1. YAZARLAR

  2. Himmet UÇ

  3. Evrenin inşasından sonra Hayatın İnşası Hz Adem (as)
Himmet UÇ

Himmet UÇ

Yazarın Tüm Yazıları >

Evrenin inşasından sonra Hayatın İnşası Hz Adem (as)

A+A-

Âlemin yaratılması ile insanın evi yapılmış olur, sonra o evde yaşayanın yaratılış süreci başlamıştır, Hz Adem çamurdan yaratılır, arkasından eşi Hz Havva, Ademin vücudundan türetilir.

Onların dünyaya gelerek, çoğalmaları, insan hayatı için lüzumla bitkiler ve canlılar ve kainat okulunun açılması, sırasıyla öğretmen peygamberlerin gelmesi başlar, her safhası ibretle dolu, evrenin inşası ve insanın yaratılışı ve ilişkiler ağı ortaya çıkar. O kadar birbiri inde mesele ile doludur ki, bir kitaba insan ve hayat ve kainat yüklenmiş, ama tarihimiz onu camiye hapsetmiş o da camide yok ne yazık ki. Kur’an bütün ilim ve sanatların özü, zübdesi hala bakir. Elli yıldır durmadan Kur’an okuyup ama içinde ne vardır bilmeyen sayısız insan vardır, hayatın içinde gibi ama yok. Camilerde onun konuları tartışılmalı, herkes fikrini söylemeli, bir hareket ve heyecan olmalı, namaz ve hutbeye sınırlı, nadir de vaazlara yansıyan bir Kur’an.

Allah niyetini meleklere açar; Rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediği vakit onlar “A! Oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa bir sana devamlı hamd, ibadet ve tenzih etmekteyiz? dediler. Allah ben sizlin bilmediğiniz pek çok şeyi bilirim, buyurdu. 2/30 Allah, ademe bütün isimleri öğretti, önce onları meleklere göstererek “iddianızda tutarlı iseniz, haydi Bana şunları isimleriyle bir bildirin” bakalım. 2/31 Sübhansın Ya Rabbi, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Herşeyi hakkıyla bilen, herşeyi hikmetle yapan Sensin, dediler. 2/32

Adem ve İsa’nın yaratılışı genel yaratılış kuralı dışındadır, özel bir ilahi tutumdur. Allah yanında İsa’nın durumu, aynen Adem’i n durumu gibidir. Allah Adem’i topraktan yaratıp ol dedi, o da derhal oluverdi. 3/59 Odur ki sizi tek bir canlıdan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini yarattı. Erkek eşini sarıp bürüdü, o da hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah’a yönelip “Eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen mutlaka sana şükreden kullarından oluruz” diye yalvardılar. 7/189 Biz insanı kara çamurdan, şekilllenmiş bir balçıktan yarattık. 15/26 Bu bir gerçektir ki Biz insanı süzme çamurdan yaratırız. 23/12 Yarattığı herşeyi güzel ve muhkem yapıp, insanı ilkin çamurdan yarattı. 32/7

Adem peygamberler soyundandır, seçilmiş ve süzülmüştür. Gerçek şu ki Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah herşeyi hakkiyle işitir, mükemmel tarzda bilir. 3/33-34 işte bunlar Allah’ın nimetlerine mazhar olmuş olan zatlar. Adem’in neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrail’in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar Rahmanın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. 19/58

Doğrusu biz daha önce Adem’e de vahiy ve emir vermiştik, ne var ki o ahdi unuttu, onda bir azim bulamadık. Düşünün ki Biz bir vakit meleklere Adem’in önünde secde edin dedik, hepsi secde ettiler yalnız iblis diretti. Biz de dedik ki “Adem iyi bil ki bu sana da eşine de tam bir düşmandır, sakın sizi Cennet’ten çıkarmasın, sonra perişan olur helakete sürüklenirsin. ”20/115-117

Ama Şeytan ona vesvese verip “Adem” dedi istermisin sana ebediyet ağacını zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim. 20/120 Derken ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine edep yerlerinin açık olduğunu farkettiler, derhal cennet yaprakları ile üzerlerine örmeye başladılar. Böylece Adem Rabbine karşı geldi de şaştı kaldı. 20/121 Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve onu hidayete mazhar etti. Onlar ahitaben buyurdu ki kiminiz kiminize düşman olarak, cennetten yere ininiz. Sonra ne zaman Benden bir rehber gelir de kim ona tabi olursa artık o ne yolu şaşırır, ne de bedbaht olur. 20/123

Bütün insanlar da bir kişiden yaratılmıştır; Ey insanlar sizi tek kişiden(Adem) yaratan ve ondan eşini yaratıp o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının”4/1

Allah insanlara Adem’in yaratılışını örnek verir, ikaz eder; sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de onun katında muayyen bir ecel vardır, sonra bir de tutum şüphe ediyorsunuz! 6/2

