1. YAZARLAR

  2. Ediz SÖZÜER

  3. Büyük Hedefler, Yüksek Lezzetler (Risale-i Nur Eğitim Programı-17)
Ediz SÖZÜER

Ediz SÖZÜER

Yazarın Tüm Yazıları >

Büyük Hedefler, Yüksek Lezzetler (Risale-i Nur Eğitim Programı-17)

A+A-

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Dersleri-17: Büyük Hedefler, Yüksek Lezzetler (23. Söz, 2. Mebhas, 2. Nükte-İkinci Bölüm)

Eğitim Programı Ön Bilgilendirmesi: 5 Aralık 2015 16. 45 Ct. günü Yazarlar Birliği Sümer-1 Sok. No: 11/9 Kat:4 Kızılay/ANKARA’da sunulacak ve ayda bir kez yapılacak, izahlı ve görsel sunumlu Risale-i Nur Eğitim Programımızın yeni dersi: “Kâinatın Sırrını Anlamada Kur’an, Felsefe ve Modern Bilim Karşılaştırması..” Bu yeryüzünün sahip olduğu özelliklerden istifademize kasten sunulmuş olduğunun nasıl açıkça anlaşılabildiğini ortaya koyan muhteşem bir görsel şölen ve bir yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim felsefesinin insanlık için ifade ettiği değerin aklı ve kalbi tam tatmin eden sağlam bir mantık kurgusuyla nakış nakış işlenmiş aklî çözümlemeleri ve olağanüstü bir zihinsel yolculuk sizi bekliyor! 1. Program: “Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması” 2. Program: “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler” Bu sunum, insanlığa yeni bir ümit verecek taptaze bir Kur'an medeniyetinin ve bambaşka bir bilim ve eğitim yaklaşımının ön habercisi ve ilancısıdır. Fikrî alt yapısı niteliğindeki çarpıcı çözümlemeleridir. İzlemenizi tavsiye ve arzu ettiğimiz 3 dk. 34 sn. lik tanıtım videosunu muhteşem müziği ve görüntüleriyle tam ekran ve HD izleyin: https://youtu.be/vdIjHMGW3-g 

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programımızın güncel ders konularını ve tarih/yer bilgilerini http://www.kesifyolculuklari.com ve http://www.risaleinuregitimprogrami.com adreslerinden takip edebilirsiniz. Hem bizi (haddimizin fevkinde olarak üstlendiğimiz) bu önemli iman hizmetinde yalnız bırakmamak ve manen destek vermek için; hem de imanî ilimlerin tahsilinde ciddî bir altyapı kazanmak, Risale-i Nur’u farklı mana açılımlarıyla anlamak ve taze bir heyecanla, alışkanlık ve sıradanlık perdesini kaldırıp atmak için derslerimize katılmanızı arzu ediyoruz. Eğitim programımızın takdimini ve önceki derslerimizin videolarına; ders programımızı üstüne bina ettiğimiz “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamıza ve sunumlarımızda kullandığımız metinlere, videolara ve Powerpoint dosyalarına yine aynı adreslerden ulaşabileceğinizi ve bulunduğunuz yerde bu tarz sunumları sizin de yapabileceğinizi ifade edelim.

Tavsiye Ettiğimiz Takip Metodu: Bu görsel destekli derslerin özellikle yazının en altında yer alan videosunu izlemeniz ve imkânınız varsa devam eden programlarımıza şahsen katılmanızdır. Bu, büyük önem arz ediyor. Çünkü yazımıza (ders içeriği hakkında fikir vermek için) sadece izah metnini alacağız. Yazılı olarak kaleme alınmış hakikatleri, sözlü ve görsel bir şekilde izlemeniz (kitap çalışmamızda olmayan ilave izahlarla) daha iyi anlama ve hissetme imkânı sunuyor. Böylece sadece akılla anlaşılmayan ve aslında “hissedilen hakikatler” olan iman ilmini anlamakta ve “farklı mana açılımları”na kapı açmakta, en verimli bir metodu takip etmiş oluyorsunuz. Bununla birlikte, eğitim programımızı kitap çalışmamız üzerinden de ciddî bir şekilde okuyarak takip ederseniz, bu pekiştirme yöntemiyle (Allah’ın izniyle) Risale-i Nur’u anlamak noktasında en üst düzeyde bir istifadenin gerçekleşeceğine kuvvetle inanıyoruz. Bu derslere ve bu hakikatlere herkesten evvel kendim muhtaç ve iştiyaklı olduğum için, birçok kardeşimle beraber bu manaya en başta bizzat şahidim. Bu çalışmalar ortaya çıktıktan sonra, daha önceden onlarca defa okuduğum yerleri hiç bu kadar iyi anlamamış olduğumu görerek hayret içinde kaldığımı itiraf ediyorum.

23. Söz, 2. Mebhas, 2. Nükte-İkinci Bölüm (Büyük Hedefler, Yüksek Lezzetler) - İzah Metni

İnsanları saraylara benzeten eser metnindeki temsil ile aynı manayı ihtiva eden bir hadiste, mü’minle günahkârın durumu şöyle anlatılır:

“Mü’minin misâli, görünüşte harabe bir ev gibidir. İçine girdiğin zaman onu düzenli ve süslü bulursun. Günahkârın durumu ise çekici, şa’şalı ve görenlerin hayretini çeken bir kabir gibidir. İçi kokuşmuş maddelerle doludur.” (Suyutî, Câmiü’l-Kebîr, 5:427)

İnsanın bir saraya veya eve benzetilmesi, gerçekten çok düşündürücü misaller. İnsanın içindeki akıl, ruh ve kalp gibi kıymetli manevî cihazların önemli ve yüksek vazifelerinin ihmal edilmesi ve hatta bu duyguların nefsin emrine verilmesi, bir evin kapıcısının yönetici yapılmasına, yöneticinin ise kapıcıdan emir almasına benziyor.

