t4o/b:adtiasalexaVerify802324475targe!--[if lt IE 9].js"> <-5254765003739425" ta a-ad-sloify5464332617.js?ias. ge160818. g(adsbyhttps:r pwindow.adsbyhttps:r|| []).push({}); geatch(err)/div>ewsArvarclass="lase-wsArva.jsdiv class="exaVainva.jsa class="logo rel="amphtml" href="http://www.risype="tehoy=">s"pt; class="ta i pull-right.jsb>19 Ağustos ed"7 Cu cote Featpt;r)/div>ediv class="biptbip2.jsdiv class="ezi-tial pull-right.jsa el="amphtml" href="http://www.risdığ-gaıf sladi-eme="tioeb TV">
 • stpt;rRİSALE-İ NUReatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rÖZELeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rİSLAMeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rBEDİÜZZAMANeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rNUR TALEBELERİeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rAYASOFYAeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rGÜNCELeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rDÜNYAeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rTEFEKKÜReatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rAİLEeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;ron" conteeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rRAMAZANeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rOSMANLICAeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rRÖPORTAJeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rRİSALE-İ NUR'U SADELEŞontRME TARTIŞMASIeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rHAYATeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rOTOMOBİLeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rBİLnte - TEKNOLOJİeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;rKÜLTÜR SANATeatpt;r)/ajs/li>
 • stpt;roDEBİYATeatpt;r)/ajs/li>
s/ezijs/div>e/div>e/wsArvajsdiv class="exaVainva.jsdiv class="binnva. id="binnva_logo_bot.lm.jsa el="amphtmsl" hrefca shttp.tr/tr/kurbin/ed"7-kurbin-bayraminda-umut-olmaya-gidiyoruzi-ehaber.coblank">e/div>emain ro="timaini-ediv class="bip-lm.jsdiv class="exaVainva.jsdiv class="last-tia pull-ntet">
  s"pt; class="city">Ankarastpt;r25 °Ceatpt;r)/tpt;r)/ajs/div>e/div>ediv class="top-wsAr2+0e.jsdiv class="exaVainva.jsul class="owlocaroum/""> Cep telefonundan ortak sınavlara hazırlık dönemli></ol>s/div>e/div>ediv class="r680-innva.jsdiv class="exaVainva clearfix"><div class="r680-exaVeri"><div class="imgc ummary_<img 00" /> <meame="tw/javascript"tent="http://d.risalehar.com/news_tal_nale" content="Cep telefonundan ortak sınavlara hazırlık dönemi s/div>easide class="aa item-side clearfix"><div class="exaVeri-ta i":00" /> <meta iP <link ="dateModified" content202014001-14T14>s"pt; class="p1.j20201)/tpt;r)"pt; class="p2.j14 Kasım ed"4eatpt;r)/div>ediv class="exaVeri-tools bookmark-b ==kt ta a-ipt> <1.jsa class="iexaomail-al_ype="tenofollow. el="amt type="te:void(0)t onclickmereturn openPopUp_520x390('phtml" href="http://www.rissend_to_friend.php?ipt> 1&id=nemi-b');aleme="tiArkadaşdera Gönrva.js/ajsa class="iexaoprin_ype="tenofollow. el="amt type="te:void(0)t onclickmereturn openPopUp_670x500('phtml" href="http://www.risprin_.php?ipt> 1&id=nemi-b')aleme="tiYazdır.js/ajs"pt; class="iexaocommsextonclickme$.pe=ollTo('.commse-b ==k', 600);aleme="tiYorum Yap">eatpt;r)/div>e/asidejsaa item class="eleh-d:Vail clearfix"><div class="exaVeri-wsArtng.jsh1 class="exaVeri-tme="tw00" /> <merty="j0" /> <title>Cep telefonundan ortak sınavlara hazırlık dönemw1>)h2 class="exaVeri-tme="twitter:00" /> <metme="twitterjs"d" con>on" content="MEB, eğitimde FATİH projesi kapsamında merkezi ortak sınavlara girecek 8. sınıf öğrencileri için 6 dersten hazırladığı ders videolarını B"eba"uot;eba" portalından heatd" con>eah2r)div class="text-size4>s"pt; onclickmechangeFxaVSize('.text-exaVeri', 'u');aleme="tiYn 6 yde büyüi">A+)/tpt;r)"pt; onclickmechangeFxaVSize('.text-exaVeri', 'd');aleme="tiYn 6 yde küçülV">A-eatpt;r)/div>e/div>ediv class="adveri"><div class="holrva.js"></scrasyncr/java hr680ad2"https:syndle-sitegle-ar680ad/js/adsbyhttps:/on.js?160818. ge!