir zaman halkını irşad etmesi gayesiyle  Nuh’u gönderdik  de “Ey halkım dedi, yalnız Allah’a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka yoktur Tanrınız . Gerçek bu iken  hala şirkten sakınmaz mısınız? Halkından ileri gelen birtakım kafirler “ Bu dediler sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyleiken size hakim olmak istiyor, Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi  böyle sizin gibi birini göndermez melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden  başka bir şey değil. Ona biraz süre tanıyın sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız.

Nitekim Nuh bize yalvardı da, biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu ve ailesini  ve yanındaki  müminleri o müdhiş  felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı  da onun soyuna  has kıldık. Sonraki nesiller  içinde de ona iyi bir nam bıraktık, bütün milletler içinden  selam var Nuh’a. İşte böyle ödüllendiririz biz iyileri . Gerçekten  o bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra  da öbürlerini, o zalim kafirleri suda boğduk .37/75-82

Nuh ; “ Ya Rabbi, dedi beni yalancı bulmalarına karşı Sen yardım et bana “ Biz de ona vahyedip bildirdik ki “ Nezaretimiz altında ve bildoirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyurduğumuz  gelip tandır kaynayınca  her cinsten  birer çift  ile  halklarında  azap hükmü  takdir etmiş olanlar dışında  kalan aile halkını yanına al. Zalim ve kafirler hakkında sakın Bana başvurma, çünkü onlar suda boğulacaklardır.Sen ve beraberinde olanlar  gemiye yerleşince  de ki Hamd ü senalar olsun bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah’a . “ Ya Rabbi beni güvenli  ve kutlu bir yere indir, çünkü sen konuklayanların en iyisi en mükemmellisin. Burda alınacak elbette çok ibretler var, gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz. 23/23-30

Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalanıcı saydı ve “ bu bir delil “ dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. O da “ Yarabbi  dedi ben mağlubum, artık Sen bana yardım et, biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri pınar pınar fışkırttık, öyle ki her iki su kitlesi takdir edilen O işin olması için birleşti. Biz Nuh’u levha halindeki  tahtalar ve çivilerle  yapılmış gemiye bindirdik.O kadri bilinmemiş değerli insana, bir mükafat olarak gemi, bizim inayetimiz  altında akıp gidiyordu. Biz bu ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık, haydi var mı ibret alan?Nasılmış benim cezalandırmam  v e  tehdidim görsünler bakalım. ! 54/9-16

Biz Nuh’u  kendi toplumuna  peygamber olarak  gönderip, “gayet acı bir azap  başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar” dedik. O da ; Ey benim halkım, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının  ve bana itaat edin ki, Sizin günahlarınızı  mağfiret etsin  ve sizi belirli bir vakte , yani ölüm anına kadar  azap çektirmeksizin  hayatta bıraksın.Çünkü Allah’ın takdir ettiği vade gelince, asla ertelenmez, keşke bunu bir bilseniz! Ya Rabbi dedi Nuh ben halkımı gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim, onların sadece daha çok  uzaklaşmalarına yol açtı. Her ne zaman  onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım. Daha sonra onları gah açıkça  çağırdım, gah iyice gizli bir davet yönelttim, her türlü yolu denedim . Dedim ki onlara “ Rabbinizden  mağfiret  dileyiniz. Zira o Gafurdur. Mağfiret dileyin ki üzerinize bol bol yağmur indirsin. Size mal ve evlad ihsan etsin, size bahçeler ırmaklar, su kanalları nasib etsin. Neden acaba siz ,sizi  tavırdan tavıra yaratan  Allah’a azameti yakıştırmıyor, onun büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz ki ?Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü tam birbiri ile uyum  içinde yarattı.  (Mekke müşrikleri de  Nuh kavminin gösterdiği muhalefetin benzerini Hz Muhammed’e asm karşı gösteriyorlardı. )Gökte ayı bir nur güneşi ise lamba yaptı. Allah sizi yerden nebat bitirircesine  bitirip yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya iade edip, tekrar sizi oradan çıkaracaktır. Allah yeri size  bir yaygı yaptı ki  onun geniş yollarında yürüyesiniz. Nuh “ Ya Rabbi “ dedi “ Sen de biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler, servet ve evlatlarının çokluğunun  kendi ziyanını artırdığı kimselere uydular. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. “Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin . Vedd, Suva, Yegüs, Yeük ve Nesri, bunlardan hiçbirini bırakmayın dediler.  Böylece onlar çok insanı şaşırttılar . Madem ki öyle yaptılar, Sen de bu zalimlerin şaşkınlığını artır Y a Rabbi!”Hasılı birçok suçları sebebiyle  suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar . Allah ‘a karşı kendilerine yardım edecek  birtek yardımcı bile bulamadılar. Nuh “ Ya Rabbi dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma, zira bırakırsan onlar Senin kullarını, Senin yolundan saptırırlar  ve sadece kendileri  gibi kafir, ahlaksız  çocuklar dünyaya getirip  yetiştirirler. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın olarak bütün  müminleri affeyle . O zalimleri ise daha da beter  eyle,  daha da perişan eyle !” 71/1-28