Şu şekilde düşünerek misali zihnimizde daha da somutlaştıralım: Bir okul müdürü düşünelim, bir de öğretmenler. Öğrencileri eğitmekle ve okulun idaresiyle görevli bu memurların, bu ciddî ve önemli vazifelerini terk ederek ve yetkilerini kötüye kullanarak, tüm öğrencileri derslerinden çıkararak ve dersleri iptal ederek okul bahçesine çıkarttığını ve ayartıcı müzikler çaldırarak eğlendirdiklerini hayal edelim. Üstelik öğrencilerin dünyevî hayattaki istikballerini belirlemede önemli rol oynayan üniversite sınavına hazırlanma sürecinde bunu yaptıklarını farz ederek, olayı daha vahim hale getirelim. Nasıl bir ortam oldu? Şimdi bu çekici, süslü ve şa’şaalı parti ortamını gören hangi aklı başında veli, böyle bir durumdan rahatsız olup, hatta iğrenip feryat figan etmeyecektir? “Biz size evlatlarımızı emanet ediyoruz, sizin yaptığınıza bakın, sizler aklınızı mı kaçırdınız, sizi hemen yetkili makamlara şikâyet ederek en şiddetli cezaları almanızı sağlayacağız ve siz ey sorumsuz müdür, sizi müdürlükten attırana ve siz ey ahlaksız öğretmenler, sizleri de meslekten ihraç ettirene kadar uğraşacağız” demeyecekler midir? Ne dersiniz?

Evet, okulun bu şekildeki çekici görünümü aldatıcıdır ve doğru bir şey değildir. Okulun okul gibi olması ve müdürün müdür gibi, öğretmenlerin öğretmen gibi hareket etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler dersliklerde ders almalı ve ancak teneffüs arasında bahçeye çıkıp serbestçe ama kontrollü bir şekilde vakit geçirmelerine müsaade edilmelidir. Önemli vazifelerini yerine getirmeli ve ihmal etmemelidirler. Peki, bu tablo size çok mu sıkıcı geldi diye soralım ne dersiniz? Cevap: Bir okul, olması gerektiği kadar sıkıcı olmak zorundadır. Yoksa okul, okul olmaktan çıkacaktır ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğacaktır.

İşte, bir insanın bedeni okul gibidir. Duygu ve kabiliyetleri, içindeki öğrencilerdir. Sınavlarına hazırlanması gereken bir öğrenci gibi eğitim alması gerekli olan nefis, iman dersleriyle bir müdür rütbesine çıkan akıl tarafından idare edilmeli, ibadetle terbiye edilmeli ve gayr-ı meşru lezzetlerden uzak tutularak düzene uyması sağlanmalıdır.

Akıl, ruh ve kalbin Allah’ı tanımak ve sevmek gibi manevî meşguliyetleri, onun hakikî lezzetleridir ve gerçek vazifesidir. Bir okuldaki öğrenciler gibi, insanın da bu dünya misafirhanesinin imtihan salonunda ve Kur’ân’ın, kâinatın sırlarını ve hikmetlerini ders verdiği ilahiyat anfisinde uyması gereken kurallar ve tâbi olması lüzumlu olan ilahî bir düzen vardır, çiğnememesi icap eden ilahî yasaklar vardır, öğrenmesi talep edilen bir ders programı vardır. (Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programımızın temel ve kaynak kitabı “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri”, bu ders programının yardımcı bir kitabı olabilir)

Tabiîdir ki, bir taraftan meşru dairenin keyfe kâfi olduğunu, diğer taraftan da bu ders programının sadece geçici bir zaman için uygulanacağını, sınavdan geçilip dereceler alındıktan sonra yüksek mükâfatların verileceğini, mezunların göz alıcı mevkilere yerleştirileceklerini hesaba katmak ve ona göre çalışmak gerektir.

Netice olarak, bu dünya fânidir ve insan onda az duracaktır. Vazifesi çok olan misafirler, misafirhane sahibinin maksatlarına uygun hareket ettikleri ve emirlerine uydukları nispette, asıl ziyafet yerinde memnun edileceklerdir. İmtihana ciddî çalışmak -insana kazandırdığı büyük neticelerle ve insanı kurtardığı dehşetli tehlikelerle kıyaslandığında- o kadar rahat ve keyifli bir iştir ve imtihanda başarılı olmak için gerekli olan şeyleri yerine getirmek, o derece kolay ve lezzetlidir ki, tarif edilmez.

Ders müfredatıyla (yani iman hakikatleri ile) meşgul olmak ise, tadına doyulmaz derecede zevkli, maceralı bir seyahattir.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Görsel Destekli Ders Videosu:

Büyük Hedefler, Yüksek Lezzetler (23. Söz, 2. Mebhas, 2. Nükte-İkinci Bölüm)

https://www.youtube.com/watch?v=rfXCaQ7ff3Y&index=8&list=PL5bPD7AdvnTyX3_W9wzDqTUTemmMYxboU

Ediz Sözüer

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.