-- 300X25" --. geias class="adsbyhttps:" xt/csmetisplay:in2+0e-b ==k;width:30upx;height:25"px" ta a-ad-clierifyca-> <-5254765003739425" ta a-ad-sloify3450525011.js?ias. ge160818. g(adsbyhttps:r pwindow.adsbyhttps:r|| []).push({}); geatch(err)/div>e/div>ediv pg" /> <meta itemBody" class="text-exaVeri"><div>Milli Entent=videolarını (on") content="MEB, eğitimde FATİH projesi kapsamında merkezi ortak sınavlara girecek 8. sınıf öğrencileri için 6 dersten hazırladığı ders videolarını B"eba"uot;eba" portalından h e/div>ediv> e/div>ediv>Fark+hazğeriklwwıin 6 dernt; ırladığı dera c" /> <titlı derdan, ebblee="rder yatta tüm bilg"htyaderrot; ulaşdelabitanah e/div>ediv> e/div>ediv>on" Yeniltk ve Entent=vTeknoloj ıf (Yon" coEK) Genel Müdürü Dinğer Ateş, AA mu://irine yaptten hazaçıkn-mada,vlara girecek 8. sınıf aln k sınntei kapsamında merkezi orı B/irincira haz"ME 26-27 Kasım'da gerğeklwştirilınnteni airemsattte.  e/div>ediv> e/div>ediv>BuATİH pda,vMilli Entent=videolhazN//i Avcı’rs n ebaametteyla,vB, eğiPimde FATİH projesik 8. sınıf arasrojesif6 dsat etenlinteni sağıma mmacteyla N"htn ed"4’ içentba sik eheliklmı ortavlara girecek 8. sınıf ne y hazltk “e-Drl”itimde Faln hayata geğrrildinteni bzltr içAteş, buATİH pdavlara girec orı B/üiü; ırl="rder dığı ders n ebmamernsten halhazbildirdih e/div>ediv> e/div>ediv>Türkğe, metemetik, rtn kültürü ve ahltavbilg"hi, TC İnkdelap Tarihi ve Atatürkğülük ırl="r ne iltşkrenontent=itimgramerrderdaki tüm kazanrem ortay hazltk ktle ailettem dığı ders n bdeolarını BEntent=viiltşt=vAnı (EBA)ı oenoba"htv.tr adre Fae y klenmpnteni duyuran Ateş, fer de teknoloj ita tngiltzce ırl="r ntn ktle ailettem dığı ders n isenontent=itimgramı de kapsamerkezi sii imi ebkvimi/cs et zaman+haz ortavüretildinteni ve yaydera ba"en halhazaktrrote. e/div>ediv> e/div>ediv>lara girecek 8. sınıf öğrenğeknın topım 260B"e-Drl" dığsunun, okuldavtşınen ktleı de evde tekrar etmnavii iyer deyatğetenli nedenlewıokulattevm edemeyer k 8. sınıf n ktlaylıkn- ulaşabitanaıf hrefoba"htv.tr in_ernet adre F üzerindenHD kalite F/cs yayderernsten halhazbildiriçAteş, k 8. sın, k 8. stmnr de vzltıf n dığı detğevrt="ışdetta kullanabitme F ğrenindirme seğnenteni; ındaulduğule ailettte. e/div>ediv> e/div>ediv>Vığı der k 8. sınıf n yolhazsdera vzltıf n ıii idiaıf zamanii idiaıf y"rder ulaşabitanaıf şeknde, etkilwşim+i tahtan-oda,vbilg"htyaderrot, ebblee="rde de c" /> <titlı derdan görüntüınebildinteni ifade edenAteş, yapdelaenğba&qşmars n yetiştirme kursı dera tevm eder k 8. sınıföğrenhazl birzğerikzıstente, buATursı attevm edemeyer k 8. sınıföğrende f6 dsat etenlintendan ğule söyledi. e/div>ediv> e/div>ediv>Vığı der 3-7 dakika arasrojesiin 6 dernsten halhazifade edenAteş, "Be süre pedagoj kz ortavktlhtntrasyon süre F göznhaüne ba&quortavin 6 dernste. Sii imienoenhazl yolha,  zamandan de kkandan ban hamsrozşeknde herhang birzbilg"htyad, ebblee yatta c" /> <title>Cep izınebilirzolmasnemdiyerktleştu.   e/div>ediv> e/div>ediv>Ö8. stmnrıfe ı ırlağerintendauluyor)/div>ediv> e/div>ediv>Dinğer Ateş, dığı esik 8. stmnrıfin s gireceğrede kullanabitanaıf öğeriklwwrende buluan ğule kaydetti.  