Nuh’un halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı.Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse  Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek ancak Rabbülalemindir. Haydi öyleyse  Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. “ A! dediler seni izleyenlerin toplumun en aşağı tabakasından  olduklarına göre  sana inanmamızı nasıl beklersin?  Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin  azıcık  bir  şuurunuz olsaydı  bilirdiniz ki onların hesabı  ancak Rabbime aittir. Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece uyaran bir elçiyim. Nuh bizi dinle, dediler eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşa tutulacaksın !Ya Rabbi dedi halkım beni yalancı saydı . Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri  sen halas eyle Ya Rabbi. Hülasa biz de onu  ve yanındakileri  o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk . Elbette bunda alınacak ibret var, fakat onların ekserisi ibret alıp  da iman etmezler. Ama Senin Rabbin Aziz ve Hakimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. 26/105-122

Allah Nuh’a halkını  uyarsın diye gönderir; Gerçekten biz vaktiyle, Nuh’u kendi halkına gönderdik, şunu ilan etsin diye : Bilesiniz ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu  gidişle, ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün  azabına uğramanızdan endişe ederim. “ Bunu karşı halkının ileri gelenleri hep birden  kalkıp “ Bize göre  sen sadece bizim gibi bir insansın,bizden farkın yoktur. Hem sana senin peşinden  gidenler toplumumuzun  en düşük kimseleri, bu da gözler önünde” dediler. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetinizin de olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu  düşünüyoruz” dediler. Nuh  şöyle cevap verdi. “ Ey benim halkım  düşünün bir kere, ya ben Rabbimden gelen  çok aşikar bir belgeye kesin dille dayanıyorsam, ya O bana tarafından  bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz? Ne yapalım istemediğiniz  o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz?

Hem ey benim halkım, bu tebliğimden ötürü  sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı   verecek olan yalnız Allah Taaladır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklardır. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum.  Hem ey milletim ! ben onları kovacak olsam Allah indinde bu sorumluluktan  beni kim kurtarabilir . kim bana  yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz? Ben size Allah’ın hazineleri benim elimdedir, yahut ben bir meleğim de demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere “ Allah hiçbir hayır yoktur  hiçbir meziyet vermez  de demem. Allah onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben elbette  zalimlerden olurum. “ Ey nuh “ dediler, Bizimle mücadele ettin, bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık, eğer doğru söyleyenlerden  isen haydi bizi tehdid edip  durduğun o azabı da getir de görelim. ! Nuh Cevap verdi  dedi ki “ Onu dilerse ancak  Allah getirir ve Onun elinden  siz asla kaçıp kurtulamazsınız. “ Allah sizin helakinizi  dilemişse ben sizin iyiliğinizi  arzu etsem bile bize öğüt verip iyiliğinizi istemem, size fayda  etmez. Rabbiniz O’dur ve siz O ‘nun huzuruna götürüleceksiniz.? Nuh’a şöyle vahyolundu ki ; Artık halkından daha önce  iman etmiş olanlar dışında, hiç kimse iman etmeyecektir. Öyleyse  o kafirlerin  yaptıklarından  dolayı kederlenme de , Bizim gözetimimiz altında ve  doğrultusunda  gemiyi yap ve o zalimler  lehinde  benden hiçbir ricada bulunma, çünkü onlar suda boğulacaklardır.