Allah; Adem eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O de isimleriyleonları bildirince Allah buyurdu” Ben size demedim mi göklerin ve yerin sırlarını Ben bilirim, ve Ben sizin gizli ve açık yapmakta olduğunuz herşeyi de bilirim. 2/33

Sizi biz yarattık, sonra şekil verdik size. Peşinden de haydi hürmet için secde edin Adem’e!”dedik meleklere. Onların hepsi hemen secde ettiler, yalnız iblis dayattı, secde edenlerden olmadı. 7/11Ve hani Rabbin meleklere “Ben demişti, kuru çamurdan şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. 15/28 Yarattığı herşeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı. Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden meniden üretti. Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi, size kulaklar, gözler, gönüller verdi, ne az şükrediyorsunuz? 32/7-9

O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Sizi etlerinizi yemek için deve, sığır, koyun ve keçiden erkekli ve dişili olmak üzere sekiz çiftin helak olduğunu vahiyle bildirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde peşpeşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet onundur. Ondan başka ilah yoktur, hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz?39/6

Allah şeytanı sorguladı. “Allah buyurdu, söyle bakayım sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir?” İblis “ben ondan daha üstünüm, Çünkü sen beni ateşten onu ise çamur parçasından yarattın”7/12 Bir zaman meleklere “Ademe secde edin” dedik, onlar da hemen secdeye kapandılar, yalnız iblis secde etmeyip “Çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim?”17/61

Sana gelince Adem seninle eşin Cennet’e yerleşiniz, istediğiniz her taraftan yeyip içip yararlanınız. Yalnız şu ağaca yaklaşıp da zalimler zümresine girmeyesiniz”7/19 Fakat o Şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi, onlara şöyle telkinde bulundu “Rabbinizin sizi bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi sizin meleklerden veya ölümsüz hayata nail olanlardan olmanızı önlemektir” diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki o ağacın meyvesini tadar tatmaz edep yerlerinin açık olduğunu farkettiler, derhal buldukları Cennet yaprakları ile edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise nida edip buyurdu “Ben sizi o ağaçtan menetmedim mi? Ben şeytanın besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz?7/20-22 Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayete mazhar etti. 20/122

Adem ve Havva “Ey bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik, şayet Sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz” diye yalvarıp yakardılar. 7/23

Ey Adem’in evlatları bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz elbise, süslenceğiz giysiler indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise takva elbisesidir. İşte bunlar Allah’ın ayetlerindendir, olur ki insanlar düşünür de ders alırlar. 7/26

O vakit meleklere “Adem için secde edin! dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı, kibrine yedirmedi ve kafirlerden oldu. 2/34 Ve dedik ki “Adem eşinle birlikte Cennet’e yerleşin, oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yeyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz 2/35 Hani bir zaman Biz meleklere “Adem’in önünde Allah’a secde edin deyince “onlar da derhal secdeye kapanmışlardı, ne var ki iblis eğilmemişti, o cinlerden idi, Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Adem’in evlatları, onlar size düşman oldukları halde siz kalkıp Benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mi hami ediniyorsunuz? Zaimler için ne fena bir bedel, ne zararlı bir takas. 18/50

Farklı yerlerde Hz Adem ‘in olayını farklı epizotlarla anlatır Allah, blending yapar. Anlatım simetrik değil çok özel bir dağılımı olan anlatımdır. Bütün peygamber olayları böyle anlatılmıştır, harmanlanarak. Kurmaca ve dramatizasyon sanatının en zor teknik yönlerinden biridir, harmanlama.

Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de “Haydi dedik, birbirinize düşman olarar yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız?2/36 Büyük pişmanlık duyan Adem Rabbinden birtakım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı, Allah da tevbesini kabul etti, zaten o tövbeyi kabul eder, merhameti boldur. 2/37

Ey Adem’in evlatları, her namaz vaktinde mescide giderken süsünüz olan elbiselerinizi giyiniz. Yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü israf edenleri Allah asla sevmez. 7/31. Ey Adem’in evlatları size her zaman içinizden, Benim ayetlerimi beyan edip açıklayan resuller gelir de kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse, artık onlara hiçbir korku yoktur, onlar asla üzülmezler de 7/35 Rabbinin Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün, Rabbin onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” buyurunca onlar da “Elbette” diye ikrar etmişlerdi. 7/172

Gerçekten Biz Adem’in evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik, onlara helal ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık. 17/70

Allah Hz Peygambere Adem’in iki oğlunun olayını anlatmasını söyler; Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birinin ki kabul edilmiş, öbürünün ki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine “seni öldüreceğim” dedi. O da Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi, yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırsan ben seni öldürmek için sana el kaldırmam çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım. Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın, zalimlerin cezası işte budur. Bu sözler Kabil’in hırsını kamçıladı. Nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay bir şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu. Allah yeri eşen bir karga gönderdi ki kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstersin. Kabil “yazıklar olsun bana, şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim” dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. 5/27-31

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.