e/div>ediv> e/div>ediv>Ö8. stmnrıfe, dığı esiailettemn-otğrenkullandelaenğeriklwwr de ndaum dosyaı ders vindirebitanaıf ni kaydediçAteş, buAdığı eski etkilwşim+i tahtaöğeriklwwrei kenmp ırl="r nde kullanabitanntenevtşa st etti.e/div>ediv> e/div>ediv>Ateş, "Elektronik ırladığı detğrenYon" coEK Genel Müdürlüğündek EBA xtüdyoı derda aılı derda uzman12ik 8. stmnr,ncigrafi varde 10 teknikzıstek persoazlt görev aldı. Vığı , senaryı , ırlaailettemn-o, dığnğeknmlwwr de etkilwşim+i tahtaöğerikle, ışdek ve sesmdizayndera kadarvideolarınımızs n imklı deyla 6 ayda ebmamernste.B"e-Drl" timde Faln 5,ncive 7ara girec oröğrende uygulanmasnmmacteyla ğba&qşmaı atlık dnste.BLisendığı ders vda sii ime eklemeyi plolaryoruzi-bilg"lwwrei aktrrote. e/div>ediv> e/div>ediv>Dinğer Ateş, "Türkiye'aln herhang birzy"r nde herhang birzk 8. sınaln buAırladığı dera ulaşabitme F asa"content="MEf6 dsatı detda arttterm&qşzoluyor. SaydervideolhamızzN//i Avcı'rs n ebaametteylatlık dtdelaen"e-Drl" timde Fyle,zy"rzy"rzkamuoye>Ce donolhamitimde FAgibi algdelaeaen“Entent="MEB, eğiPimde F”nrenontent=iğeriklwwr bdehamı>Cep n ın+i hazl olduğu birzpsatdaha vurgulanm&qşzolduemdedi.e/div>ediv> e/div>ediv><strong>AAeattrong>)/div>e/div>ediv class="clear"r)/div>e/aa item>ediv class="middle_sub_5680_ame="tjstpt;rÖehekr de Sonrski H//wwıfeatpt;r)/div>ediv class="eleh-oth"r-ezi clearfix"><a class="prev. el="amphtml" href="http://www.ristngiltz-ii ihba eti-esedtp-isbsinagi-yapiyor-nemi-4asladi-u." />rev.><i class="iexaosteta ntet"><?ijsimg class="img-tp-ponsivext/javascript"tent="http://d.risalehar.com4news_tal_naemi s"pt; class="ti-İngiltz ii ihba etdetEsed'levtşbsinanteyapdeyor)/tpt;r)/ajsa class="elxt. el="amphtml" href="http://www.risitpt;yacep-filti ini-ebname-k sisimi-nem085asladipe="tenlxt.><i class="iexaosteta right.js?ijsimg class="img-tp-ponsivext/javascript"tent="http://d.risalehar.c284news_tal_naemi s"pt; class="ti-İtpt;ya'Cep Filti in'i talhamaak sişimi)/tpt;r)/ajs/div>esrop="a class="exmmse-b ==k.jsh1 class="eawitterjs"pt;rHABEREeatpt;r YORUM KATeaw1>)div class="exmmse_add clearfix"><form kthod />ost. id="exmmse_formxtonsubmitmereturn addCxmmse(1, nemi-b);">stexta sl0o" /> exmmse_exaVeri" id="exmmse_exaVeri" class="exmmse_exaVeri" rowsti6. ploceholrva="YORUMUNUZ" maxıng co"10T14>s/texta sljsinpucript> <hidden"0o" /> reply" id="reply" valu"ti0emi s"pt; class="reply_to">eatpt;r)inpucript> <tlxt. o" /> membva_rty="oid="membva_rty="oclass="membva_rty="oploceholrva="AD-SOYADemi sinpucript> <submit"0o" /> exmmse_submit"0id="exmmse_submit"0class="exmmse_submit"0valu"tiYORUMLAemi s/form><div class="info.jsb>YORUM KURALLARI:</b> me" content= yayder politikasdera uymayan; <brmi Küfür,vinka st, sınde edici cümlwlvardeyatimaı ,vinanğı atsaldırıiğernr,nim+a kuralı detcs yazs lmam&qş,<brmi Türkğe karakt"rzkullandelmayan de BÜYÜK HARFLERLE yazs lm&qşzyorumn-ot<bri Adders z ehasmdera uygun olmayan de saçmaarumuzn-otonoylanmamaktrdır.<brmi Alıyışders z ğrenteşekkür ediriz.)/div>e/div>e/srop="a><div class="fbocommsest ta a-="canonical" href="http://www.risalehaber.com/cep-telefonundan-ortak-sinavlara-hazirlik-donemi-basladi-ta a-rt" co"10T%i-ta a-aum>oststi5.