Nuh gemiyi yapıyor, halkından  ileri gelenler ne zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Nuh da “Siz dedi şimdi bizimle alay ediyorsunuz elbet bizim de sizinle alay edeceğimiz  bir gün gelir. Artık rüsvay edecek azabın kime gelip çatacağını, ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini  yakında görüp öğrenirsiniz. Nihayet emrimiz gelip de buhar kazanı  kaynadığı zaman  Nuh’a dedi ki, “ Her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında  helak hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere, aileni de bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde  iman eden pek az insan vardı.

Nuh dedi ki “ Binin gemiye onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Gerçekten  Rabbim Gafurdur, rahmet ve ihsanı da pek boldur. “ Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken  Nuh biraz ötede olan oğluna “ Evladım gel, sen de bizimle gemiye bin de kafirlerle beraber kalma “ diye seslendi.  O  beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım, dedi . Nuh ise, “Bugün Allah’ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak onun merhamet ettiği kurtulur, derdemez  birden aralarına dalga girdi  ve oğlu boğulanlardan oldu.

Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe “ Ey yer suyunu yut ve  ey gök suyunu tut” emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerinde yerleşti ve kahrolsun  o zalimler denildi. Nuh Rabbine hitap edip “ Ya  Rabbi dedi elbette boğulan oğlum da  ailemdendi, öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken  Sen bana kurtulacaklarını  müjdelemiştin. Senin vadin elbette haktır ve sen  hâkimlerin hâkimisin !” Ey Nuh buyurdu Allah “ O senin ailenden değil  çünkü o dürüst işyapan temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme . Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum.

Ya Rabbi dedi. “ Hakkında kesin bilgi olmayan şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer beni affetmez bana merhamet etmez isen herşeyi kaybedenlerden olurum. Ey Nuh denildi “ Sana  ve beraberinde bulunan mümin topluluklara  Bizim tarafımızdan  bir selam et ve bereketlerle geminden in. Gelecek nesiller içinde  niceleri olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız, sonra da Bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır. “ Sonra Hz  Peygamberimize asm hitap eder. “ işte bunlar gayb olan birtakım haberlerdir, Onları sana Biz vahyediyoruz.Halbuki bu vahiyden önce  onları ne sen, ne de milletin bilmezdiniz. Öyleyse  onların red ve inkarlarına karşı sabret dişini sık ve şüphen olmasın ki  hayırlı akıbet müttakilerindir.11/25-49

Nuh kavmi helak edildi. ; Hem Nuh’dan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını  Rablerinin  görüp bilmesi yeter. 17/17

Nuh’un halkına gelince, onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarından onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimleri gayet acı bir azap hazırladık. 25/37Daha önceleri de Nuh’un halkını  helak etmiştik, çünkü onlar din yolundan çıkmış kimselerdi. 51/46

Rahime atılan  nutfeden  spermden  erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma  O’na aittir. İnsanı zengin etmek, kanaat  sahibi halinden memnun etmek  de O’na aittir Müşriklerin taptığı Şira yıldızının  Rabbi de odur Önceki Ad halkını  yok eden de  O ‘dur . Semud milletini yok edip  geriye hiçbir şey bırakmayan  da  O ‘dur . Daha önce Nuh halkını yok eden de o . Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar . Altı üstüne getirilen Lut halkının şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. 53/45-54

Çok önce biz Nuh’u halkına resul olarak gönderdik, o da aralarında bin yıldan elli yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken  tufan onları boğdu. 29/14 Onlardan herbirini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık, kiminin üzerine taş yağdıran  bir kasırga gönderdik, kimini korkunç bir gürültü çarpıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi, onlar asıl kendilerine zulmettiler. 29/40

Onlardan önce   Nuh halkı, Ashab-ı Ress, Semud, Ad, Firavun Halkları, Lut’un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke  ve Tubba halkı  da hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstahak oldular  azaba çarpıldılar. 50/12-14

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.