-ta a-colortype=e="2+ght.js?div>ediv class="wsAr2+0e fit-maini-sul class="owlocaroum/""><litta a-doify1.jsa el="amphtml" href="http://www.risilahi-ikaz-ve-deprem-m/"-yangln-gibi-ebbii-afee="r-308191asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225768news_tal_naİlahi ikaz ve deprem, m/", yangı Bgibi ebbii afee="remi s"pt; class="tme="-b=k.js?tpt;r)"pt; class="ame="tjİLAHİ İKAZ VE DEPREM, SEL, YANGIN GİBİ TABİİ AFETLERe/tpt;r)/ajs/li><li ta a-doify2.jsa el="amphtml" href="http://www.risamerikali-senator-adayialn-seriat-ruyas -mentng-bita duzenledi="r-308172asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225764news_tal_naAmerikalı senatör adayders n şeriat rüyası, mentng bita düzenledi="remi s"pt; class="tme="-b=k.js?tpt;r)"pt; class="ame="tjAMERİKALI SENATÖR ADAYININ ŞERİAT RÜYASI, M contNG BİLE DÜZENLEDİLERe/tpt;r)/ajs/li><li ta a-doify3.jsa el="amphtml" href="http://www.risgozlwwrm-gormuyor-diye-uzuluyordum-="http-i-nur-ita uzuntum-gent -308189asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha22576/news_tal_naGözlwwrm görmüyormdiyerüzülüyordum me" co-i Nurtcs üzüntüm gent 4:32</ajs/li><li ta a-doify4.jsa el="amphtml" href="http://www.risbuyukelndep-tgluna-mektup-kurani-kilavuz-al-hz-mu:/mmsdln-iz+0dep-gen-308193asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225770news_tal_naBüyükelğrdiçoğluna mektup: Kur’an’de kdelavuztal, Hz. Mu:/mmsd’reniz+0dep genemi s"pt; class="tme="-b=k.js?tpt;r)"pt; class="ame="tjBÜYÜKELÇİDEN OĞLUNA MEKTUP: KUR’AN’I KILAVUZ AL, HZ. MUHAMMED’dN İZdNDEN GİTeatpt;r)/ajs/li><li ta a-doify5.jsa el="amphtml" href="http://www.risib stnavllotodan-:/ram-p-ortkazan-douc-yil-sonrs-mez-ortgent -308190asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225767news_tal_naİb stnav: Lotodan :/ram p-or kazandı, üç yıl sonrs mez-or gent 4:32<"pt; class="tme="-b=k.js?tpt;r)"pt; class="ame="tjİBRETLİK: LOTODAN HARAM PARA KAZANDI, ÜÇ YIL SONRA MEZARA GİTTİeatpt;r)/ajs/li><li ta a-doify6.jsa el="amphtml" href="http://www.risulusı aras -="http-i-nur-sem>ozyumu-dunya-musbet-:/reket -ti anbulda-ktlesacak-308120asladi-ehaber.coblank"><img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha22571/news_tal_naUlusı arasde me" co-i NurtSem>ozyumu: Dünya, Müsbetntereket İi anbul’da Ktleşacak4:32</ajs/li><li ta a-doify7.jsa el="amphtml" href="http://www.risbilt=-itpttik-dobesmeco-ico-kesilen-:/yvlı -aci-cekmiyor-308192asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225769news_tal_naBilt= itpttik-ı: Besmecotcs kesilen :/yvlı actenğekmiyoremi s"pt; class="tme="-b=k.js?tpt;r)"pt; class="ame="tjBİLnte İSPATLADI: BESMELE İLE KESİLEN HAYVANLAR ACI ÇEKM cYOReatpt;r)/ajs/li><li ta a-doify8.jsa el="amphtml" href="http://www.ristngilt"ro-imamerr -tiikm-Artna-ulusal-ktlhey-kuracak-308170asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225763news_tal_naİngilt"ro imamerrtenİiım k-ına 'Ulusal Ktlhey' kuracak4:32<"pt; class="tme="-b=k.js?tpt;r)"pt; class="ame="tjİNGİLTERE İMAMLARI İSLAM ADINA 'ULUSAL KONSEY' KURACAKeatpt;r)/ajs/li><li ta a-doify9.jsa el="amphtml" href="http://www.risbediuzzaman-bu-as r-:/yat-i-dunyeviyeyi-:/yat-i-uel=viyeye-ehl- -tiikma-da-bitarek-s-308168asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225745news_tal_naBediüzzaman: Bu asder hayat-detdünyeviyeyi hayat-detuel=viyeye, ehl- nİiâmatta bitarek, m/varek t"rcih ettird 4:32</ajs/li><li ta a-doify10.jsa el="amphtml" href="http://www.riskenmp Fae-iyiltk-yapilan-ki Faln-iyiltk-yapana- oe-duas -gf -cevrtlmez-308164asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha172867news_tal_naKenmp Fae iyiltk yapdelaenkişinreniyiltk yapanaı oenduasdetgf tğevrtlmez4:32<"pt; class="tme="-b=k.js?tpt;r)"pt; class="ame="tjKENDİSİNE İYİLntK YAPILAN KİŞİNdN İYİLntK YAPANA OLAN DUASI GERİ ÇEVRİLMEZeatpt;r)/ajs/li></ul>s/div>e/div>easide class="lase-side clearfix"><div class="binnva-side.jsdiv class="binnva.jsa el="amphtml" hrefcantoybebew.ristr/i-ehaber.coblank"><img /javascript"href="http://www.risd/binnva/cantoybebe2news_trt" co"3014:height="391xtal_na"/r)/ajs/div>e/div>ediv class="wsAr2+0e-side.jsul class="owlotp-ponsive-1200 owlocaroum/""><lijsa el="amphtml" href="http://www.risbediuzzamanln-ebaebes -adi=cevazldobek r-aganln-kabf -koruma-al_tna-alinmp-308188asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225765news_tal_naBediüzzaman's n ebaebes Adi=cevazls viek rvAnars n kabf korumatal_dera ba"e4:32<"pt; class="tme="tjBediüzzaman's n ebaebes Adi=cevazls viek rvAnars n kabf korumatal_dera ba"eeatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risilwwımenln-ve-yukm/"menln-yolu-peygambvaimiz+0-asm-sunnvt+0dep-gec"r-308162asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225743news_tal_naİlwwımenln ve yükm/"menln yolu Peygambvaimiz+0 (asm) sünnvt+0dep geğ"remi s"pt; class="tme="t>İlewımenln ve yükm/"menln yolu Peygambvaimiz+0 (asm) sünnvt+0dep geğ"reatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risgst +i-abdullah-amca-turkiyeye-geldi-:/cca-gidiyor-308128asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha219708news_tal_naGst +hazAbdullah amca Türkiye'yeakeldintecca gidiyoremi s"pt; class="tme="t>Gst +hazAbdullah amca Türkiye'yeakeldintecca gidiyoreatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risbereket notp-tial-cizebilir-mp Fa-308123asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225720news_tal_naBereket n tp-tialtğizebilir mp Fa?4:32<"pt; class="tme="tjBereket n tp-tialtğizebilir mp Fa?eatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.ris:/rvard-ve-oxfordleı -osmanlica-ogrenmp-308121asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225717news_tal_naH/rvard ve Oxfordleı Osman+hacsik 8. sd 4:32<"pt; class="tme="">H/rvard ve Oxfordleı Osman+hacsik 8. sd eatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risamerikada-10-ebne-wsykel-kaldirilmp-trump-nunirlenmp-308118asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225718news_tal_naAmerika'da 10 tbne wsykel kaldırıdı Trump nunirlenmp4:32<"pt; class="tme="">Amerika'da 10 tbne wsykel kaldırıdı Trump nunirlenmpeatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risfitrat-yaın-soyımez-akil- hmal-etse-de-vicdan-sanli-allahi-unuebmaz-307820asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha211139news_tal_naFıtrat yaın söylemez, dehal hmal etsende vicdan Sânli (Allah's ) unuebmaz4:32<"pt; class="tme="">Fıtrat yaın söylemez, dehal hmal etsende vicdan Sânli (Allah's ) unuebmazeatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risbediuzzamanln-hadis-savunmas -308087asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225686news_tal_naBediüzzaman’den :/dis savunmaste4:32<"pt; class="tme="tjBediüzzaman’den :/dis savunmasteeatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.ristgluna-said-nurs -Artni="goer-nijewi-ibrahim-dia-ti anbulda-vefat-ent -308086asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225685news_tal_naOğluna Said Nurs adders "goer Nijewi İb ahim Dia İi anbul'da vefat etti4:32<"pt; class="tme="tjOğluna Said Nurs adders "goer Nijewi İb ahim Dia İi anbul'da vefat ettieatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risbediuzzaman-bu-ayee="r-h"r-musibetzedeye-vo-kedwwıfa dusnrıfe-nufArtr-307832asladi-<img class="owlolazyxt/javascript" src="http://s.risi/img-tpp.gi t ta a-/javascript"tent="http://d.risaleha225494news_tal_naBediüzzaman: Bu ayee="r her musibetzedeye ve kedwwıfatdüşnrıfe şufArır.:32<"pt; class="tme="tjBediüzzaman: Bu ayee="r her musibetzedeye ve kedwwıfatdüşnrıfe şufArıreatpt;r)/ajs/li></ul>s/div>ediv class="side-exaVeri eleh-side-lti ">ediv class="side-eawitte-2t>stpt;rBu Kategoridek Diğer H//wwıfeatpt;r)/div>ediv class="row ms-row-fit"><a class="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12. el="amyok-uni"goname=adaylarina-neden-t"rcih-yapmadiaarini-soruyor-308194asladi-<img class="img-tp-ponsivext/javascript"tent="http://d.risaleha208939news_tal_naYÖK üni"goname adaylardera neden t"rcih yapmadıkn- ders vsoruyoremi s"pt; class="ti-YÖK üni"goname adaylardera neden t"rcih yapmadıkn- ders vsoruyor)/tpt;r)/ajsa class="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12. el="amkuran-kursu-ogrennıf aln-bp Fklet-sevinci-308178asladi-<img class="img-tp-ponsivext/javascript"tent="http://d.risaleha225751news_tal_naKur'aenkursuek 8. sınıf aln bp Fklet sevinciemi s"pt; class="ti-Kur'aenkursuek 8. sınıf aln bp Fklet sevinci)/tpt;r)/ajsa class="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12. el="ammeslek-ogrenmek-ii iyer="r-icln-yas-vo-ebkvim-sart -kaldirilmp-308177asladi-<img class="img-tp-ponsivext/javascript"tent="http://d.risaleha211230news_tal_naMeslekek 8. smnavii iyerıföğrenyaş de tbkvim şa tdetkaldırıdıemi s"pt; class="ti-Meslekek 8. smnavii iyerıföğrenyaş de tbkvim şa tdetkaldırıdı)/tpt;r)/ajsa class="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12. el="amegent=lvaimiz-gazeVeciıf a-uzmanlasmas -macini-ebsiyor-308176asladi-<img class="img-tp-ponsivext/javascript"tent="http://d.risaleha225750news_tal_na'Entent=lvaimiz gazeVeciıf a uzmanlaşmasnmmacters vtaşdeyor'4:32<"pt; class="ti-'Entent=lvaimiz gazeVeciıf a uzmanlaşmasnmmacters vtaşdeyor')/tpt;r)/ajsa class="col-xs-12 col-ms-6 col-sm-6 col-md-12. el="ammebden-sp Frtlmis-not="goer- imel-ltieıfe-norusturma-ebaametp-308143asladi-<img class="img-tp-ponsivext/javascript"tent="http://d.risaleha211230news_tal_naMEB'den 'şuşurtlmiş not' "goer imel ltieıfevsoruşturma ebaametteemi s"pt; class="ti-MEB'der 'şuşurtlmiş not' "goer imel ltieıfevsoruşturma ebaamette)/tpt;r)/ajs/div>e/div>ediv class="binnva-side.jsdiv class="binnva.js"></scrasyncr/java hr680ad2"https:syndle-sitegle-ar680ad/js/adsbyhttps:/on.js?160818. ge!-- 300X25" --. geias class="adsbyhttps:" xt/csmetisplay:in2+0e-b ==k;width:30upx;height:25"px" ta a-ad-clierifyca-> <-5254765003739425" ta a-ad-sloify3450525011.js?ias. ge160818. g(adsbyhttps:r pwindow.adsbyhttps:r|| []).push({}); geatch(err)/div>e/div>ediv class="side-exaVeri cur sıy-side.jsul class="row clearfix"><li class="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 down">DOLARstpt;r3.51)/tpt;r)/li><li class="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 up">EUROstpt;r4.13)/tpt;r)/li><li class="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 down">ALTINstpt;r145.26)/tpt;r)/li><li class="col-xs-6 col-ms-3 col-md-6 up">BIST 100stpt;r107.1)/tpt;r)/li></ul>s/div>ediv class="binnva-side.jsdiv class="binnva.js"></scrasyncr/java hr680ad2"https:syndle-sitegle-ar680ad/js/adsbyhttps:/on.js?160818. ge!-- 300X25" --. geias class="adsbyhttps:" xt/csmetisplay:in2+0e-b ==k;width:30upx;height:25"px" ta a-ad-clierifyca-> <-5254765003739425" ta a-ad-sloify3450525011.js?ias. ge160818. g(adsbyhttps:r pwindow.adsbyhttps:r|| []).push({}); geatch(err)/div>e/div>ediv class="wsAr2+0e-sidePage-eleh-side .jsul class="owlotp-ponsive-1200 owlocaroum/""><lijsa el="amphtml" href="http://www.risesed-tpjitialn-:umusa-saldirilarinda-2-sivil-oldu-308213asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225790news_tal_naEsed tpjitialn Humus'a saldırıı derda 2 sivil öldü.:32<"pt; class="tme="tjEsed tpjitialn Humus'a saldırıı derda 2 sivil öldü)/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risdogu-gutada-20-bebekVer-biri-engelli-doguyor-308212asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225787news_tal_na'Doğu Guta'da 20 bebekVer biri engelli doğuyor'4:32<"pt; class="tme="tj'Doğu Guta'da 20 bebekVer biri engelli doğuyor')/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.ris106-yas rdak -mulVeciyeonunir-dis -308211asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225786news_tal_na106 yaşderdaki mülVeciyera girer dışde4:32<"pt; class="tme="tj106 yaşderdaki mülVeciyera girer dışde)/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.ristrump-ht;elayan-ku-klux-klani-d:stekliyor-308210asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225785news_tal_naTrump ht;elayan Ku Klux Klan's zıstekliyor4:32<"pt; class="tme="tjTrump ht;elayan Ku Klux Klan'hazıstekliyor)/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.ristelaferder-5-bin-sivil-kacacak-308209asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225784news_tal_naTelafer'den 5 bin sivil kaçacak4:32<"pt; class="tme="tjTelafer'der 5 bin sivil kaçacak)/tpt;r)/ajs/li></ul>s/div>ediv class="wsAr2+0e-sidePage-eleh-side .jsul class="owlotp-ponsive-1200 owlocaroum/""><lijsa el="amphtml" href="http://www.rishacamat-icln-sertifikali-heknmlwwr-t"rcih-sdln-308198asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha208009news_tal_na'Hacamatöğrensertifikalhazheknmlwwr t"rcih edln'4:32<"pt; class="tme="tj'Hacamatöğrensertifikalhazheknmlwwr t"rcih edln')/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.riskainat-eczanes rder-ev-yogurdunun-kanmum-uzerindek -biltnmeyer-etkis -308161asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225742news_tal_na'Kainat eczanes rder' ev yoğurdunun kanmum üzerindek biltnmeyer etkis 4:32<"pt; class="tme="tj'Kainat eczanes rder' ev yoğurdunun kanmum üzerindek biltnmeyer etkis eatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risgoz-kuruluguna-yol-acan-10-etken-308149asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225372news_tal_naGöz kuruluğula yolzaçan10 etkenemi s"pt; class="tme="t>Göz kuruluğula yolzaçan10 etkeneatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risideal-kilo-sagliklm-olmayabilir-308129asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha208585news_tal_naİdeal kilo "sağıknı" olmayabiliremi s"pt; class="tme="t>İdeal kilo "sağıknı" olmayabilireatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risalzheim"r-hastasi-yakini-oılı a-ebvsiye="r-308119asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha216488news_tal_naAlzheim"r hastashazydehanhaz olı a ebvsiye="r4:32<"pt; class="tme="">Alzheim"r hastashazydehanhaz olı a ebvsiye="r)/tpt;r)/ajs/li></ul>s/div>ediv class="wsAr2+0e-sidePage-eleh-side .jsul class="owlotp-ponsive-1200 owlocaroum/""><lijsa el="amphtml" href="http://www.risuni"goname=kampusunde-ruzgar-vo-gunster-elektrik-uretiyor-308158asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225741news_tal_naÜni"goname kampüsünde rüzgar de güneşVer elektrikvüretiyor4:32<"pt; class="tme="tjÜni"goname kampüsünde rüzgar de güneşVer elektrikvüretiyor)/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.riskapilari-b uetooth-acacak-308147asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225733news_tal_naKapdelartenb uetooth açacak4:32<"pt; class="tme="tjKapdelartenb uetooth açacakeatpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risguns-tutulmasina-gun="r-kala-wsyecan-buyuyor-308078asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225673news_tal_naGüneş tutulmasdera günl"rzkala wsyecan büyüyoremi s"pt; class="tme="t>Güneş tutulmasdera günl"rzkala wsyecan büyüyor)/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.ristarihir-en-buyuk-guns-tutulmasi-icln-gf -sayimzirlik-do308073asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225670news_tal_na'Tarihienoenbüyük güneş tutulmasde' ğrengf tsaydemrlık dönemi s"pt; class="tme="tj'Tarihienoenbüyük güneş tutulmasde' ğrengf tsaydemrlık dön)/tpt;r)/ajs/li><lijsa el="amphtml" href="http://www.risdunyaaln-scom/u-getisına-Artm-40-yil-once-atilmp-308062asladi-<img /javascript"tent="http://d.risaleha225667news_tal_naDünya'rs n scom/u getisına addem 40 yıl k ehe dtdelönemi s"pt; class="tme="tjDünya'rs n scom/u getisına addem 40 yıl k ehe dtdelöneatpt;r)/ajs/li></ul>s/div>e/asidejs/div>e/div>e/mainjsdiv class="exaVainva.jsdiv class="binnva.js"></scrasyncr/java hr680ad2"https:syndle-sitegle-ar680ad/js/adsbyhttps:/on.js?160818. ge!-- duyadeı1 --. geias class="adsbyhttps:" xt/csmetisplay:b ==k. ta a-ad-clierifyca-> <-5254765003739425" ta a-ad-sloify2767050611" ta a-ad-formaifyauto">eaias. ge160818. g(adsbyhttps:r pwindow.adsbyhttps:r|| []).push({}); geatch(err)/div>e/div>efootva class="lase-footvatjsdiv class="exaVainva.jsul class="ezi-footvatjsli class="pa sexjsa el="amphtml" href="http://www.ris./i-ehaber.com/" t>Ana Sayfa)/ajs/li><li class="so="tjsa el="amphtml" href="http://www.rissame0e-eklesladi-ehaber.com/" t>Same0e Ekle)/ajs/li><li class="so="tjsa el="am#i-ehaber.com/" t onclickmewindow.ex_ernal.AddFavorame('phtml" href="http://www.ris'); return false;t>Sdek Kullandelaeı a Ekle)/ajs/li><li class="tjsa el="amphtml" href="http://www.ris="http-i-nur-nertr-vo-nasil-btr-tefsird r-53791asladi-ehaber.com/" t>me" co-i Nurtnertr?)/ajs/li><li class="tjsa el="amphtml" href="http://www.risbediuzzaman-said-nurs -knmd r-231832asladi-ehaber.com/" t>Bediüzzaman Said Nurs Knmd r?)/ajs/li><li class="pa sexjsa el="amphtml" href="http://www.risrss/i-ehaber.com/" t>RSS)/ajs/li></ul>sdiv class="info.j0 312 492 06 88 / <strong>s"></script> <tlxt/t type="te">documse.wrame('<n ugon="znvygb:ovytv@evfnyrunore.pbz" eryfyabsbyybj">ovytv@evfnyrunore.pbz</n>'.replace(/[a-zA-Z]/g, funop="a(c){return String.fromCharCode((c<="Z"?90:122)>=(c=c.charCodeAt(0)+13)?c:c-26);}));eatch(err)/strong>sbrmi Tüm Hakn- de Saknıdır © 2008 me" content=s/div>ediv class="ezi-socialxjsa el="amphtml" hreffacebookw.ris="http://wwype="tenofollow. ehaber.coblank"leme="tiFacebooktcs takip et.><i class="iexaofacebook.js?ijs/ajsa el="amphtmsl" twittwww.ris="http://wwype="tenofollow. ehaber.coblank"leme="tiTwittwwtcs takip et.><i class="iexaotwittww.js?ijs/ajsa el="amphtmsl" plus"https:w.ris+="http://wwype="tenofollow. ehaber.coblank"leme="tiGttps:+tcs takip et.><i class="iexaogplus.js?ijs/ajsa el="amphtml" href="http://www.risrss/i-ehaber.coblank"leme="tiRSS, Nleh Feed,ntent= Besleme F.><i class="iexaorss.js?ijs/ajsa el="amphtml" href="http://www.rismembva_login.phpaleme="tiÜyeak sişi"><i class="iexao ==k.js?ijs/ajsa el="amphtml" href="http://www.rissearch_tp-ulV.phpaleme="tiSiteöğr arama"><i class="iexaosearch.js?ijs/ajs/div>ediv class="em-signxjsa el="am" hrefcmbilisimw.risha/ww-ot;ebai-20ssladi-ehaber.coblank"leme="tiCMNleh tent= Pt;eba&q S="twit">H/nt= S="twits/ajsi class="iexaocm"leme="tiCMviiltşt=vTeknoloj ıf .js?ijs/div>e/div>e/footva>e!-- 0.016962051391602 --.</bodn>eahtml>